Aktualny numer: Eurologistics 89 (2015)

Internet Wszystkiego

Internet zmienił w naszym życiu wszystko.Sprawił, że stare modele biznesowe przestały się sprawdzać i zaczęły powstawać zupełnie nowe. Ale czy zastanawiamy się nad tym, co to jest Internet? Do tej pory ludzie wykorzystywali Internet przede wszystkim do kontaktów między sobą. Sieć stała się również nowym kanałem komunikacyjnym pomiędzy człowiekiem i maszyną.

Dla biznesu jednak kluczową może się okazać dopiero współpraca maszyn połączonych Internetem bez udziału człowieka. Na tym właśnie polega Internet Rzeczy, w ramach którego przedmioty połączone ze sobą w odpowiedniej infrastrukturze mogą identyfikować siebie nawzajem, prowadzić między sobą komunikację oraz współdziałać. Wbrew pozorom Internet Rzeczy nie jest de facto Internetem „rzeczy”, lecz danych. Wszystko to jest możliwe dzięki standardowi TCP/IP, który umożliwia komputerom porozumiewanie się między sobą i wysyłanie informacji. Przypomina to nieco komunikację między ludźmi: gdy rozmawiamy, reguły gramatyki tworzą strukturę języka i pozwalają nam rozumieć się wzajemnie i wymieniać poglądy. Podobnie protokół TCP/IP udostępnia zestaw reguł komunikacji, które umożliwiają, że połączone ze sobą urządzenia rozumieją się wzajemnie i mogą wymieniać informacje. W miarę jak grupa połączonych urządzeń rozrosła się, zrodził się Internet. Liczba „inteligentnych” urządzeń podłączonych do Internetu dynamicznie rośnie. Kolejne maszyny wyposażane są w kamery, mikrofony, wyświetlacze, czujniki i przede wszystkim w procesory. Z prognoz światowych wynika, że w roku 2020 do sieci będzie podłączonych 50 mld urządzeń.

W wyniku tych połączeń wszystkiego z wszystkim powstanie nowy porządek, który stworzy nowe możliwości dla biznesu. Razem z przedmiotami także ludzie i nieuchwytne „rzeczy”, czyli procesy muszą być powiązane ze sobą w rożny sposób. Internet Rzeczy umożliwia pewne typy powiązań, które łącznie tworzą tzw. Internet Wszystkiego. Mogą to być powiązania maszyny z maszyną, maszyny z osobą lub osoby z osobą. W ten sposób tworzy się sieć wzajemnych powiązań fizycznych obiektów z ludźmi, procesami i danymi. Internet Wszystkiego wykorzystuje powiązania z chmurą komputerową, olbrzymimi zbiorami danych, współprace ludzi za pomocą sieci wideo, sieci społecznościowych, sieci mobilnych i bezpieczeństwa. Wszystkie te powiązania tworzą możliwości dla bezprecedensowych innowacji i nowych modeli biznesowych.

Alicja Kostecka

Gospodarka

Interkontynentalny operator

Interkontynentalny operator

Z Arturem Pohlem, dyrektorem zarządzającymspółką Ekol Logistics w Polsce, rozmawia Alicja Kostecka.

Turcja stawia na logistykę

Turcja stawia na logistykę

Turcja do roku 2020 może stać się jednym z najważniejszych ośrodków logistycznych Europy - prognozuje Colliers International. Sprzyja temu m.in. lokalizacja geograficzna kraju położonego nad Bosforem, Morzem Marmara, Morzem Czarnym, Śródziemnym i Egejskim.

Systemy Informatyczne

Internet Rzeczy w transporcie i logistyce

Internet Rzeczy w transporcie i logistyce

Internet of Things zapewnia nowe możliwości w obszarze wydajności. Przykładowo w transporcie drogowym pojazdy ciężarowe mogą być automatycznie kontrolowane w celu tworzenia zastępów, które umożliwią im jazdę w predefiniowanych odstępach i ze standardową prędkością tak, żeby zmaksymalizować oszczędność paliwa.

