Aktualny numer: Eurologistics 63 (2011)

Eurologistics nr 2/2011

Szklana Kula Organizacji
Polska gospodarka poradziła sobie ze światowym kryzysem lepiej niż inne. Nie oznacza to jednak, że kryzys na światowych rynkach finansowych i gospodarczych nie miał wpływu na polskich przedsiębiorców. Z pewnością uświadomił im, niezależnie od branży i skali, w jakiej działają, znaczenie zewnętrznych uwarunkowań ich działalności, a także konieczność elastycznego reagowania na bieżące wydarzenia. Optymistyczne prognozy dla gospodarki potwierdza badanie Barometr Logistyki i Transportu prowadzone przez Piotra Szretera z DGC. Firmy logistyczne stopniowo odbudowują swój potencjał materialny i ludzki, co wskazuje na wzrost i umiarkowane tempo zmian popytu na usługi. W trakcie ubiegłego roku sytuacja na rynku stopniowo się normalizowała. Dalsza poprawa przewidywana jest w roku bieżącym, kolejne grupy firm logistycznych wchodzą w fazę dynamicznego wzrostu sprzedaży. Duże firmy z optymizmem patrzą na to, co się zaczyna dziać w bieżącym roku, 80 procent z nich planuje zwiększyć nakłady na inwestycje. Przedsiębiorstwa chcą rozszerzać posiadany aparat wytwórczy, a także inwestować w innowacje. Jakość produktów i usług ma bowiem dla wielu firm kluczowe znaczenie. Priorytetem w ciągu najbliższych dwóch lat będzie dla nich wzrost udziału w rynku poprzez poszukiwanie nowych klientów. Przedsiębiorcy uznają, że dobrzy partnerzy w dużym stopniu ułatwiają prowadzenie biznesu. Ponad 83 procent przedsiębiorstw identyfikuje dobre relacje z partnerami biznesowymi za kluczowe dla swojej działalności. W efektywnym zarządzaniu tymi relacjami pomaga niewątpliwie kultura biznesowa, jaką zdołano wypracować w przedsiębiorstwie, czyli zbiór norm, wartości, postaw i przekonań, wspólnych dla członków organizacji pozwalających im identyfikować się z firmą. To swoiste credo organizacji przyczyni się z kolei do efektywnego zarządzania doświadczeniem swoich klientów, ponieważ przekłada się na ramy codziennego dnia pracy, zachowania pracowników i w konsekwencji pozwala osiągnąć cele organizacji. Tymczasem firmy wydają miliony na programy mające przynieść lojalność klientów zapominając przy tym, że po to, aby zdobyć serca i umysły swoich biznesowych partnerów, a przez to ich portfele, muszą same byćlojalne wobec składanych im obietnic. Lojalność bierze się z emocji, a te powstają z tego, czego klienci doznają w relacjach z partnerem. Sposób, w jaki firmy generują wartość swoim klientom jest więc nie do przecenienia. Każda organizacja musi jednak wypracować sobie swoje własne generatory wartości.

Alicja Kostecka, zastępca redaktora naczelnego

Szanowny Czytelniku,
zarejestruj się by uzyskać bezpłatny dostęp do pełnego wydania Eurologistics. W ten sposób dbamy o polepszanie jakości naszych usług i dostarczanych do Ciebie materiałów.
Rejestracja oznacza akceptację aktualnej polityki prywatności.

Polecane artykuły

Eurologistics Newsletter