Reklama

Kontakt w sprawie reklamy:


Agnieszka Szafrańska

Product Manager   

tel.kom. 515 160 509,     61 / 892 63 74

agnieszka.szafranska@logistyka-produkcji.pl


Zlecenia i materiały

Materiały w formie elektronicznej zgodne z wymaganiami technicznymi proszę przesyłać na ftp wydawnictwa eurologistics. Wszelkie dane potrzebne do połączenia z ftp udzielamy telefonicznie.

Wymagania techniczne

Format plików:

  • TIF (300 dpi CMYK) – format preferowany
  • EPS (czcionki zamienione na krzywe, embed fotografii)
  • PDF (czcionki zamienione na krzywe, embed fotografii)

W przypadku kolorów RGB, lub reklam niezgodnych ze specyfikacją, nie ponosimy odpowiedzialności za jakość reprodukcji.

Uwaga!

W przypadku reklam całostronicowych ważne elementy reklamy powinny zostać odsunięte od krawędzi reklamy (liczonej bez spadu) o co najmniej 3 mm a od lewej krawędzi o co najmniej 7 mm.
Nie obsługujemy plików CDR przygotowanych w programie Corel Draw.

 

Eurologistics Newsletter