Połączyć co niepołączone

Połączyć co niepołączone

Internet rzeczy [Internet of Things (IoT)] rozpala współcześnie naszą wyobraźnię, ponieważ jest to unikatowa technologia, z którą spotykamy się w życiu i która będzie mieć ogromną wpływ na logistykę.

Outsourcing IT buduje przewagę na rynku

Outsourcing IT buduje przewagę na rynku

63 proc. przedstawicieli dużych firm i korporacji działających w Polsce uważa, że outsourcing pozwala budować przewagę konkurencyjną. 55 proc. twierdzi, że jego rola rośnie. Prawie połowa badanych firm (47 proc.) wykorzystuje go w informatyzacji, a aż 54 proc. poza informatyzacją nie korzysta z tego modelu w ogóle – oto najważniejsze wnioski raportu dotyczącego outsourcingu IT, przygotowanego w ramach cyklu Orange Insights

Pełne pozycjonowanie dostaw

Pełne pozycjonowanie dostaw

Ze Sławomirem Lewandowskim, dyrektorem Dystrybucji w firmie Spedimex, rozmawia Alicja Kostecka

Wywiady "Eurologistics"

Dywersyfikacja łańcucha dostaw

Dywersyfikacja łańcucha dostaw

Z prof. Peterem Klausem z Friedrich Alexander Universität Erlangen- Nürnberg, D.B.A./Boston University rozmawia Alicja Kostecka.

Innowacje

Innowacje w branży TSL

Innowacje w branży TSL

W koncepcjach logistycznych spojrzenie na łańcuch dostaw zmienia się wraz z upływem czasu, tak jak zmienia się percepcja ich autorów, ta z kolei jest odzwierciedleniem ich doświadczeń, stanu wiedzy czy poziomu rozwoju technologicznego, które podlegają ciągłym przeobrażeniom.

Lotniskomaty

Lotniskomaty

LOT we współpracy z firmą PGP Innowacje wprowadza nową usługę z wykorzystaniem samoobsługowych terminali pocztowych będących odpowiednikiem popularnych paczkomatów. Usługa PostInAir umożliwi nadawanie i odbiór przesyłek na lotniskach w Polsce, a wkrótce i innych krajach Unii Europejskiej.

Służba celna zarządzana po nowemu

Służba celna zarządzana po nowemu

Od kilku lat Służba Celna prowadzi zintensyfikowane prace zmierzające do powiązania i skoordynowania działań oraz zasobów poszczególnych komórek funkcjonujących w ramach jej struktury organizacyjnej, w celu wytwarzania w sposób powtarzalny wartości dla interesariuszy, tj. klientów, budżetu RP/UE oraz społeczeństwa.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

O wyższości metody REFA nad TPS

O wyższości metody REFA nad TPS

Toyota swoim systemem produkcyjnym (TPS) wytyczyła nowe szlaki w zarządzaniu, dając zręby szczupłej produkcji. Metoda REFA zapewnia powtarzalność (reproduktywność) przyporządkowania rodzajów przebiegu do odcinków przebiegu. Jest też jednocześnie podstawą stosowania narzędzi gospodarowania czasem.

Wszechstronny operator

Wszechstronny operator

W czerwcu firma FM Logistic obchodziła jubileusz 20-lecia funkcjonowania w Polsce. FM Logistic jest jeden z największych pracodawców w branży TSL - zatrudnia 3 tys. osób

Kompleksowość – klucz do sukcesu

Kompleksowość – klucz do sukcesu

PEKAES przez dziesiątki lat był firmą transportową, dziś jest już zupełnie inną spółka. Pod koniec 2013 r. w grupie nakreślono strategię rozwoju do 2018 r. i przeprowadzono głęboką restrukturyzację, dzięki której stała się nowoczesnym operatorem logistycznym na światowym poziomie, gdzie transport jest tylko jednym z elementów łańcucha logistycznego.

