Sięgając poza e-commerce: urbanizacja, digitalizacja i nowy konsument

20 kwietnia 2021

Minął rok, podczas którego pandemia wywarła głęboki wpływ na życie społeczne i przyczyniła się do znacznych turbulencji w gospodarce. Czy mamy do czynienia z długofalowymi trendami, czy obserwowane zmiany powinniśmy odbierać jako tymczasowe? Czy jest szansa na powrót do rzeczywistości „sprzed pandemii”, czy powinniśmy spodziewać się już tylko transformacji do stanu nowej normalności?

Dział Badań Prologis opracował raport, w którym stara się odpowiedzieć na część z wielu nasuwających się pytań o przyszłość. Analitycy Prologis starali się w nim wskazać główne zmienne czynniki, które będą miały wpływ na kształtowanie wyłaniających się trendów, w miarę jak gospodarki będą ponownie otwierane.
Pandemia na zawsze zmieniła krajobraz rynku nieruchomości logistycznych. Obecnie decyzje w ramach łańcucha dostaw podejmowane są szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, w sposób bardziej kompleksowy, uwzględniający szerszą perspektywę oraz w większym stopniu w oparciu o dane. U podstaw tej zmiany leżą trzy główne czynniki: urbanizacja, cyfryzacja i demografia, które zmieniły także nasz styl życia, pracy i konsumpcji.
W najnowszym raporcie analitycy Prologis postawili na oddzielenie zaobserwowanych krótkotrwałych zmian w zachowaniach społeczeństw i firm podczas pandemii od faktycznych, długofalowych czynników, które będą napędzały rozwój łańcuchów dostaw w przyszłości.

Wzrost zapotrzebowania na powierzchnie logistyczne
– 2020 był czwartym rokiem z rzędu z absorpcją netto powyżej 2 mln mkw. powierzchni na głównych rynkach logistycznych. Spodziewamy się, że 2021 rok będzie kolejnym rokiem zwiększonego popytu, a jednym z czynników będzie dalszy rozwój e-commerce – podkreśla Dirk Sosef, wiceprezes Prologis ds. badań i strategii.
Analitycy z Działu Badań Prologis przewidują, że współczynnik wykorzystania nowoczesnych powierzchni logistycznych będzie rósł wraz z rozszerzaniem się najlepszych praktyk w zakresie łańcucha dostaw. Te globalne zmiany do 2030 roku spowodują wzrost zapotrzebowania na dodatkowe 278-370 mln mkw. powierzchni na całym świecie.

Najnowsze prognozy dla sektora e-commerce
– W 2018 roku branża e-commerce w Polsce odpowiadała za niecałe 10% rynku handlu detalicznego. W 2020 było to już ponad 14,5%. Do 2025 roku przewidywany jest wzrost penetracji e-commerce do niemal 19,5% – mówi Dirk Sosef.
Dostępnych jest niewiele informacji, które wyjaśniałyby, w jaki sposób inwestycje w łańcuchy dostaw przyczynią się do wzmocnienia nowej trajektorii e-commerce. Dlatego Dział Badań Prologis rozpoczął opracowywanie własnej prognozy, która uwzględnia nowe czynniki, takie jak specyfika nawyków konsumenckich i brak możliwości sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych.

Trendy makro a rozwój popytu na nieruchomości logistyczne
Obecnie w logistyce liczy się nie tylko e-commerce. Znaczny wpływ na branżę mają czynniki w skali makro – zmiany demograficzne, transformacja cyfrowa, postępująca urbanizacja a także rosnące oczekiwania konsumentów.

Trwałe czynniki kształtujące popyt na nieruchomości logistyczne:

