Aktualny numer: Eurologistics 69 (2012)

Łańcuch wytwarzania wartości

Eksperci oceniają, że powodem rosnącego długu publicznego poszczególnych państw są zmiany demograficzne, a nie krótkookresowe spadki ich aktywnościgospodarczej. Stąd,aby zapobiegać niekorzystnym zmianom demograficznym, konieczne jest w ograniczenie spadku liczby osób pracujących zawodowo. Skala problemów, przed jakimi możemy się znaleźć w rezultacie starzenia się społeczeństw, wymaga całościowej i długoterminowej strategii. Zmiany te muszą być powiązane z szeregiem innych reform, w tym m.in. z permanentnym doszkalaniem i przekwalifikowywaniem starszych pracowników oraz upowszechnianiem wykonywania pracy przez Internet. Sam Facebook przyczynił się do stworzenia w Unii Europejskiej 232 000 miejsc pracy. Dzięki funkcjonowaniu portalu i firm z nim p owiązanych, w 2 011 r. 2 7 p aństw UE oraz Szwajcaria zarobiło 15,3 mld euro. W Polsce kwotę tę szacuje się na około 200 mln euro. Wystarczy sobie uświadomić, że z tego społecznościowego medium korzysta ponad 800 milionów ludzi, a blisko 50% z nich loguje się na portalu codziennie. Cóż to za potencjał dla rynku - także dla branży logistycznej.

W dobie nasilającej się konkurencji i szukania unikatowej pozycji na rynku występuje większa niż poprzednio potrzeba realizacji szkoleń pracowników, aby wyposażyć ich w odpowiednie umiejętności dostosowane do zmian w sektorze logistyki, która jest kluczowym obszarem każdej firmy. Trudno jest bowiem wyobrazić sobie organizację, w której logistyka nie stanowiłaby istotnego działu firmy – dotyczy to zarówno firm produkcyjnych, handlowych, jak i usługowych. Dekoniunktura spowodowała, że wiele firm większy akcent kładzie na sprawy o charakterze operacyjnym, a nie strategicznym. Przykłady pokazują jednak, że bardzo często optymalizacja kosztów szkodzi realizacji celów strategicznych firmy. Tymczasem jedynie 13% zarządów ankietowanych przedsiębiorstw zauważa w logistyce skuteczne narzędzie konkurencji i jednocześnie zaledwie 11% szefów logistyki zarządza tym obszarem firmy z poziomu zarządu. Należy sobie jednak uświadomić, że logistyka jest jednym z ostatnich procesów w łańcuchu wytwarzania wartości dla klienta i to często na jej poziomie ujawniają się wszelkie niedociągnięcia i zaniedbania z wcześniejszych etapów pracy firmy.

Stąd eksperci przewidują, że przez następnych kilka dekad będziemy świadkiem nieustającej integracji procesów fizycznych oraz systemów informacji, które przysporzą korzyści całemu łańcuchowi wartości. Ale optymalnych rezultatów w łańcuchu wartości będziemy mogli oczekiwać dopiero w momencie całkowitej integracji systemów fizycznych i informacyjnych. Trudno jednoznacznie powiedzieć, czy będzie to następnym „kamieniem milowym” w łańcuchu dostaw i w logistyce, ale w obliczu nieuchronnie postępującej globalizacji będziemy obserwować rosnące zapotrzebowanie na transparentność procesów i większe zaufanie wśród wszystkich uczestników procesu. Atrakcyjność produktu oraz dobra jego promocja nie gwarantują już sukcesu firmy. Dziś decydują o tym takie czynniki jak dostępność – obecność na półce – oraz czas dostarczenia produktu do finalnego konsumenta.

Alicja Kostecka, zastępca redaktora naczelnego

Szanowny Czytelniku,
zarejestruj się by uzyskać bezpłatny dostęp do pełnego wydania Eurologistics. W ten sposób dbamy o polepszanie jakości naszych usług i dostarczanych do Ciebie materiałów.
Rejestracja oznacza akceptację aktualnej polityki prywatności.

Polecane artykuły

Eurologistics Newsletter