Aktualny numer: Eurologistics 120 (2020)

Jesteśmy świadomi zmian, jakie dokonują się w środowisku naturalnym w związku ze wzrostem temperatury.
Zmian, które sami wywołaliśmy. Teraz przed nami cel główny, ustalony w porozumieniu paryskim – zatrzymanie wzrostu średniej temperatury powierzchni Ziemi na poziomie 2°C (a najlepiej 1,5°C) względem epoki przedprzemysłowej. Czy jest to możliwe i czy mamy szansę zobaczyć efekty naszych działań? Tak. Pięćdziesiąt lat po ustaniu emisji gazów cieplarnianych średnia temperatury wróci do tej panującej w chwili wyzerowania ich emisji lub nawet lekko się obniży.

Logistyka ma w tym przedsięwzięciu do odegrania swoją rolę. Warto przypomnieć, że transport odpowiada za około 14% emisji wszystkich gazów cieplarnianych oraz około ¼ emisji CO2. Większość dużych firm już wdraża politykę zrównoważonego rozwoju, wśród głównych celów wpisując redukcję emisji dwutlenku węgla. Wiele dużych przedsiębiorstw realizuje zielone strategie, stosuje proekologiczne rozwiązania, energooszczędne instalacje, gospodarkę zarządzania odpadami i wiele sposobów na ograniczanie emisji spalin.
A jak wygląda sytuacja wśród polskich MŚP? Niemal wszyscy twierdzą, że ich branża ma wpływ na środowisko, lecz niestety tylko niespełna co drugi przedstawiciel sektora MŚP (46%) deklaruje, że jego firma dba o klimat. 38% mikro, małych i średnich firm dba o środowisko, bo zmuszają ich do tego przepisy, 26% firm w ogóle nie dba o środowisko, bo nie widzi w tym potencjału biznesowego, a jedynie 17% MŚP realizuje proekologiczne aktywności z poczucia społecznej odpowiedzialności.

Zieloną politykę coraz częściej wdrażają deweloperzy powierzchni magazynowo-przemysłowych. Zielone certyfikaty, takie jak BREAAM czy LEED, które gwarantują, że dany obiekt powstał zgodnie z normami przyjaznymi środowisku stają się standardem. Według danych Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego Polska jest liderem Europy Środkowo-Wschodniej pod względem
liczby certyfikowanych obiektów (51%). Najwięcej wśród nich jest biurowców (61,4%), ale warto zauważyć, że w ostatnim czasie wzrosła liczba certyfikowanych obiektów magazynowych – to 16,7% (z 13,3% w roku ubiegłym). Komisja Europejska wyznaczyła plan osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku. Ustalono, że do 2030 roku sektory nieobjęte systemem handlu uprawnieniami do emisji muszą ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 30% (w porównaniu z 2005 r.). Na tym nie koniec – obecnie trwają dyskusje nad zwiększeniem tego celu redukcji emisji w najbliższej dekadzie.

Kinga Wiśniewska

Szanowny Czytelniku,
zarejestruj się by uzyskać bezpłatny dostęp do pełnego wydania Eurologistics. W ten sposób dbamy o polepszanie jakości naszych usług i dostarczanych do Ciebie materiałów.
Rejestracja oznacza akceptację aktualnej polityki prywatności.

Polecane artykuły

Eurologistics Newsletter