Komentarze

Niemiecka gospodarka napędzi polskich producentów

Ostatnie dane z gospodarki niemieckiej mogą być odczytywane pozytywnie. To jedna z najważniejszych, w zasadzie najbardziej istotna gospodarka w Unii Europejskiej. Zatem wszelkie dane z niej pochodzące odbiją się na innych rynkach europejskich, w tym na polskim.

czytaj więcej »


Wzrost PKB o 3.5 proc. jest realny

Wzrost PKB na poziomie 3,5–3,6 proc. jest w tym roku możliwy do uzyskania. Prognozy poszczególnych instytucji różnią się od siebie głównie tym, w jaki sposób poszczególne czynniki będą wpływały na ten wzrost gospodarczy.

czytaj więcej »


Ocena planu reindustrializacji wymaga czasu

Niewątpliwie rozpoznanie słabości czy wyzwań polskiej gospodarki w perspektywie następnej dekady jest słuszne. Stale zwracano uwagę na pułapkę średniego rozwoju tych krajów, które mogą popaść w pułapkę produkcji o niskiej wartości dodanej, która nie tworzy nowych miejsc pracy i jest skazana na konkurencję przez niskie płace. To jest sytuacja dzisiejszej Polski.

czytaj więcej »


Polskie produkty zyskują renomę

Proces budowania świadomości polskiej marki w społeczeństwie przynosi efekty. Coraz więcej konsumentów zwraca uwagę na kraj pochodzenia i kupuje towary z logo „made in Poland”. 86 proc. deklaruje, że chce w ten sposób wspierać rodzime firmy. Przekłada się to także na rynki zagraniczne – polskie produkty zyskują renomę wśród zagranicznych konsumentów.

czytaj więcej »


Badania i rozwój antidotum na problemy przemysłu chemicznego

Globalne sukcesy polskich firm chemicznych są zależne od regulacji europejskich. Powodują one, że przemysł chemiczny w Europie jest mniej konkurencyjny niż w innych częściach świata. Inną kwestią jest sprawa energii, ale ta energia ma cenę, która również wynika z takiej, a nie innej polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

czytaj więcej »


Oczekiwania jakościowe w Polsce dorównują zachodnim

Generalnie można powiedzieć, że oczekiwania klientów w Polsce bywają takie same jak na rynkach zagranicznych. Oczywiście zarówno na rodzimym rynku, jak i rynkach eksportowych zdarzają się produkty bardziej przetworzone czy specjalistyczne, które wymagają trochę więcej starań.

czytaj więcej »


Niezsynchronizowane decyzje

Rozpocząłem swoją karierę zawodową w firmie Beiersdorf, produkującej między innymi produkty marki Nivea. Szybko zauważyłem, jak trudno było zarządzać łańcuchem dostaw w sposób integralny, czyli ze wszystkich działów naraz: sprzedaży, operacji, łańcucha dostaw oraz finansów.

czytaj więcej »


Gemba Kaizen

Długotrwały proces Kaizen nigdy nie powinien orientować się tylko na aspekt finansowy.

czytaj więcej »


Potęga czasu

Quick Response Manufacturing opiera się na czterech kluczowych filarach: potędze czasu i jego wpływie na całkowite koszty operacyjne i jakość; strukturze organizacyjnej opierającej się na jednostkach ORM; dynamice systemu pokazując skomplikowane zależności pomiędzy maszynami, ludźmi i wytwarzanymi produktami oraz wdrożeniu w obrębie całego przedsiębiorstwa.

czytaj więcej »


Eurologistics Newsletter