Aktualny numer: Eurologistics 70 (2012)

Zbawienne transfery

Pożytki z Euro 2012


Transfery od emigrantów zarobkowych stanowią źró-dło finansowania znakomitej większości krajów rozwijających się. W przypadku Egip-tu transfery od emigrantów są większe od wpływów z zrządzania Kanałem Sueskim, w Maroku przewyższają zyski z turystyki, w Polsce w 2007 r. stanowiły 2,5 % PKB,

to więcej niż pomoc z funduszy strukturalnych. I choć trudno namawiać obywateli do emigrowania z własnego kraju, bo jednak w dłuższej perspektywie negatywne skutki emigracji przewyższą prawdopodobnie pozytywne. Niemniej w krótszej perspektywie czasowej może ona stanowić impuls do rozwoju kraju. W Europie Zachodniej chwalą pracowitość Polaków. Gdy się rozmawia z obywatelami tej części kontynen-ty, każdy z nich albo już zatrudniał Polaków, albo ma to w planach. Należy się spodziewać, że wartość na-szych rodaków na rynku pracy Starego Kontynentu wzrośnie jeszcze bardziej po EURO 2012.

UEFA zleciła przegląd zagranicznej prasy i zbadała, jak Polska wypadła na łamach w związku z organizacją Mistrzostw Europy 2012. Okazuje się, że tak dobrej prasy nie mieliśmy jeszcze nigdy dotąd. Chińczycy są pod wrażeniem naszych dworców, lotnisk i dróg. Pozytywnie pisano o nas w Hiszpanii, Grecji, na Węgrzech, a nawet w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Wene-zueli. Dobry wizerunek próbowała nam popsuć jedynie prasa brytyjska i holenderska, ale z odsieczą natych-miast przyszedł The Economist, który zarzucił BBC manipulację w materiale przed EURO 2012. Duńczycy chwalą naszą stolicę za nowoczesność i światowość, Szwajcarzy z niemałym zdziwieniem i jednocześnie uznaniem przyjęli fakt, że szwajcarskie pociągi Sta-dlera, jeżdżące z przysłowiową szwajcarską precyzją, produkowane są w Siedlcach w Polsce.

Czy zatem będziemy potrafili ten kapitał umiejętnie wykorzystać? Pamiętajmy, że człowiek za bardziej prawdopodobne jest w stanie uznać zdarzenia, które wiążą się z elementem przeżywania, a tych za sprawą EURO 2012 nie brakowało. Dlatego niektóre miasta - na przykład Poznań – postanowiły pójść za ciosem i już w lipcu zaplanowały kampanie promocyjne za granicą. Z kolei Ministerstwo Gospodarki planuje przekształcić specjalne strefy ekonomiczne w klastry, chcąc wykorzystać silne powiązania w ich otoczeniu do przyciągnięcia inwestycji w danym regionie. Mimo że w niektórych strefach nie występują struktury klastrowe, eksperci MG są przekonani, że szczegółowa analiza uwzględniająca m.in. identyfikację zagęszczeń działalności gospodarczej w różnych regionach Polski wyka-że potencjalne klastry w poszczególnych strefach. Bo jak dowodzi badanie Top500 w czasie kryzysu szanse powodzenia w walce rynkowej nie są jednakowe, w przypadku niepełniących samodzielnej roli mniejszych firm szanse te sprowadzone są wręcz do zera.


Alicja Kostecka

Zastępca redaktora naczelnego

Alicja Kostecka, zastępca redaktora naczelnego

Szanowny Czytelniku,
zarejestruj się by uzyskać bezpłatny dostęp do pełnego wydania Eurologistics. W ten sposób dbamy o polepszanie jakości naszych usług i dostarczanych do Ciebie materiałów.
Rejestracja oznacza akceptację aktualnej polityki prywatności.

Polecane artykuły

Eurologistics Newsletter