  • Szybsze tempo rozwoju strukturalnego rynku nieruchomości logistycznych w długiej perspektywie. Odnotowano rosnący popyt na nieruchomości, których celem ma być obsługa popytu konsumpcyjnego, podczas gdy zainteresowanie nieruchomościami produkcyjnymi i handlowymi zmalało.
  • Transformacja handlu detalicznego dzięki technologii i zmianom demograficznym. Oczekiwania klientów wzrosły już na stałe. Jak przewiduje Dział Badań Prologis, w ciągu najbliższych pięciu lat penetracja e-commerce w skali globalnej wzrośnie o ok. 150 punktów bazowych. Aby zachować konkurencyjność, handel stacjonarny będzie wymagał coraz szybszego uzupełniania braków towarowych.
  • Globalna skala najlepszych praktyk logistycznych. Wraz z globalnym rozwojem, odporność łańcucha dostaw firm poddawana jest próbie. Ekspansja rodzi potrzebę utrzymywania nowoczesnych magazynów i zdecentralizowanych sieci. Biorąc pod uwagę rosnącą klasę konsumencką, światowa ekspansja powinna generować zapotrzebowanie na co najmniej 278-371 mln mkw. nowoczesnej powierzchni logistycznej w kolejnym cyklu. [1]
  • Wraz z globalnym rozwojem, odporność łańcucha dostaw firm poddawana jest próbie. Ekspansja rodzi potrzebę utrzymywania nowoczesnych magazynów i zdecentralizowanych sieci. Łańcuchy dostaw są głównym źródłem przewagi konkurencyjnej i w dalszym ciągu będą stymulowały wyniki finansowe.
  • Łańcuchy dostaw są głównym źródłem przewagi konkurencyjnej i w dalszym ciągu będą stymulowały wyniki finansowe. Decyzje dotyczące planowania sieciowego mogą przynieść zyski i korzyści w zakresie kontroli kosztów, które znacznie przewyższają wydatki związane z nieruchomościami, stanowiące zaledwie 5% wszystkich kosztów w łańcuchu dostaw. [2]

[1] Oxford Economics, Dział Badań Prologis
[2] Deloitte, AT Kearney, IMS Worldwide, publiczne informacje dotyczące firm, Dział Badań Prologis.

Ostatnie newsy więcej newsów »

Book Boxy w parkach Prologis

11 czerwca 2021

Po zielonych terenach do wypoczynku, stacjach ładowania samochodów elektrycznych, wiatach rowerowych i szeregu udogodnień dostępnych dla pracowników parków, Prologis wprowadza kolejny nowy element programu PARKlife. W parkach w Warszawie, Wrocławiu i na Śląsku pierwszych użytkowników przywitały Book Boxy – plenerowe biblioteczki.

czytaj więcej »


Skracanie łańcuchów dostaw a inwestycje zagraniczne

10 czerwca 2021

Jednym z trendów w światowej gospodarce, który ujawnił się w wyniku pandemii koronawirusa, jest skracanie łańcuchów dostaw oraz regionalizacja produkcji. Pandemia i związane z nią następstwa w postaci lockdownów i ograniczeń nakładanych przez kraje na całym świecie ujawniły, jak duże jest niebezpieczeństwo związane z poleganiem wyłącznie na jednym kraju w obszarze produkcji[1].

czytaj więcej »


Bolsius przedłuża kontrakt z Raben o kolejne 5 lat

9 czerwca 2021

Firma Bolsius Polska rozpoczęła współpracę z Grupą Raben w 2011 roku. Nawiązane przez lata partnerskie relacje zaowocowały rozbudową kooperacji i powstaniem w 2017 roku innowacyjnego i dostosowanego do specyfiki produktów klienta magazynu wysokiego składu w Gądkach.

czytaj więcej »


Park P3 Poznań w pełni wynajęty

7 czerwca 2021

P3 długoterminowy inwestor i deweloper europejskich obiektów magazynowych wynajął w całości pierwszą fazę hali DC9 w parku P3 Poznań. Wśród najemców nowo budowanego obiektu znajdują się Green Factory Logistics (5510 mkw.) oraz Colian Logistic (4800 mkw.). Tym samym cały park P3 Poznań liczący 200 000 mkw. jest w pełni skomercjalizowany.

czytaj więcej »


ID Logistics uruchamia 4 magazyny e-commerce

4 czerwca 2021

ID Logistics do października otworzy trzy nowe centra logistyki dla jednego z największych globalnych liderów branży e-commerce/B2C. ID Logistics rozbuduje też powierzchnię i procesy operacyjne w podwrocławskim Krajkowie. Łączna powierzchnia tych wszystkich czterech magazynów ID Logistics wyniesie ponad 250 tys. mkw.

czytaj więcej »


Eurologistics Newsletter