Wzrost stawek czynszu w magazynach na świecie

1 marca 2021

Pomimo zanotowanego w połowie roku spadku spowodowanego pandemią, trend we wzroście stawek czynszów w skali globalnej poprawił się w końcówce 2020 r. Ostatecznie odnotowany został wzrost o 2,9% w skali roku. Na europejskich rynkach nastąpiło ożywienie, do którego przyczyniły się m.in. ograniczona podaż i rosnące trendy długookresowe.
Siła podstawy logistyki, jaką są nieruchomości magazynowe, została poddana testowi i potwierdzona, podkreślając jednocześnie przyspieszenie trendów strukturalnych, które nastąpiło w wyniku pandemii.

Publikowany przez Prologis indeks czynszów nieruchomości logistycznych pozwala śledzić trendy w wysokości stawek efektywnego czynszu rynkowego netto na kluczowych rynkach nieruchomości logistycznych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i w Ameryce Łacińskiej. Opracowana przez Prologis metodologia uwzględnia stawki czynszu za wynajem nieruchomości logistycznych, po odjęciu zniżek i rabatów.

– W 2020 roku tempo wzrostu stawek czynszów pozostawało dodatnie, a efektywne stawki czynszów netto utrzymały się na poziomie 0,3% rok do roku. Wśród czynników strukturalnych, które napędzały popyt można wymienić: przyspieszenie rozwoju sektora e-commerce, dokonywanie przez klientów ponownych ocen poziomów zapasów oraz – większe niż dotychczas – zapotrzebowanie na szybkie wprowadzanie produktów na rynek w celu zachowania przewagi konkurencyjnej. Patrząc z szerszej perspektywy, popyt generowały branże dostarczające towary niezbędne do zaspokojenia potrzeb życia codziennego. Oczekujemy, że w 2021 roku wzrost na rynkach europejskich będzie się nadal zwiększał, a popyt utrzyma się na dobrym poziomie – podkreśla Dirk Sosef, wiceprezes ds. badań i strategii w Prologis.

W Europie Środkowej najwyższe stopy wzrostu stawek czynszów odnotowano w Pradze. Z kolei na rynkach o dużej podaży, z powierzchniami spekulacyjnymi w budowie nastąpił najwolniejszy wzrost czynszów. Najwięcej rynków tego typu jest w Polsce, która w 2020 roku najdotkliwiej odczuła spadki.

Dział Badań Prologis przewiduje kontynuację trajektorii wzrostu na wszystkich rynkach Prologis w skali globalnej. Pomimo utrzymującej się niepewności gospodarczej, strukturalne trendy w zakresie popytu i rosnące bariery dla podaży – takie jak dłuższe procedury uzyskiwania uprawnień i pozwoleń oraz rosnące koszty odtworzenia – wskazują na niesłabnącą odporność.

Indeks czynszów nieruchomości logistycznych publikowany przez Prologis wprowadzono w 2015 r. jako sposób na skwantyfikowanie i analizę trendów w zakresie wzrostu czynszów w całym globalnym sektorze nieruchomości logistycznych. W indeksie wykorzystuje się znajomość dynamiki cen na lokalnych rynkach oraz dane dotyczące własnych budynków spółki. Stawki czynszów na szczeblu regionalnym i globalnym to średnie ważone na podstawie szacunkowych przychodów rynkowych.

Ostatnie newsy Eurologistics więcej newsów »

POLOmarket uruchomił trzecie centrum logistyczne

16 kwietnia 2021

W ubiegłym tygodniu rozpoczęło się towarowanie trzeciego, najnowszego centrum logistycznego sieci POLOmarket. Jest to jedna z największych inwestycji Grupy w ostatnich latach.

czytaj więcej »


Rozpoczął się montaż trzech suwnic RMG na terminalu CLIP w Swarzędzu

15 kwietnia 2021

Na terminalu intermodalnym CLIP w Swarzędzu koło Poznania rozpoczął się montaż trzech suwnic szynowych RMG. Po zakończeniu inwestycji wielkopolski hub logistyczny CLIP będzie mógł przeładowywać 8 pociągów intermodalnych jednocześnie.

czytaj więcej »


XPO prezentuje nową spółkę – GXO Logistics

14 kwietnia 2021

XPO Logistics, Inc. (NYSE: XPO), globalny dostawca rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw, ogłosił tożsamość nowej firmy, która została utworzona w związku z planowanym wydzieleniem działalności logistycznej XPO.

czytaj więcej »


FM Logistic po raz szósty zdobywa certyfikację IFS z najwyższą notą

13 kwietnia 2021

Magazyn należący do FM Logistic obsługujący pod brandem FM Fresh klienta z sektora FMCG we Mszczonowie (woj. mazowieckie) po raz kolejny uzyskał 100% w audycie International Featured Standards.

czytaj więcej »


Transport intermodalny rośnie mimo pandemii

12 kwietnia 2021

W 2020 r. masa przewozów intemodalnych przekroczyła 10% udziałów w kolejowych przewozach towarowych. Wzrost udziału rok do roku wyniósł niemal 29%. To kolejny rok wzrostu tego rynku w Polsce. Urząd Transportu Kolejowego opublikował podsumowanie przewozów intermodalnych za ubiegły rok.

czytaj więcej »


Eurologistics Newsletter