Targi TAROPAK 2021

Data: 04 października 2021 | Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań
Targi TAROPAK 2021
Odliczanie do długo wyczekiwanego święta branży opakowań rozpoczęło się na dobre.
Już w dniach 4-6 października 2021, pod dachem Międzynarodowych Targów Poznańskich spotkają się przedstawiciele branży opakowań. Konstruktywna wymiana doświadczeń, nowości technologiczne i premierowe prezentacje rozwiązań przyszłości dedykowanych branżom takim jak m.in.: kosmetyka, farmacja, meblarstwo, motoryzacja, ogrodnictwo czy przemysł spożywczy to tylko część zakresu jaki obejmuje Taropak 2021.
Kolejna edycja targów Taropak to wydarzenie skupiające uwagę na rosnącej roli automatyzacji
i robotyzacji procesów produkcyjnych. Nieodłącznymi elementami pojawiającymi się podczas spotkania jest technologia związana z produkcją opakowań i etykietowaniem oraz magazynowaniem i co-packingiem. Organizatorzy położyli szczególny nacisk także na wątek tak istotnego w obecnych czasach rozwoju branży e-commerce oraz roli eko-opakowań, jako wyzwań przyszłości.
Taropak 2021 odbędzie się w formie hybrydowej – online, z wykorzystaniem platformy dedykowanej biznesowi, która umożliwia spotkania z potencjalnymi partnerami z całego świata
i zdobycie nowych rynków zbytu
oraz stacjonarnie – w formie tradycyjnej, pozwalającej na optymalną prezentację produktów, rozwiązań czy wymianie informacji w formie spotkań na żywo. Platforma umożliwiająca udział w Taropaku #online, oprócz oczywistych korzyści wynikających
ze swobodnego budowania relacji biznesowych niezależnie od lokalizacji, posiada także możliwości katalogowania produktów i łatwego, intuicyjnego dostępu do treści prezentowanych podczas wydarzenia (przed jego rozpoczęciem oraz po nim). Hybrydowość wydarzenia i podwójne możliwości wynikające z kilku wariantów, w których uczestnicy, zależnie od preferencji, mogą wziąć udział w wydarzeniu, pozwalają na nawiązywanie relacji biznesowych (także na płaszczyźnie międzynarodowej) bez konieczności podróży.

 

Tegoroczna edycja Taropaku odbędzie się w dniach 4-6 października na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w doborowym towarzystwie targów POLAGRA. Wspólna data dla obu wydarzeń, sprzyja merytorycznej wymianie doświadczeń i wsłuchiwaniu się w potrzeby branż tak ściśle ze sobą współdziałających. Uczestnicy wydarzenia mają możliwość swobodnego zwiedzania ekspozycji zarówno targów Polagra jak i Taropak.
Wiedza i doświadczenie.
Targi to nie tylko rozmowy biznesowe, nawiązywanie trwałych kontaktów czy poznawanie trendów
i nowości rynkowych. Jest to również doskonały czas i miejsce do poszerzania wiedzy, czy poznawania nowych regulacji dotyczących w branży. Nie inaczej będzie i w tym roku. Szczególnie istotnym wydarzeniem towarzyszącym Taropakowi 2021 będzie druga już edycja konferencji
e-commerce, która stanowi idealną okazję do spotkania z ekspertami z dziedziny e-handlu, opakowań w e-commerce, logistyce i magazynowaniu a także zagadnieniom z zakresu marketingu i sprzedaży. Program konferencji wciąż jest otwarty. Masz ciekawe doświadczenia? Chcesz podzielić się rozwiązaniami sprzyjającymi rozwojowi branży? A może szukasz przestrzeni, by zrealizować panel dyskusyjny pozwalający na zwiększenie świadomości w istotnym dla Ciebie temacie? Zgłoś się do nas i stań się częścią konferencji e-commerce!
Koordynatorka konferencji: Ewelina Janik
ewelina.janik@grupamtp.pl | 691 031 280
Dowiedz się więcej: www.taropak.pl

Seminarium Naukowo-Techniczne ” Znaczenie bocznic i terminalu w strategii rozwoju koli polskiej”

Data: 21 października 2021 | Miejsce: Akademia WSB
Seminarium Naukowo-Techniczne ” Znaczenie bocznic i terminalu w strategii rozwoju koli polskiej”
Mając na uwadze konieczność rozwoju bocznic kolejowych oraz przedstawienia problemów zawiązanych z ich obecnym funkcjonowaniem z uwagi na szereg regulacji prawnych, Akademia WSB w dniach 21 i 22 .10 br.  zamierza zorganizować debatę na ten temat.
Bocznice są jednym z podstawowych i bardzo ważnym elementem kolejowej sieci transportowej. Bez bocznic kolejowy transport towarowy nie będzie się rozwijał. Obecnie obserwujemy tendencje zamykania bocznic kolejowych co jest bardzo niepokojące. Tak ważna infrastruktura powinna być objęta w nowej perspektywie finansowej środków pomocowych UE, programem jej rozwoju.