Ciągłe doskonalenie

Ciągłe doskonalenie

Terminy KAIZEN i LEAN często używane są zamiennie. Czy słusznie? Lean jest celem, do którego dąży organizacja, jakim jest np. odchudzona produkcja, administracja czy zarządzanie. Osiągamy LEAN dzięki KAIZEN, czyli wdrożeniu kultury ciągłego doskonalenia w organizacji, w której każdy zawsze i wszędzie podejmuje działania doskonalące.

Parasol ochronny dla biznes planu

Parasol ochronny dla biznes planu

Jak przystało na lidera, firma Caterpillar i jej detaliczna sieć dystrybucji nieustannie realizują program wzrostu konkurencyjności i sprzedaży.

Intralogistyka

Popyt na wózki widłowe

Popyt na wózki widłowe

Wózki widłowe są ważnym elementem wyposażenia wielu firm, ułatwiającym prace związane z rozładunkiem, przewożeniem i przechowywaniem ładunków o dużej masie i wymiarach.

Leasing wózków widłowych

Leasing wózków widłowych

Do niedawna walkę o klienta w branży intralogistycznej toczono przede wszystkim na froncie technologicznych innowacji. Dziś równie ważnym czynnikiem stają się usługi związane z finansowaniem inwestycji oraz serwisowaniem urządzeń.

Mieliśmy precyzyjnie rozpisany plan

Mieliśmy precyzyjnie rozpisany plan

Z Dariuszem Kierskim, dyrektorem logistyki Grupy Muszkieterów, rozmawia Alicja Kostecka.

Finanse w logistyce

Polscy przedsiębiorcy przekonują się do faktoringu

Polscy przedsiębiorcy przekonują się do faktoringu

Jak wynika z danych przedstawionych przez Polski Związek Faktorów, faktoring jest najszybciej rozwijającą się branżą sektora usług finansowych w Polsce. Wartość wierzytelności wykupionych w 2014 r. przez firmy zrzeszone w związku była o 17,31% wyższa niż w roku poprzednim. Najwyższą dynamikę wzrostu osiągnęła Crédit Agricole Commercial Finance, której obroty wzrosły o 167% w stosunku do roku 2013.

Faktoring poprawia płynność i bilans firm

Faktoring poprawia płynność i bilans firm

Praktyka opóźniania płatności staje się w Polsce zwyczajem. W najsolidniejszych krajach UE w terminie płaconych jest ponad 90 proc. faktur, w naszym kraju zaś tylko 40 proc. Poprzez wdrożenie usługi faktoringu – sprzedaży faktur wyspecjalizowanym firmom – przedsiębiorcy mogą jednak nie tylko poprawić swoją płynność finansową, ale także zadbać o wyniki bilansowe.

Szansa dla nowych firm

Szansa dla nowych firm

Poręczenie transakcji leasingowych pozwala uzyskać dostęp do finansowania młodym podmiotom z krótką historią działalności. Jest to szczególnie ważne dla firm, które stawiają na rozwój, ale nie mają jeszcze wystarczających środków na inwestycje.

Transport

Skutki MiLoG

Skutki MiLoG

Specjaliści związani z branżą transportową przewidują skutki dla polskiego transportu samochodowego w Europie po wprowadzeniu niemieckiego MiLoG-u.

CLIP Intermodal Container Terminal

CLIP Intermodal Container Terminal

Rok po uroczystym podpisaniu aktu erekcyjnego pod budowę CLIP Intermodal Container Terminal, w obecności Króla Niderlandów Willema-Alexandra i Królowej Máximy oraz innych znakomitych gości, dofinansowanego z programu Infrastruktura i Środowisko, inwestycja została ukończona.

Zwiększenie efektywności dostaw

Zwiększenie efektywności dostaw

Przez 10 tygodni, w 23 centrach dystrybucji należących do czterech wiodących w Polsce sieci handlowych, przedstawiciele ECR Polska oraz firmy Caroz mierzyli czas rozładunku ciężarówek przywożących towary od czterech producentów. Łącznie zmierzono czasy rozładunku 2180 dostaw.

