Komentarze

Prywatyzacja made in Poland


Ministerstwo Skarbu, w ramach rządowego programu prywatyzacji, planuje sprzedać Polską Żeglugę Bałtycką. Ministerstwo w swojej wycenie w ogóle nie rozumie co chce sprzedać. Plan sprzedaży za 50 mln złotych, do tego jeszcze w ratach, w ciągu kilku lat, kontrolnego pakietu (50 procent plus jeden) pokazuje, że w resorcie nie ma kompletnie zrozumienia specyfiki branży, wartości rzeczywistego majątku i przede wszystkim konsekwencji sprzedaży z jego następstwami dla polskich portów i świadczonych przez nie usług .

czytaj więcej »


Kryzys a stawki frachtowe

Kryzysu w polskiej gospodarce nie ma, pod koniec 2008 i przez wiele miesięcy 2009 r. trwało spowolnienie gospodarcze. Dla rynku przewozowego, we wszystkich gałęziach transportu, podstawowe znaczenie miały: spadek wielkości produkcji przemysłowej i znaczne ograniczenie obrotów handlu zagranicznego.

czytaj więcej »


Całkowite koszty posiadania

W ciągu ostatnich kilku lat niektórzy wiodący producenci wózków widłowych i środków transportu zaczęli prezentować klientom własne kalkulacje kosztów zakupu i eksploatacji ich produktów. Najważniejszym elementem wszystkich kalkulatorów kosztów jest poprawność i rzetelność zawartych w nich danych.

czytaj więcej »


Kryzys zmotywował wszystkie firmy

Szybkość i bezbłędność dostaw to podstawowe parametry jakimi są oceniani operatorzy logistyczni. Stabilna niezawodność w całym okresie współpracy, przewidywalna skuteczność to wartości oczekiwane i pożądane przez klientów. Niezawodność na najwyższym poziomie daje klientom poczucie bezpieczeństwa i pewności wobec swoich odbiorców i klientów.

czytaj więcej »


Jak uporać się z problemem palet zwrotnych?

Prace nad stworzeniem racjonalnego systemu gospodarowania opakowaniami zwrotnymi, których szczególnym przypadkiem są palety EUR, trwały wiele miesięcy. Opisanie złożonych zależności między właścicielem opakowania, operatorem logistycznym, przewoźnikiem, odbiorcą a „magazynem opakowań zwrotnych” w zestawieniu z różnymi kryteriami klasyfikacji było jednym z trudniejszych etapów. Do tego system musiał być łatwy i przyjazny dla użytkowników. Po półrocznym testowaniu systemu dziś na gospodarkę opakowaniami zwrotnymi patrzymy również w kontekście wartości dodanej do naszych usług. Tym bardziej że MOP pozwala rozliczać każdy typ opakowania zwrotnego.

czytaj więcej »


Poszukiwanie nowych koncepcji składowania i komple

Jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju różnych koncepcji składowania i kompletacji towarów. Także na polskim rynku widoczne są zróżnicowane trendy. Jednym z nich jest rosnące zainteresowanie systemami zautomatyzowanymi. Bito dostarcza technikę regałową, podesty, pojemniki z tworzywa sztucznego oraz tace (tablary) stalowe.

czytaj więcej »


Na ile logistyka jest innowacyjna?

To cieszy, że osoby pracujące w obszarze logistyki zauważyły potrzebę poznania innowacji. Sądzę, że związane jest to z szukaniem możliwości wewnętrznego wzmocnienia firm – czy to podmiotów z branży TSL, czy też podmiotów realizujących logistykę we własnym zakresie lub korzystających z usług TSL. Istotny jest moment – spowolnienie gospodarcze i symptomy zwiększania obrotów, na razie incydentalne. To również wnioski z przeprowadzonych rozmów z kilkoma uczestnikami konferencji.

czytaj więcej »


Czy świat logistyki będzie należał do kobiet?

Logistyka to sekwencja życia. Ponieważ w logistyce, jak w życiu, wszystko polega na przemieszczaniu, zmianach, czasie. Trudno więc, mówiąc o logistyce, nie brać pod uwagę istotnych aspektów naszej rzeczywistości.

czytaj więcej »


Potrzeba kreatywnego myślenia

Kryzys na rynku wpłynął z pewnością na nasze strategiczne myślenie, ale niekoniecznie w sposób negatywny. Podjęliśmy decyzję o otwarciu nowych biur w Niemczech i Wielkiej Brytanii, jako że sytuacja na rynkach nieruchomości w tych krajach ulega poprawie w znacznie szybszym tempie niż w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Z uwagi na zaobserwowane spowolnienie popytu w początkowych fazach recesji i podejmując decyzję o ograniczeniu liczby pracowników, znaleźliśmy się w najniższym stadium rynkowym. Być może w przyszłym roku rozpoczniemy rekrutację pracowników ponownie…

czytaj więcej »


Przed nami 2010 rok

Konkurencja w niemal każdej dziedzinie gospodarki szybko przybiera charakter globalny i wielu menedżerów zadaje sobie pytanie: W jaki sposób nie dać się wyprzedzić konkurencji i osiągnąć pozycję lidera?  W najbliższych latach o przewadze konkurencyjnej będą decydowały całe łańcuchy dostaw.

czytaj więcej »


Eurologistics Newsletter