Niemiecko-polskie forum w trzeciej odsłonie

22 czerwca 2018
Niemiecko-polskie forum w trzeciej odsłonie

Logistics Alliance Germany i Hafen Hamburg Marketing już po raz trzeci zorganizowały Niemiecko-Polskie Forum Logistyczne, mające na celu wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy na polu logistyki między polskimi i niemieckimi przedsiębiorstwami. Tym razem spotkanie obyło się tuż pod Wrocławiem, w niezwykle urokliwym zamku Topacz.

Efektowna sceneria nie przesłoniła głównego celu spotkania. Forum, odbywające się pod hasłem „Współpraca i cyfryzacja w logistyce” miało na celu przybliżenie polskim przedsiębiorcom wglądu w najbardziej aktualny obraz innowacji i nowatorskich rozwiązań w zakresie cyfryzacji w logistyce. Była to też okazja do poznania i porozmawiania z przedstawicielami niemieckich i polskich przedsiębiorstw odnoszących sukcesy w obszarze logistyki. Atrakcyjny program przyciągnął blisko setkę uczestników z firm logistycznych, transportowych, produkcyjnych i handlowych.

Uczestników wydarzenia powitała delegacja niemiecka, które przewodziła Birgit Fassbender, z-ca kierownika Referatu Transport Towarowy i Logistyka  w Federalnym Ministerstwie Transportu i Infrastruktury Cyfrowejl. Pani Fassbender krótko nakreśliła najważniejsze projekty, prowadzone przez niemiecki rząd z myślą o usprawnianiu logistyki i wymiany handlowej. Szczególnie duży nacisk kładziony jest obecnie na stworzenie rozwiązania chmurowego, za pomocą którego wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw będą mogli wymieniać się informacjami.

Gości powitali także Iwona Makowiecka, kierownik Biura Regionalnego we Wrocławiu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej; Jowita Cetnar-Kupracz, koordynator ds. współpracy z zagranicą i szkoleń w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej; oraz Maciej Brzozowski, dyrektor przedstawicielstwa Hafen Hamburg Marketing e.V. w Polsce. Podczas przemów podkreślano znaczenie wzajemnej współpracy polsko-niemieckiej, przedstawiono potencjał inwestycyjny Dolnego Śląska oraz przedstawiono innowacyjne rozwiązania, testowane i wdrażane przez Port Hamburg.

Jako kolejna zabrała głos Katharina Rahn, z-ca kierownika oddziału Logistics Alliance Germany w Berlinie. Pani Rahn przedstawiła cel działania organizacji. Logistics Alliance Germany (LAG) jest publiczno-prywatnym przedsięwzięciem utworzonym przez Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej oraz niemiecką branżę logistyczną, reprezentowaną przez stowarzyszenie finansowania. LAG służy jako centralny punkt kontaktowy branży logistycznej, służący bezpłatną pomocą w nawiązywaniu kontaktów poprzez zainteresowane podmioty. Jak podkreśliła Pani Rahn, LAG przede wszystkim buduje mosty, dzięki którym możliwe jest realizacja dialogu i wymiana doświadczeń.

Radosław Groński z firmy TimoCom zaprezentował możliwości, jakie oferują branży zaawansowane platformy transportowe. W swojej prezentacji Pan Groński pokazał drogę, jaka prowadziła od zeszytu z adresami do zintegrowanej platformy transportowej. Ogromne możliwości platformy TimoCom są szczególnie doceniane przez firmy produkcyjne, które zyskują możliwość kontaktowania się bezpośrednio z przewoźnikami a nie tylko operatorami logistycznymi czy spedytorami. TimoCom szczególnie duży nacisk kładzie na jak najszersze spopularyzowanie systemu śledzenia GPS i tym samym zapewnienie pełnej transparentności w łańcuchach dostaw. Podsumowaniem prelekcji była prezentacja case study z firmy Spedycja Schwarz.

Niezwykle ciekawy projekt wykorzystywania dronów zaprezentował Arkadiusz Żurek z firmy Ritex Poland. W centrum logistycznym Ritex powstała przestrzeń do prowadzenie testów i lądowisko dla dronów. Firma już wykorzystuje bezzałogowe pojazdy w monitoringu perymetrycznym, zaś ambitne plany obejmują m.in. wykorzystywanie dronów do automatycznej inwentaryzacji czy realizację transportu mniejszych ładunków pomiędzy halami w centrum logistycznym. Prelegent zaznaczył jednak, że choć do pokonania pozostaje wiele trudności technicznych, to najważniejszą barierą są bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące wykorzystywania dronów – szczególnie wewnątrz budynków.

Andrzej Michalski z SSI SCHAEFFER mówił z kolei o wysoce zaawansowanych rozwiązaniach transportu wewnętrznego. Producent rozwiązań intralogistycznych oferuje i wdraża szereg w pełni zautomatyzowanych systemów, które umożliwiają ogromny wzrost efektywności operacji produkcyjnych i logistycznych. W dobie gwałtownego rozwoju e-commerce, szczególnie warte uwagi są rozwiązania przyśpieszające picking i kompletację zamówień jednostkowych. Opierając się na kilku studiach przypadku, prelegent pokazał jakie korzyści może przynieść wykorzystywanie automatycznych magazynków wysokiego składowania, czy regałów karuzelowych sprzężonych z przenośnikami i systemami pickingu.