ABC logistyki

Towarowe połączenia kolejowe w Eurazji

Towarowe połączenia kolejowe w Eurazji

Kazachskie Koleje (KTZ - Kazakhstan Temir Zholy) są największym pracodawcą w kraju. Łącznie zatrudniają one ponad 150 tys. pracowników. Na potencjał taboru przewozowego składa się ponad 90 tys. wagonów, 2 tys. szt. lokomotyw, co jednak nie wystarcza dla pokrycia wszystkich potrzeb (około 10% produktów nie może być wysyłane na eksport ze względu na deficyt wagonów towarowych).

Transport

Kanał łączący Atlantyk z Pacyfikiem

Kanał łączący Atlantyk z Pacyfikiem

W najwęższym miejscu ląd oddzielający wybrzeże Morza Karaibskiego od Oceanu Spokojnego ma zaledwie 58 km szerokości.

W Belwederze o polskiej spedycji

W Belwederze o polskiej spedycji

W hotelu Belweder w Ustroniu koło Wisły odbył się XVI Kongres Spedytorów. Jego organizatorem była Polska Izba Spedycji i Logistyki.

System SUW 2000

System SUW 2000

Opracowana przez dr. inż. Ryszarda Suwalskiego polska konstrukcja samoczynnego rozstawu kół SUW-2000 miała rozwiązać polskie problemy w pokonywaniu różnicy szerokości torów na naszej wschodniej granicy. Niestety dziś jest coraz bardziej zapomniana, nikt nie jest zainteresowany jej produkcją.

Powierzchnie magazynowe

Erozja magazynów

Erozja magazynów

Postęp technologiczny i zapotrzebowanie konsumentów na coraz szybsze dostawy towarów to główne czynniki dynamicznych zmian na rynku nieruchomości dystrybucyjnych. Wzrost oczekiwań najemców sprawia, że każdego roku w Stanach Zjednoczonych kilka procent nieruchomości logistycznych staje się już przestarzałe, a w przypadku Japonii i Europy odsetek ten jest jeszcze wyższy.

Human Resources

Chory w pracy

Chory w pracy

Ból głowy, złe samopoczucie czy przeziębienie powinny kojarzyć się z natychmiastową wizytą u lekarza. Tymczasem wśród pracowników coraz częściej choroba nie jest wystarczającym powodem, by iść na zwolnienie lekarskie. Pomimo niedyspozycji przychodzą do pracy i wykonują swoje obowiązki. Prezenteizm (ang. present – obecność), czyli przychodzenie do pracy dla samej obecności jest zjawiskiem stosunkowo nowym, ale już staje się coraz większym problemem, zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców.

Spadają zarobki w logistyce

Spadają zarobki w logistyce

Średnie wynagrodzenie miesięczne oferowane specjalistom i menedżerom w Polsce w 2014 roku wyniosło 9658 PLN brutto – wskazuje Raport Płacowy Antal 2015.

Relacje

Porażki w świetle dziennym

Porażki w świetle dziennym

Logistyka Produkcji wspólnie z MPM Productivity Management zaprosiła menedżerów sektora produkcji na unikatową konferencję. Focus Factory 2015 miał za zadanie uzmysłowić zainteresowanym, jak duże błędy popełniane są w firmach produkcyjnych – ale i pokazać, co robić, gdy wszystko poszło nie tak, jak należy.

Mali rosną

Mali rosną

23 czerwca 2015 r. w hotelu Novotel Warszawa Airport doszło do wydarzenia bezprecedensowego. Truck Forum&Awards 2015 wyznaczyło nowe standardy w dziedzinie spotkań handlowych dla branży TSL. Rekordowa liczba 17 firm produkcyjnych i handlowych poszukiwała na nim partnerów mogących zaoferować swoje usługi transportu drogowego.

Postacie logistyki

Z dwusetki do czołówki

Z dwusetki do czołówki

W ostatnim rankingu Top 1500 najbardziej efektywnych ekonomicznie firm transportowo-logistycznych Telmex zajął 16. miejsce, a jeszcze w 2011 roku był na pozycji 206.

Polecane artykuły

Eurologistics Newsletter