Aktualny numer: Eurologistics 73 (2012)

Eurologistics 6/2012

Celem łańcuchów dostaw towarów zawsze było dążenie do uzyskania najbardziej elastycznego i kosztowo efektywnego systemu, w którym każde ogniwo w łańcuchu można zmienić bardzo szybko w zależności od różnych czynników. Kilka lat temu, gdy globalna gospodarka była relatywnie silna, wystarczyło wprowadzić konsekwentnie tylko jedną zmianę i od razu można było uzyskać pozytywny wydźwięk, taki jak np. otwarcie nowych gospodarek na globalny rynek konsumentów. Kosztowa wrażliwość zawsze była brana pod uwagę przez logistyczny przemysł, ale obecnie liczy się jeszcze bardziej. Dostęp do rynków, miejsca tranzytu oraz klienci to kluczowe czynniki w procesie decyzyjnym dotyczącym lokalizacji inwestycji w nieruchomości. Poprawa jakości infrastruktury szczególnie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej stała się decydującym czynnikiem dla rozwoju centrów dystrybucyjnych. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej stały się regionami szczególnego zainteresowania, co przyczynia się do ich gwałtownego rozwoju i coraz większej dojrzałości. Jednak z logistycznego rankingu Europy wynika, że to Belgia pozostaje na pierwszej pozycji najlepszych lokalizacji logistycznych na Starym Kontynencie ze względu na niskie koszty nieruchomości i budowy. Na drugim miejscu jest Holandia głównie z powodu dużej efektywności sektorów transportowych. Na trzecim miejscu znalazły się Węgry, a na dziewiątym Słowacja ze względu na niskie koszty dzierżawy oraz ziemi, a także dobry poziom dostępny ch surowców. Obecna globalizacja rynku w większym stopniu niż kiedykolwiek przedtem zmusza firmy do coraz większego korzystania z usług zewnętrznych w swojej działalności. Jest to wynik strategicznego zarządzania łańcuchem dostaw na rynku, który obecnie stał się już rynkiem ogólnoświatowym. Nowy dział w Eurologistics – Vested Outsourcing - który wprowadzamy od bieżącego wydania, pomoże Czytelnikom dobrze się przygotować do współpracy na tym globalnym rynku. Z badań wynika, że większość umów o współpracy jest źle skonstruowana i nie odzwierciedla rzeczywistych potrzeb biznesowych. Częstym błędem popełnianym przez firmy w procesach outsourcingu jest tworzenie szczegółowych instrukcji pracy, którą należy wykonać w ramach umowy. Zwrócił na to uwagę już laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Oliver E. Williamson wskazując, że ważniejsza jest umiejętność dostosowania się i przeprowadzania zmian niż sztywne warunki współpracy, szczegółowe instrukcje pracy oraz zdefiniowane wzajemne relacje. Elastyczne podejście jest korzystniejsze, ponieważ rynki się nieustannie rozwijają i są nieprzewidywalne. A w nieprzewidywalnych czasach podstawą rozwoju firmy są dynamiczne łańcuchy dostaw, które są sercem każdego biznesu. O czym pisze John Gattorna w przygotowywanej przez Wydawnictwo Eurologistics polskiej edycji „Dynamicznych łańcuchów dostaw – Wartość firmy tworzą ludzie”.

Alicja Kostecka, zastępca redaktora naczelnego

Szanowny Czytelniku,
zarejestruj się by uzyskać bezpłatny dostęp do pełnego wydania Eurologistics. W ten sposób dbamy o polepszanie jakości naszych usług i dostarczanych do Ciebie materiałów.
Rejestracja oznacza akceptację aktualnej polityki prywatności.

Polecane artykuły

Eurologistics Newsletter