Wzrost PKB o 3.5 proc. jest realny

Wzrost PKB o 3.5 proc. jest realny

Wzrost PKB na poziomie 3,5–3,6 proc. jest w tym roku możliwy do uzyskania. Prognozy poszczególnych instytucji różnią się od siebie głównie tym, w jaki sposób poszczególne czynniki będą wpływały na ten wzrost gospodarczy.

Najważniejszym czynnikiem wspierającym wzrost gospodarczy będzie konsumpcja prywatna. Na jej poziom wpływać będzie przede wszystkim program „Rodzina 500 plus”. Według różnych szacunków wykonywanych na podstawie modeli ekonometrycznych można wskazać, że prawie 60–70 proc. wartości tego programu będzie przeznaczana na bieżącą konsumpcję, a reszta będzie oszczędzana. Tegoroczna dynamika konsumpcji może osiągnąć nawet 4 proc.

– Mamy już pierwsze przykłady z hipermarketów, gdzie pojawia się obawa, czy część pracowników rzeczywiście zostanie w pracy. Uważam, że program wpłynie na większe podwyżki płac, szczególnie tam, gdzie mamy do czynienia z płacą minimalną – stwierdza.

W 2016 roku na wysokim poziomie powinna się utrzymać także dynamika produkcji przemysłowej. Szacuje, że wyniesie ona od 4 do 6 proc. Dobrą koniunkturę potwierdzają m.in. odczyty indeksu PMI. W marcu odczyt obrazujący nastroje w polskim sektorze przemysłowym wzrósł do 53,8 pkt z 52,8 pkt zanotowanych miesiąc wcześniej. Wskaźnik ten osiągnął tym samym najwyższą wartość od 8 miesięcy. Warto zwrócić także uwagę na ostatnie dane z rynku samochodowego w Unii Europejskiej. Tu liczba rejestracji nowych aut nie ulega obniżce, tylko w dalszym ciągu notowane są stabilne wzrosty. To wszystko pokazuje, że nie mamy czynników, które sugerowałyby gwałtowne spowolnienie w najbliższym czasie.

Spodziewam się natomiast niższego od oczekiwań bilansu handlu zagranicznego. Będzie to czynnik wpływający negatywnie na dynamikę polskiego PKB. Ostrzegam także przed hurraoptymizmem w przypadku dynamiki inwestycji. Uważam, że tutaj będziemy mogli mieć, niestety, zaskakująco złe informacje, szczególnie w I połowie tego roku.

Jarosław Janecki, główny ekonomista Société Générale, dla Newseria Inwestor

Ostatnie komentarze więcej komentarzy »

Niemiecka  gospodarka napędzi polskich producentów

Niemiecka gospodarka napędzi polskich producentów

Ostatnie dane z gospodarki niemieckiej mogą być odczytywane pozytywnie. To jedna z najważniejszych, w zasadzie najbardziej istotna gospodarka w Unii Europejskiej. Zatem wszelkie dane z niej pochodzące odbiją się na innych rynkach europejskich, w tym na polskim.

czytaj więcej »

Ocena planu reindustrializacji wymaga czasu

Ocena planu reindustrializacji wymaga czasu

Niewątpliwie rozpoznanie słabości czy wyzwań polskiej gospodarki w perspektywie następnej dekady jest słuszne. Stale zwracano uwagę na pułapkę średniego rozwoju tych krajów, które mogą popaść w pułapkę produkcji o niskiej wartości dodanej, która nie tworzy nowych miejsc pracy i jest skazana na konkurencję przez niskie płace. To jest sytuacja dzisiejszej Polski.

czytaj więcej »

Polskie produkty zyskują renomę

Polskie produkty zyskują renomę

Proces budowania świadomości polskiej marki w społeczeństwie przynosi efekty. Coraz więcej konsumentów zwraca uwagę na kraj pochodzenia i kupuje towary z logo „made in Poland”. 86 proc. deklaruje, że chce w ten sposób wspierać rodzime firmy. Przekłada się to także na rynki zagraniczne – polskie produkty zyskują renomę wśród zagranicznych konsumentów.

czytaj więcej »

Eurologistics Newsletter