Komentarze

Czy świat logistyki będzie należał do kobiet?

Logistyka to sekwencja życia. Ponieważ w logistyce, jak w życiu, wszystko polega na przemieszczaniu, zmianach, czasie. Trudno więc, mówiąc o logistyce, nie brać pod uwagę istotnych aspektów naszej rzeczywistości.

czytaj więcej »


Potrzeba kreatywnego myślenia

Kryzys na rynku wpłynął z pewnością na nasze strategiczne myślenie, ale niekoniecznie w sposób negatywny. Podjęliśmy decyzję o otwarciu nowych biur w Niemczech i Wielkiej Brytanii, jako że sytuacja na rynkach nieruchomości w tych krajach ulega poprawie w znacznie szybszym tempie niż w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Z uwagi na zaobserwowane spowolnienie popytu w początkowych fazach recesji i podejmując decyzję o ograniczeniu liczby pracowników, znaleźliśmy się w najniższym stadium rynkowym. Być może w przyszłym roku rozpoczniemy rekrutację pracowników ponownie…

czytaj więcej »


Przed nami 2010 rok

Konkurencja w niemal każdej dziedzinie gospodarki szybko przybiera charakter globalny i wielu menedżerów zadaje sobie pytanie: W jaki sposób nie dać się wyprzedzić konkurencji i osiągnąć pozycję lidera?  W najbliższych latach o przewadze konkurencyjnej będą decydowały całe łańcuchy dostaw.

czytaj więcej »


Eurologistics Newsletter