Aktualny numer: Eurologistics 115 (2019)

Na wstępie

W najnowszej edycji rankingu Doing Business 2020 Polska zajęła 40. lokatę. Tym samym po raz trzeci z kolei odnotowała spadek. Bank Światowy w 2018 roku przyznał polskiej gospodarce 27. miejsce na liście najbardziej przyjaznych biznesowi, a w 2019 roku 33. pozycję. Część odpowiedzialności za spadek w rankingu ponoszą czynniki związane z przekształceniami własnościowymi i otwieraniem nowych biznesów.
Warto zastanowić się nad tym, co należy poprawić, aby uczynić nasz kraj bardziej przyjaznym inwestorom. Większość przedstawicieli czołowych firm logistycznych operujących na polskim rynku ocenia sytuację polskiej gospodarki jako stabilną, a nasz rynek jako nadal atrakcyjny dla inwestorów. Wśród kwestii koniecznych do poprawy wskazują między innymi infrastrukturę drogową, której brak hamuje rozwój branży logistycznej. Nadal część regionów nie jest dobrze skomunikowana z głównymi szlakami transportowymi. Jako ważny czynnik wskazywana jest też
stabilna polityka zatrudnienia. Bardzo istotna dla przyszłych inwestorów, ale również przedsiębiorstw już działających w Polsce, jest stabilność i przewidywalność rozwiązań prawnych i podatkowych. Jej brak dezorganizuje funkcjonowanie wielu podmiotów.

Na podstawie sondażu DGC (badanie ciągłe Barometr, 2010-2019) z października br. wzrost przychodów firm logistycznych w stosunku do roku poprzedniego szacowany jest średnio na 4,8%. Przy czym przychody firm wyspecjalizowanych w logistyce kontraktowej wzrosnąć mają znacznie więcej, a firm transportowych mniej. Wynik oznacza podtrzymanie
spadkowego trendu tempa wzrostu. Z badania Operator Logistyczny Roku wynika, że za wzrost sprzedaży usług logistycznych odpowiada wzrost eksportu, a szczególnie obrót towarów z centrów dystrybucyjnych ulokowanych w Polsce przez korporacje międzynarodowe. Na obniżenie tempa wzrostu sprzedaży usług logistycznych decydujący wpływ miało stopniowe obniżanie się poziomu inwestycji firm z kapitałem zagranicznym.

Do niedawna w związku z niedostępnością zasobów, przede wszystkim siły roboczej, ale i powierzchni magazynowych czy wyposażenia, popyt przewyższał podaż usług. Obecnie
przy nadal ograniczonych zasobach, ale spadającym popycie, operatorzy logistyczni, aby utrzymać rentowność, muszą dążyć do optymalizacji procesów logistycznych oraz ich automatyzacji.

Kinga Wiśniewska

Szanowny Czytelniku,
zarejestruj się by uzyskać bezpłatny dostęp do pełnego wydania Eurologistics. W ten sposób dbamy o polepszanie jakości naszych usług i dostarczanych do Ciebie materiałów.
Rejestracja oznacza akceptację aktualnej polityki prywatności.

Polecane artykuły

Eurologistics Newsletter