Komentarze

Polska gospodarka – opinie

Rafał Nawłoka, prezes zarządu DPD Polska
Z prognoz dotyczących polskiego rynku KEP, opublikowanych w ubiegłym roku przez PwC, wynika, że w latach 2016-2018 branża będzie rosła w tempie ok. 12% rocznie, by w 2018 roku osiągnąć wartość 6,4 mld zł, przy wolumenie około 440 mln paczek. Wzrosty te są spowodowane przede wszystkim dynamicznym rozwojem handlu internetowego, który rośnie w tempie kilkunastu procent w skali roku.

czytaj więcej »


Polska gospodarka – opinie

Bogdan Augustyniak, Managing Director Allport Cargo Services
Rosnąca konsumpcja krajowa oraz popyt zewnętrzny pozytywnie wpływają na produkcję przemysłową. Ta z kolei napędza branżę logistyczną.
Dodatkowo dobra koniunktura na świecie, a zwłaszcza sytuacja gospodarki niemieckiej oraz innych krajów Unii Europejskiej (gdzie wysyłane jest blisko 80% naszego eksportu), korzystnie wpływają na polepszenie sytuacji w logistyce, transporcie i spedycji.

czytaj więcej »


Polska gospodarka – opinie

Dariusz Michalak, Sales&Project Manager Diera
Wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia, wzrost eksportu, dobre nastroje wśród konsumentów nie tylko w Polsce, ale generalnie na większości rynków europejskich wpływają na dobrą koniunkturę i obecny wzrost gospodarczy. Dynamiczny wzrost PKB Niemiec jest motorem rozwoju polskiego przemysłu i eksportu (ponad 6% w pierwszym półroczu 2017 r.).

czytaj więcej »


Polska gospodarka – opinie

Maciej Walenda, Executive Vice President CEE and Russia, CEO/Managing Director Poland DSV Solutions
Syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej w 2017 roku kształtuje się powyżej średniej długookresowej, jednak warto zwrócić uwagę na fakt, iż przeważająca liczba pozytywnych ocen dotyczy sektora finansowego i ubezpieczeniowego.

czytaj więcej »


Polska gospodarka – opinie

Przemysław Mormul, dyrektor marketingu i sprzedaży Panalpina Polska
Dobra koniunktura w gospodarce to coś, do czego przez ostatnie lata mogliśmy się już przyzwyczaić, ba! przyjmujemy, jako pewnik przy układaniu wszelkiego rodzaju planów budżetowych czy inwestycyjnych na kolejne lata. Strategie zdecydowanej większości firm to strategie oparte o wzrosty – wzrost liczby klientów, sprzedaży, zysku…

czytaj więcej »


Polska gospodarka – opinie

Monika Gryń, właściciel, dyrektor handlowy Leader Logistics
Otoczenie gospodarcze, jego czynniki wzrostu wpływają na dynamiczny rozwój logistyki w ostatnich latach. Dzieje się to nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, w szczególności w krajach UE, do których Polska eksportuje około 80% swojej produkcji. Niemiecka gospodarka osiągnęła rekordową nadwyżkę handlową, która jest najwyższa od czasów II wojny światowej.

czytaj więcej »


Polska gospodarka – opinie

Jarosław Bartczak, Managing Director Poland XPO Logistics Transport Solutions Poland
Wskaźniki ekonomiczne branży, jak i kraju wykazują tendencje wzrostową. Nie przekłada się ona jednak w mojej opinii na pozytywne nastroje dotyczące przyszłości. Stan obecny osiągnięty został głównie dzięki: wzrastającej konsumpcji wewnętrznej, rządowym programom socjalnym (500+), niskiemu bezrobociu oraz wysokiej produkcji.

czytaj więcej »


Polska gospodarka – opinie

Paweł Trębicki, dyrektor generalny Raben Transport
Pod względem dynamiki sprzedaży logistyka zawsze nierozerwalnie powiązana była z ogólną koniunkturą gospodarczą. Rosnąca gospodarka to większe wolumeny zleceń i wyższy poziom sprzedaży. Właśnie teraz mamy do czynienia z taką sytuacją. Większość operatorów zgodzi się jednak z tezą, iż łatwiej dzisiaj o rozwój współpracy lub pozyskanie nowego klienta, niż ich dochodową obsługę na wysokim poziomie jakościowym.

czytaj więcej »


Polska gospodarka – opinie

Maciej Śledziński, dyrektor operacyjny VIVE Transport
Wyniki, jakie osiąga branża, pozostają w pozytywnej tendencji ze względu na wysoki poziom świadczonych usług na terenie UE i dzięki profesjonalizmowi branży. Wielomiliardowe nakłady inwestycyjne w środki transportu, rozwiązania IT, powierzchnie magazynowe, wysoką jakość świadczonej pracy, konkurencyjność cenową sprawiają, że ta branża stała się jedną z najlepszych i najlepiej rozwijających w naszym kraju. 

czytaj więcej »


Polska gospodarka – opinie

Tomasz Buraś, dyrektor zarządzający DHL Express w Polsce
Za dobrą koniunkturę na rynku odpowiadają pozytywne wskaźniki gospodarcze Polski m.in. w postaci 4% wzrostu PKB w całym 2017 roku, a także utrzymująca się wysoka dynamika eksportu i importu. Od wielu lat bowiem handel zagraniczny pełni istotną rolę w polskiej gospodarce, zawdzięczając to wzrastającej aktywności polskich przedsiębiorców zaangażowanych w międzynarodową wymianę handlową.

czytaj więcej »


Eurologistics Newsletter