Aktualny numer: Eurologistics 53 (2009)

Kiedy Europejczycy dogonią konkurencję?Europa dogania pod względem innowacyjności swoich głównych rywali gospodarczych – Stany Zjednoczone i Japonię. Tak wynika z najnowszej analizy UE.
Liderem w dziedzinie innowacji jest Szwajcaria. Kolejne miejsca zajmują Szwecja, Finlandia, Niemcy, Dania i Wielka Brytania. Wszystkie te kraje pod względem wyników plasują się o wiele wyżej niż pozostałe państwa europejskie, jak również Unia jako całość. Państwa, które dopiero niedawno przystąpiły do UE, poczyniły wyjątkowo duże postępy – zwłaszcza Cypr, Rumunia i Bułgaria – nawet jeśli ich wyniki pozostają poniżej średniej unijnej.
Aktualne tendencje zostały przedstawione w formie tzw. europejskiej tablicy wyników w dziedzinie innowacyjności 2008. Analizę tę sporządzono w oparciu o dane sprzed kryzysu finansowego. Wykorzystano w niej 29 wskaźników pozwalających zmierzyć poziom innowacyjności każdego kraju. Innowacyjność jest podstawowym motorem wzrostu gospodarczego i głównym sposobem zmagania się z takimi problemami, jak zmiany klimatyczne. Wskaźniki obejmują liczbę osób ze stopniem naukowym w dziedzinie nauk ścisłych lub tytułem inżyniera, liczbę patentów, poziom wydatków na badania i rozwój (B+R), dostępność kapitału podwyższonego ryzyka dla nowych firm oraz poziom eksportu zaawansowanych technologii.
W porównaniu z sytuacją sprzed pięciu lat UE poczyniła ogromne postępy. Chociaż nadal pozostaje w tyle za USA i Japonią, dystans ten się zmniejsza, nawet jeśli Unia dogania Stany Zjednoczone w wolniejszym tempie niż wcześniej. UE wypada też całkiem dobrze w porównaniu z krajami o szybko rozwijającej się gospodarce, takimi jak Chiny, Indie i Brazylia.
Nadal nie brakuje jednak słabych punktów. Unia pozostaje daleko w tyle za USA pod względem inwestycji przedsiębiorstw, a także za Japonią pod względem wprowadzania innowacji w sektorze B+R i technologii informacyjnych. Spółki UE wydają też mniej na innowacyjność na poziomie innym niż technologiczny – nie inwestują dużo w szkolenia, projekty i reklamę, podczas gdy wszystkie te czynniki są ważne dla zachowania konkurencyjności.
Analiza została opublikowana równolegle ze sprawozdaniem w sprawie postępów w zakresie inwestycji w B+R w UE oraz w sprawie wysiłków podjętych w celu stworzenia europejskiej przestrzeni badawczej. Ze sprawozdania tego wynika, że w Europie przybywa naukowców, UE staje się coraz atrakcyjniejszym miejscem w oczach badaczy zagranicznych, a europejski sektor B+R cieszy się rosnącym zainteresowaniem ze strony amerykańskich inwestorów prywatnych. Okazuje się też jednak, że wydatki na badania i rozwój w UE utrzymały się na poziomie 1,84 proc. PKB, a zatem daleko im do docelowych 3 procent.


 


Przemysław Walewski


redaktor naczelny


 

Przemysław Walewski

Szanowny Czytelniku,
zarejestruj się by uzyskać bezpłatny dostęp do pełnego wydania Eurologistics. W ten sposób dbamy o polepszanie jakości naszych usług i dostarczanych do Ciebie materiałów.
Rejestracja oznacza akceptację aktualnej polityki prywatności.

Polecane artykuły

Eurologistics Newsletter