Komentarze

Załamanie na rynku pojazdów budowlanych

Aktualna sytuacja na rynku samochodów ciężarowych nie napawa optymizmem. Sprzedaż pojazdów nowych utrzymuje trend spadkowy w całej Europie (średnio -6,2 proc. w skali rok do roku, dane: ACEA). W Polsce spadek nie jest aż tak duży (-1,6proc. r/r). Zawdzięczamy to stosunkowo dobrej sprzedaży w sierpniu i wrześniu, spowodowanej wprowadzeniem od 1 października nowego typu tachografu z drugim, niezależnym sygnałem prędkości (trudniejszym do zakłócenia wskazań).

czytaj więcej »


Spada sprzedaż użytkowych

W lutym 2012 r., przybyło 2 968 nowo zarejestrowanych (nowych i używanych) samochodów ciężarowych. Było to mniej o 1 044 (-26 proc.) niż przed rokiem i więcej o 180 sztuk (6,5 proc.) niż miesiąc wcześniej. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy przybyło 5 756 samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t. Jest to mniej o 1303 (-18,5 proc.) niż przed rokiem.
 

czytaj więcej »


Wiosenne osłabienie

Początek roku był całkiem niezły dla dostawców pojazdów do transportu drogowego w Polsce. Jednak w marcu i kwietniu popyt na takie pojazdy niespodziewanie spadł. Dlaczego?
 

czytaj więcej »


Stabilizacja i obawy

Z czym wchodzimy w rok 2012? Przedsiębiorstwa przewozowe wciąż jeszcze odczuwają skutki światowego kryzysu gospodarczego. Lata 2010 i 2011 to okres, w którym transport samochodowy próbował stopniowo odzyskiwać utraconą równowagę. Pomimo tego, że działalność niektórych firm przewozowych balansuje na granicy opłacalności, a są i takie które zmuszone były do zakończenia działalności, wydaje się, że sytuacja w sektorze transportowym bardzo powoli, ale jednak ulega stabilizacji.
 

czytaj więcej »


70-procentowy wzrost sprzedaży ciężarówek

Rok 2011 z punktu widzenia wzrostu sprzedaży nowych i używanych samochodów ciężarowych należy ocenić pozytywnie, chociaż po dobrej pierwszej połowie roku, w drugiej nastąpiła stagnacja popytu, wywołana problemami gospodarczymi w Europie. Po doświadczeniach z lat poprzednich, przewoźnicy wyjątkowo ostrożnie reagują na pesymistyczne przewidywania ekonomistów i wstrzymują się z zakupami. Pierwsze miesiące bieżącego roku z pewnością upłyną w tym samym klimacie.

czytaj więcej »


Niekierowanie to nie dyżur

18 stycznia 2012 r. zapadł w Sądzie Najwyższym pierwszy wyrok (sygn. akt. II PK 116/11) dotyczący problematyki rozliczania czasu pracy kierowców wykonujących przewozy w załodze, który rzuca całkowicie nowe światło na atrakcyjność organizacji takich przewozów.
 

czytaj więcej »


Płonne nadzieje na ożywienie

Nadzieje na ożywienie rynku używanych samochodów ciężarowych po wakacjach na razie się nie spełniają. Nadal widoczna jest duża ostrożność wśród firm transportowych przy podejmowaniu decyzji o zakupie pojazdów. Nastroje na rynku są zmienne, wywołane niepewnością, w którą stronę podąży gospodarka polska i europejska. Dodatkowo wahania kursu euro oraz cen paliw nie ułatwiają podjęcia decyzji o rozbudowie flot.

czytaj więcej »


Popyt na trucki coraz mniejszy

Zastój na rynku używanych samochodów ciężarowych wciąż trwa. Popyt na ciągniki siodłowe z silnikami Euro5 jest zaskakująco niski, a ich wartości rynkowe wyraźnie spadły. Szczególnie dotyczy to pojazdów z lat 2006-2007, a więc kupowanych w okresie boomu rynkowego, które w dużej ilości właśnie wróciły na rynek wtórny.

czytaj więcej »


Kolejna opłata dla przewoźników?

Unia Europejska planuje obciążyć przewoźników drogowych kolejnymi opłatami pod płaszczykiem troski o środowisko naturalne – jakby elektroniczne myto nie wystarczało. Oprócz kosztów użytkowania dróg, państwa członkowskie UE, będą mogły wprowadzić nowe opłaty pobierane od ciężarówek, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony.
 

czytaj więcej »


Wyczekiwanie na e-myto

Szybki wzrost popytu na nowe i używane samochody ciężarowe w drugiej połowie 2010 r. dawał nadzieję na kontynuację trendu także w roku bieżącym. Tymczasem zainteresowanie ciężarówkami lekko spadło, a złożyło się na to kilka czynników.
 

czytaj więcej »


Eurologistics Newsletter