Leasing czy pożyczka?

Leasing czy pożyczka?

Rynek transportu ciężkiego był w roku 2013 jednym z motorów napędowych branży leasingowej.  Przedsiębiorcy finansowali nabycie pojazdów ciężarowych posiłkując się leasingiem i  pożyczką. O tym, co czeka przedsiębiorców w 2014 roku opowiada Agata Derlatka, menedżer Rynku Pojazdów Ciężarowych, EFL.

 

 

 

 

 

 

 

Trzydzieści firm zrzeszonych w Związku Polskiego Leasingu w roku 2013 sfinansowało łącznie za pomocą pożyczki i leasingu pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony oraz naczepy i przyczepy za kwotę 8 346,0 mln PLN, z czego EFL 708,8 mln PLN. To oznacza ponad 30 proc. wzrost w przypadku wyniku całej branży, podczas gdy EFL zanotował w tym segmencie dynamikę na poziomie przekraczającym 36 proc.

Wzrost na rynku leasingu ciężarówek w ubiegłym roku korespondował z podejmowanymi przez firmy inwestycjami oraz sytuacją gospodarczą kraju. Tak wysoką dynamikę udało się wypracować m.in. za sprawą wprowadzanej
od 1 stycznia 2014 roku, nowej normy emisji spalin Euro 6, co korzystnie wpłynęło na zainteresowanie klientów wymianą pojazdów. Z drugiej strony w roku 2013 kończył się 5-letni okres boomu z 2007 roku i spora część taboru się zużyła, a przez to wymagała wymiany na nowy sprzęt.

Perspektywy rozwoju i trendy

Sektor transportu drogowego jest liczącym się pracodawcą – pośrednio i bezpośrednio znajduje w nim zatrudnienie milion osób, co przekłada się na 7,5 proc. wszystkich pracujących w Polsce osób. Jako jedna z niewielu gałęzi usług, transport drogowy wypracowuje nadwyżkę w obrotach zagranicznych. Branża wytwarza ok. 10 proc. PKB kraju, jednak mimo dużego znaczenia dla gospodarki i rynku pracy, boryka się z licznymi trudnościami.

Jak wynika z Raportu „Transport pod lupą” przygotowanego przez EFL na postawie badań Instytutu Keralla Research wśród licznych barier, jakie napotykają w swojej działalności firmy transportowe, niemal jednym głosem wskazują między innymi: topniejącą marżę za świadczone usługi (82 proc.), wysoką konkurencję wewnątrz kraju (62,2 proc.), która uruchamia mechanizm dumpingu i jeszcze mocniej wpływa na trudności przedsiębiorstw, nękanie kontrolami (25 proc.), zbyt rozbudowany system przepisów (35,8 proc.), przy jednocześnie wysokich kosztach paliwa (44,6 proc.), ubezpieczeń (15,1 proc.) czy obsługi zatrudnienia (70 proc.).

Większe niż w innych działach gospodarki są również obciążenia finansowe. Liczba opłat i podatków, którymi obciążona jest branża transportowa jest bardzo duża. Są to między innymi: akcyza w paliwie, podatek od środków transportu płacony w gminach (jest to, jedyny przypadek płacenia podatku od posiadania narzędzi pracy), opłaty za korzystanie z infrastruktury drogowej, opłaty ekologiczne, opłaty za zezwolenia międzynarodowe czy opłaty za uzyskanie licencji transportowej.

Zakupy paliwa sięgają 40 do 50 proc. wszystkich kosztów ogólnych firm transportowych. Kolejnym elementem jest odpływ wykwalifikowanych kierowców i mechaników do pracy w innych krajach UE. Do tego mocna złotówka obniża dochody, ponieważ usługi przewozowe są głównie wyceniane w euro, a później przeliczane na złotówki. Dzieje się to w sytuacji, kiedy większość kosztów jest ponoszonych w złotych.

Kolejną barierą rozwojową sektora transportowego w Polsce jest infrastruktura drogowa. Zły stan polskich dróg, brak tras szybkiego ruchu i autostrad, ograniczona sieć dróg przystosowanych do przyjęcia pojazdów o nacisku 11,5 t. Problemy związane z przekraczaniem wschodniej granicy Polski oraz mało elastyczny i zbiurokratyzowany system uzyskiwania zezwoleń na przewozy nienormatywne.

Wszystkie te bariery stanowią ogromną przeszkodę na drodze rozwoju firm transportowych
w naszym kraju. Dodatkowo w 2014 roku należy spodziewać się wzrostu konkurencji na rynku, głównie ze strony małych firm transportowych np. z Litwy (może to oznaczać spadek cen usług nawet o 40 proc.).

Według prognoz ekspertów rynku transportowego, w 2014 roku rynek leasingu (leasing plus pożyczka) wzrośnie około 5 proc. Należy spodziewać się nowych inwestycji finansowanych leasingiem lub pożyczką w takich branżach jak: transport ponadgabarytowy, transport kruszyw pod rozbudowę i modernizację infrastruktury kolejowej i lotniczej, w branży pojazdów wykorzystywanych w rolnictwie, jak również w leśnictwie oraz w branży komunalnej.

Czego mogą się spodziewać klienci?

Transport, będący kluczowym segmentem polskiej gospodarki, pozostaje kluczowym sektorem dla branży leasingowej. W raporcie zostały zaprezentowane wyniki badań poświęcone kondycji firm transportowych oraz finansowym aspektom prowadzenia biznesu transportowego w Polsce. Dzięki temu badaniu lepiej poznaliśmy potrzeby branży transportowej zarówno w zakresie inwestycji, oczekiwanej oferty, jak i źródeł finansowania. Zainteresowanych odsyłam do raportu.

Jeśli chodzi o EFL, to jako jeden z największych graczy na tym rynku będzie kontynuował współpracę z IVECO w ramach projektu „Iveco Capital”. Pracujemy nad wdrożeniem kolejnej usługi, ale w tym momencie za wcześnie, aby o tym mówić.

W moim przekonaniu w roku 2014 będzie nadal rosło zainteresowanie finansowania zakupu pojazdów z wykorzystaniem pożyczki oferowanej przez firmy leasingowe.

Agata Derlatka, menedżer Rynku Pojazdów Ciężarowych, EFL

Ostatnie komentarze więcej komentarzy »

Nadawca a współpraca z przewoźnikiem

Nadawca a współpraca z przewoźnikiem

Marcin Chybiak, dyrektor ds. dystrybucji i logistyki Walstead. –  Jeżeli nadawcy zostawią przewoźników samych sobie, to nikt na tym nie zyska a wręcz wszyscy stracą. Klient decyduje o warunkach nadania, załadunku, czasu, terminów płatności, itp.

czytaj więcej »

Zmiana roli spedytora

Zmiana roli spedytora

Katarzyna Polkowska, dyrektor EMKA Logistics. – Rynek spedycji zostanie poddany dużym zmianom. Szczególnie poprzez duży postęp cyfryzacji i digitalizację. Moim zdaniem wyeliminowanie z rynku spedycji to długotrwały proces, o ile w ogóle realny do zrealizowania.

czytaj więcej »

Opóźnione płatności w transporcie

Opóźnione płatności w transporcie

Marcin Malinowski, dyrektor ds. transportu w firmie Maltrans. – Niestety, problem z płatnościami istnieje cały czas. Wydaje mi się, że transport to jedna z nielicznych branży usługowych, gdzie na zapłatę czasami trzeba czekać ponad 60 dni.

czytaj więcej »

Eurologistics Newsletter