Philipp Alexander Viethen z Lampe & Schwartze KG poruszył z kolei temat digitalizacji ubezpieczeń komunikacyjnych. W odpowiedzi na frustrację, jaka towarzyszy zazwyczaj procesowi zawarcia ubezpieczenia transportowego, Lampe & Schwartze, firma z ponad 150-letnią tradycją w branży ubezpieczeń transportowych, opracowała nowatorskie, cyfrowe rozwiązanie, które usprawnia tę operację. Platforma Cargosave24 pozwala na szybkie zawarcie ubezpieczenia na potrzeby realizacji transportu – czy to drogą lądową, czy morską, czy też powietrzną.

Serię wystąpień zakończyła dyskusja panelowa z udziałem Birgit Fassbender, Macieja Brzozowskiego, Arkadiusza Żurka, Radosława Grońskiego, Andrzeja Michalskiego i  Philippa Alexandera Viethen.  W ramach dyskusji padały pytania o otwartość rynku na dzielenie się danymi w logistyce, możliwości adaptowania nowych technologii do wyspecjalizowanych potrzeb firm, perspektywy rozwoju trackingu GPS, systemy zarządzania ruchem drogowym, kwestię niezawodności nowych technologii czy też o nowe pola do kooperacji w logistyce.

Dzień zakończyło networkingowe spotkanie uczestników. Niezwykle cieszy nas duża liczba prowadzonych rozmów i zainteresowanie ofertą LAG. Oznacza to bowiem, że współpraca gospodarcza Polski z Niemcami nie słabnie, a wręcz przybiera na sile – a korzyści z takiej sytuacji czerpią wszyscy.

 

Galeria zdjęć

Ostatnie relacje więcej relacji »

Trendownia 2020

25 września 2020

Tegoroczna Trendownia pod wieloma względami zapisze się jako wyjątkowa w swojej całej, kilkunastoletniej historii. Wydarzenie po raz pierwszy odbyło się w formule mieszanej: część słuchaczy zjawiła się w hotel Novotel Airport w Warszawie, a część skorzystała z przeprowadzonej na żywo transmisji online. Sytuacja pandemii wymusiła zastosowanie bezprecedensowych środków bezpieczeństwa sanitarnego. W przeciwieństwie do poprzednich edycji, wiele wystąpień nie poruszało ogromnych zmian, jakie czekają nas w dalszej przyszłości, ale ogromne zmiany zachodzące teraz. O czym mieli okazję posłuchać uczestnicy konferencji?

czytaj więcej »


Android w magazynie

4 marca 2020

O tym, jak efektywnie przejść na wydajniejsze urządzenia magazynowe – terminale mobilne pracujące na Androidzie, korzystając z doświadczeń pionierów, mieli okazję dowiedzieć się uczestnicy seminarium zorganizowanego przez firmy Zebra Technologies, Quantum Qguar i wydawnictwo Eurologistics.

czytaj więcej »


Gdzie bije serce produkcji?

12 listopada 2019

Gdzie bije serce produkcji – takie było hasło przewodnie szóstej edycji konferencji Manufacturing Summit. Całodniowe poszukiwania nie dały jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale zapewniły gościom wydarzenia ogromną dawkę wiedzy z wielu obszarów, związanych z funkcjonowaniem zakładów produkcyjnych i ich otoczenia.

czytaj więcej »


Kongres Transportowy 2019: Wyjątkowa debata

29 października 2019

Nie wahamy się tego napisać – to była jedna z najciekawszych konferencji transportowych ostatnich lat. Prelegenci nie chcieli kończyć swoich przemówień, bo też uczestnicy ich z uwagą słuchali. Debata rozgrzała salę niemal co czerwoności i nikt nie zwracał uwagi, że pora lunchu już dawno wybiła. Rozmowy handlowe między przewoźnikami i nadawcami można było zaobserwować podczas całego eventu, finalny moment (dokładnie kilkadziesiąt minut) nastąpił podczas Sesji Handlowej. Wreszcie dialogi między partnerami a klientami – wcale nie stanowiły marginesu spotkania. Ale po kolei…

czytaj więcej »


W pogoni za technologią

2 października 2019

Spotkanie dwóch światów – świata praktyki ze światem nauki, łączące tradycję międzynarodowej konferencji logistycznej Advanced Supply Chain oraz międzynarodowej konferencji naukowej Euro-Trans – to idea tegorocznej konferencji zorganizowanej przez Wydawnictwo Eurologistics, BVL International – Chapter Poland – międzynarodowe stowarzyszenie wiodące prym we wdrażaniu założeń Przemysłu 4.0 oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

czytaj więcej »