Seminarium Naukowo-Techniczne ” Znaczenie bocznic i terminalu w strategii rozwoju koli polskiej”

Data: 21 października 2021 | Miejsce: Akademia WSB
Seminarium Naukowo-Techniczne ” Znaczenie bocznic i terminalu w strategii rozwoju koli polskiej”
Mając na uwadze konieczność rozwoju bocznic kolejowych oraz przedstawienia problemów zawiązanych z ich obecnym funkcjonowaniem z uwagi na szereg regulacji prawnych, Akademia WSB w dniach 21 i 22 .10 br.  zamierza zorganizować debatę na ten temat.
Bocznice są jednym z podstawowych i bardzo ważnym elementem kolejowej sieci transportowej. Bez bocznic kolejowy transport towarowy nie będzie się rozwijał. Obecnie obserwujemy tendencje zamykania bocznic kolejowych co jest bardzo niepokojące. Tak ważna infrastruktura powinna być objęta w nowej perspektywie finansowej środków pomocowych UE, programem jej rozwoju.

Europejski Rok Kolei
Seminarium Naukowo-Techniczne

 21-22 października2021 r. Akademia WSB
ZNACZENIE BOCZNIC I TERMINALI W STRATEGII ROZWOJU KOLEI POLSKIEJ
Seminarium organizowane jest w formule hybrydowej
Rada Naukowo-Programowa:
 1. dr hab. inż. Marek Sitarz, Katedra Transportu i Informatyki Akademii WSB – Przewodniczący
 2. Mgr inż. Tadeusz Ryś, Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych
 3. Dr inż. Ignacy Góra*, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
 4. Pani Sylwia Cieślak -Wilk, Zastępca Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 5. ALK, dr Mirosław Antonowicz, Przewodniczący Organizacji Współpracy Kolei – OSŻD
 6. Przemysław Ciszak, Kancelaria Prawna  Pawełczyk
 7. Mgr inż. Jerzy Zachara, Prezes Śląskiego Centrum Logistyki S.A.
 8. Mgr inż. Henryk Zielaskiewicz
 9. dr hab. Leszek Mindur
 10. dr hab. Maciej Mindur
 11. SGH, dr hab. Paweł Lesiak
 12. Mgr Marian Skałbania, ArcelorMittal
 13. Dr inż. Rafał Wachnik, DB Cargo Polska S.A.
 14. AWSB, dr hab. inż. Katarzyna Chruzik, Akademia WSB
 15. Dr hab. Stefan Akira Jarecki, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie
 16. Pan Andrzej Siwy, Prezes Zarządu Terminale Przeładunkowe Sławków-Medyka
Komitet organizacyjny:
 1. Dr inż. Iwona Krzyżewska, Akademia WSB – Sekretarz
 2. Dr inż. Marzena Graboń-Chałupczak, Akademia WSB
 3. Dr Piotr Uchroński, Akademia WSB
 4. Mgr Alina Jagusiak, Akademia WSB
21.10.2021
godz. 10.30
17.00
 Rozpoczęcie Konferencji przywitanie Uczestników
I Panel Dyskusyjny Przyczyny likwidacji bocznic kolejowych. Co dalej?
Sesje tematyczne:
Sesja I Uwarunkowania prawne funkcjonowania bocznic i terminali kolejowych.
Sesja II Outsourcing w obsłudze bocznic kolejowych.
 Dyskusja Panelowa  
Sesja III  Infrastruktura i utrzymanie bocznic kolejowych.
 
   
22.10.2021
godz. 9.3015.00
II Panel Dyskusyjny Bocznice i terminale w kolejowych łańcuchach dostaw
Sesje tematyczne:
Sesja IV Czynniki wpływające na bezpieczeństwo ruchu kolejowego na bocznicach
i terminalach
.
Sesja V Bocznice i terminale istotnym ogniwem systemu transportowego.
II Dyskusja Panelowa  
Podsumowanie  konferencji
Koszt udziału:
500,00 zł/os.  – uczestnictwo stacjonarne (kwota nie obejmuje noclegu)
450,00 zł /os. uczestnictwo stacjonarne (kwota nie obejmuje noclegu) zgłoszenie i wniesienie opłaty do 30.09.br.
150,00 zł/os.  – uczestnictwo on-line
Nr konta do wpłaty w PLN: 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554
Informacji udzielają:
 1. Pani Alina Jagusiak, e-mail: ajagusiak@wsb.edu.pl, tel. 32 2959354
 2. Pan Henryk Zielaskiewicz, e-mail: zielaskiewicz@gmail.com, tel. 608 170 651

TransLogistica 2021 – VIII Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki

Data: 03 listopada 2021 | Miejsce: Warszawa, Expo XXI
TransLogistica 2021 – VIII Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki
Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie TransLogistica Poland to największe w  Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie biznesowe dla osób związanych z transportem, spedycją i logistyką oraz dla producentów i dystrybutorów wszelkiego rodzaju, a więc przedsiębiorstw korzystających lub poszukujących usług TSL.
VIII edycja targów, utrzymana w formule B2B, umożliwia dotarcie nie tylko do właścicieli ładunków (dyrektorów i managerów logistyki z przedsiębiorstw produkcyjnych, dystrybucyjnych i handlowych), ale również do kierownictwa firm transportowych, logistycznych, spedycyjnych i właścicieli flot pojazdów.

 

 

Tematyka targów:
• Transport – drogowy, kolejowy, morski, lotniczy
• Transport intermodalny
• Spedycja
• Logistyka i magazynowanie
• Porty i terminale kontenerowe
• IT i telematyka (TMS, WMS, GPS, i inne)
• Giełdy ładunków
• Monitoring i rozliczanie czasu pracy kierowców
• Systemy poboru opłat drogowych
• Karty paliwowe
Więcej informacji o Targach: https://translogistica.pl/

CSCMP CEE Supply Chain Conference & Exhibition 2021

Data: 18 listopada 2021 | Miejsce: Warszawa
CSCMP CEE Supply Chain Conference & Exhibition 2021

W dniu 18 listopada 2021 w hotelu Arche w Warszawie odbędzie się III edycja Kongresu Logistycznego CSCMP CEE (https://conferencecscmp.org/).

Światowa organizacja logistyczna, the Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) organizuje CSCMP CEE Supply Chain Conference & Exhibition 2021. Jest to szczególne wydarzenie z szerokimi możliwościami pozyskania lub poszerzenia wiedzy od ekspertów branżowych, słuchania doświadczonych prelegentów z Europy, USA i Chin.

Tego samego dnia, w tym samym miejscu odbędą się równolegle: VIII edycja Kongresu Bezpieczeństwa Żywności (https://foodcongress.org/) i I edycja Kongresu Produkcji Podstawowej (https://primaryproductioncongress.org/).

 

W ramach jednego biletu uczestnik będzie mógł korzystać z wykładów oraz paneli dyskusyjnych wszystkich trzech kongresów.
Zaplanowana formuła wydarzenia – hybrydowa. Organizator zastrzega sobie zmianę formuły wydarzenia na on-line w przypadku ewentualnych obostrzeń epidemiologicznych.

 

Eurologistics Newsletter