Rynek logistyki 2020

Rynek logistyki 2020

Tomasz Oczkowski, Commercial Director, FM Logistic Central Europe
Rok 2020 postawił nas wszystkich w nadzwyczajnej i niecodziennej sytuacji, był sprawdzianem dla łańcucha dostaw, ale unaocznił też jak ważną pełni on funkcję. Pandemia wzmogła świadomość, że wyłączenie, nawet na krótko, jakiegokolwiek oddziału dużej firmy logistycznej może mieć poważne konsekwencje dla wielu innych podmiotów, czy wręcz konkretnych grup konsumentów. Z tego też powodu, choć spowolnienie gospodarcze nie ominęło branży logistycznej, to jednak odczuwa je ona w dość łagodny sposób, zwłaszcza w przypadku operatorów obsługujących takie sektory jak FMCG, czy health care.
Najbardziej wymagające były pierwsze tygodnie pandemii, kiedy, mając poczucie dużej odpowiedzialności społecznej, musieliśmy szybko dostosować się do nowych warunków, sprostać znacznie zwiększonej aktywności operacyjnej, zapewniając jednocześnie maksimum bezpieczeństwa pracownikom. Dla naszych klientów z kolei dużym wyzwaniem, w obliczu zamknięcia sklepów stacjonarnych, stało się dotarcie do konsumentów. W FM Logistic, mając doświadczenie i gotowe rozwiązania dla strategii omnichannel, postawiliśmy sobie za cel wspomóc ich w szybkim skonfigurowaniu nowych kanałów sprzedaży .
Moim zdaniem w najbliższej przyszłości ten trend się utrzyma, postępująca dywersyfikacja kanałów sprzedaży i rozwój e-commerce we wszystkich branżach sprawi, że operatorzy duży nacisk położą na usługi fulfillmentowe i omnichannel. Czynnikiem budującym przewagę konkurencyjną będzie zatem kompleksowość usług, proponowanie nowych rozwiązań i przejmowanie przez operatora części kompetencji od klienta, np. administrowanie sprzedażą.

Ostatnie komentarze więcej komentarzy »

Jak rozwijać innowacje?

Jak rozwijać innowacje?

Zbigniew Kępiński, menedżer Genius lab, Grupa Raben
Każdy z elementów szeroko komentowanej i interpretowanej Czwartej Rewolucji Przemysłowej, czyli Internet of Things, mechanizmy sztucznej inteligencji (AI), automatyka oraz robotyka, dotycząca czynności magazynowych, odgrywają znaczącą rolę w rozwoju branży TSL.

czytaj więcej »

Ekspansja zagraniczna

Ekspansja zagraniczna

Piotr Kuba, członek zarządu ds. inwestycyjnych PFR TFI
Wyjście kapitałowe na rynki zagranicz­ne może nieść ze sobą wiele korzyści w różnych obszarach – większą sprzedaż, wyższe marże, dostęp do technologii czy unikalnych kompetencji, obniżenie kosztów to tylko niektóre z nich. Jednak przeję­cie zagranicznej spółki to z oczywistych względów ogromne przedsięwzięcie.

czytaj więcej »

Bariery dla nowej podaży na rynku magazynowym

Bariery dla nowej podaży na rynku magazynowym

Iwona Sadowska, Interim Head of Leasing P3 Logistic Parks
Od wielu kwartałów obserwujemy niesłabnący popyt na powierzchnie magazynowe zarówno te duże, położone poza granicami administracyjnymi miast, jak i mniejsze zlokalizowane blisko centrów aglomeracji.

czytaj więcej »

Eurologistics Newsletter