Europejski Rok Kolei
Seminarium Naukowo-Techniczne

 21-22 października2021 r. Akademia WSB
ZNACZENIE BOCZNIC I TERMINALI W STRATEGII ROZWOJU KOLEI POLSKIEJ
Seminarium organizowane jest w formule hybrydowej
Rada Naukowo-Programowa:
 1. dr hab. inż. Marek Sitarz, Katedra Transportu i Informatyki Akademii WSB – Przewodniczący
 2. Mgr inż. Tadeusz Ryś, Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych
 3. Dr inż. Ignacy Góra*, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
 4. Pani Sylwia Cieślak -Wilk, Zastępca Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 5. ALK, dr Mirosław Antonowicz, Przewodniczący Organizacji Współpracy Kolei – OSŻD
 6. Przemysław Ciszak, Kancelaria Prawna  Pawełczyk
 7. Mgr inż. Jerzy Zachara, Prezes Śląskiego Centrum Logistyki S.A.
 8. Mgr inż. Henryk Zielaskiewicz
 9. dr hab. Leszek Mindur
 10. dr hab. Maciej Mindur
 11. SGH, dr hab. Paweł Lesiak
 12. Mgr Marian Skałbania, ArcelorMittal
 13. Dr inż. Rafał Wachnik, DB Cargo Polska S.A.
 14. AWSB, dr hab. inż. Katarzyna Chruzik, Akademia WSB
 15. Dr hab. Stefan Akira Jarecki, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie
 16. Pan Andrzej Siwy, Prezes Zarządu Terminale Przeładunkowe Sławków-Medyka
Komitet organizacyjny:
 1. Dr inż. Iwona Krzyżewska, Akademia WSB – Sekretarz
 2. Dr inż. Marzena Graboń-Chałupczak, Akademia WSB
 3. Dr Piotr Uchroński, Akademia WSB
 4. Mgr Alina Jagusiak, Akademia WSB
21.10.2021
godz. 10.30
17.00
 Rozpoczęcie Konferencji przywitanie Uczestników
I Panel Dyskusyjny Przyczyny likwidacji bocznic kolejowych. Co dalej?
Sesje tematyczne:
Sesja I Uwarunkowania prawne funkcjonowania bocznic i terminali kolejowych.
Sesja II Outsourcing w obsłudze bocznic kolejowych.
 Dyskusja Panelowa  
Sesja III  Infrastruktura i utrzymanie bocznic kolejowych.
 
   
22.10.2021
godz. 9.3015.00
II Panel Dyskusyjny Bocznice i terminale w kolejowych łańcuchach dostaw
Sesje tematyczne:
Sesja IV Czynniki wpływające na bezpieczeństwo ruchu kolejowego na bocznicach
i terminalach
.
Sesja V Bocznice i terminale istotnym ogniwem systemu transportowego.
II Dyskusja Panelowa  
Podsumowanie  konferencji
Koszt udziału:
500,00 zł/os.  – uczestnictwo stacjonarne (kwota nie obejmuje noclegu)
450,00 zł /os. uczestnictwo stacjonarne (kwota nie obejmuje noclegu) zgłoszenie i wniesienie opłaty do 30.09.br.
150,00 zł/os.  – uczestnictwo on-line
Nr konta do wpłaty w PLN: 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554
Informacji udzielają:
 1. Pani Alina Jagusiak, e-mail: ajagusiak@wsb.edu.pl, tel. 32 2959354
 2. Pan Henryk Zielaskiewicz, e-mail: zielaskiewicz@gmail.com, tel. 608 170 651

TransLogistica 2021 – VIII Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki

Data: 03 listopada 2021 | Miejsce: Warszawa, Expo XXI
TransLogistica 2021 – VIII Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki
Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie TransLogistica Poland to największe w  Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie biznesowe dla osób związanych z transportem, spedycją i logistyką oraz dla producentów i dystrybutorów wszelkiego rodzaju, a więc przedsiębiorstw korzystających lub poszukujących usług TSL.
VIII edycja targów, utrzymana w formule B2B, umożliwia dotarcie nie tylko do właścicieli ładunków (dyrektorów i managerów logistyki z przedsiębiorstw produkcyjnych, dystrybucyjnych i handlowych), ale również do kierownictwa firm transportowych, logistycznych, spedycyjnych i właścicieli flot pojazdów.

 

 

Tematyka targów:
• Transport – drogowy, kolejowy, morski, lotniczy
• Transport intermodalny
• Spedycja
• Logistyka i magazynowanie
• Porty i terminale kontenerowe
• IT i telematyka (TMS, WMS, GPS, i inne)
• Giełdy ładunków
• Monitoring i rozliczanie czasu pracy kierowców
• Systemy poboru opłat drogowych
• Karty paliwowe
Więcej informacji o Targach: https://translogistica.pl/

Eurologistics Newsletter