Supply Chain Designer

Badanie Supply Chain Designer jest odwrotnością badania Operator Logistyczny Roku, które posługując się metodą Customer Satisfaction Survey wyznacza pozycję badanych firm na rynku. Ponieważ wyniki badania Operator Logistyczny Roku ( ponad 1000 wywiadów z kluczowymi klientami 30 czołowych firm logistycznych na temat jakości świadczonych usług) pokazują zasadnicze zmiany w podejściu uczestników rynku do kwestii outsourcingu w logistyce, dlatego w badaniu SCD zwraca się uwagę na stronę generującą popyt na usługi logistyczne.

W tym celu dokonano analizy zebranych w trakcie badania danych według następujących kryteriów, które firmy: kupują na zewnątrz usługi logistyczne, stosując outsourcing (przekazanie strategicznemu partnerowi zarządzania łańcuchem dostaw, w odróżnieniu od zlecania poszczególnych usług), stawiają na zewnętrzną obsługę logistyczną, ograniczając wewnętrzne koszty logistyki, współpracują z operatorami logistycznymi w optymalizacji kosztów logistyki, nawiązują partnerską współpracę z operatorami, kupują usługi logistyczne od cenionych operatorów, stale rozszerzają zakres outsourcingu, umiejętnie zarządzają outsourcingiem, wyznaczając lidera odpowiadającego za strategię operacji logistycznych.

 

Na podstawie tej analizy powstaje wyselekcjonowana grupa kilkudziesięciu firm najbardziej zaawansowanych w zakresie outsourcingu. Następnie na podstawie opinii uzyskanych od menedżerów firm logistycznych na temat współpracy z tymi wyselekcjonowanymi firmami, w których uwzględniono takie zagadnienia jak: innowacyjność w podejściu do organizacji łańcucha dostaw, unikatowość organizacji łańcucha dostaw, praktyczne umiejętności współpracy nad usprawnieniami procesów logistycznych, świadomość kosztowa usług wykonywanych przez operatora, zrozumienie ograniczeń jakościowych w łańcuchu dostaw oraz rzetelność biznesową, wyłonieni zostali liderzy outsourcingu logistycznego, oddzielnie w przemyśle i w handlu.


Supply Chain Designer
ocenia zaawansowanie organizacji logistyki w firmach handlowych i produkcyjnych pod kątem :

  • innowacyjności w podejściu do organizacji łańcucha dostaw
  • poziomu zaawansowania outsourcingu w logistyce
  • unikatowości organizacji łańcucha dostaw
  • praktycznych umiejętności współpracy nad usprawnieniami procesów logistycznych
  • świadomości kosztowej usług wykonywanych przez firmę zewnętrzną
  • zrozumienia ograniczeń jakościowych w łańcuchu dostaw
  • zaangażowania w procesy logistyczne oraz rzetelności biznesowej
  • umiejętności zarządzają outsourcingiem

 

 

Galeria zdjęć

Inne badania więcej »

Operator Logistyczny Roku

Operator Logistyczny Roku to wspólne przedsięwzięcie badawcze kilkudziesięciu czołowych firm logistycznych. Jego celem jest dostarczanie uczestnikom rynku wiedzy na temat oczekiwań klientów oraz poziomu wykonywania usług logistycznych. Na podstawie wyników badania powstaje ranking firm cieszących się największym zaufaniem klientów. Ranking służy promowaniu usług logistycznych najwyższej jakości.

czytaj więcej »


Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu i Produkcji

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji prestiżowego konkursu, którego celem jest nagrodzenie najlepszych innowacyjnych rozwiązań w logistyce, transporcie i produkcji, które wdrożono w tych sektorach w ciągu ostatnich dwóch lat, lub które wkrótce będą implementowane.

czytaj więcej »


Top 1500

Top 1500 – wykaz najefektywniej zarządzanych firm transportowo-logistycznych w Polsce. To niezależny ranking Truck&Business Polska przygotowywany w oparciu o zeznania finansowe i wskaźniki ekonomiczne firm z branży TSL – pozyskiwane z Krajowego Rejestru Sądowego.

czytaj więcej »


Eurologistics Newsletter