Wskazówki dla branży TSL

17 marca 2020

Oto zalecenia dla branży TSL przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym, opracowane na potrzeby przewoźników przez Log24.pl i portal Prawnicytransportu.pl.

 1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra). Według nowych informacji bezpieczny odstęp to już nawet 4-4,5 metra.
 2. Kontakt z klientami głównie za pomocą telefonu, maila, rozmów video. W dobie programów typu Skype czy Messenger to jak najbardziej możliwe.
 3. Promować płatność kartą i przelewami.
 4. Stworzyć warunki i zachęcać do regularnego i dokładnego mycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). Umieścić dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym w pomieszczeniach w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane. Dotyczy to również kwestii kierowców – by w miarę możliwości zapewnić im dostępność do żeli lub płynów dezynfekujących.
 5. Używanie rękawic ochronnych podczas wykonywania prac. Oczywiście nie za bardzo jest możliwe pracując przy komputerze czy za kierownicą (choć tutaj znajdziemy zwolenników, zakładając, że to nie rękawice ochronne), ale w niektórych przypadkach to możliwe.
 6. Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.
 7. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 8. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
 9. Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientom, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku.
 10. Zapewnić, aby środki transportu oraz urządzenia do przemieszczania wewnętrznego towarów były czyste i higieniczne: powierzchnie dotykowe, tj. kierownice, klamki, gałki, klawiatury, deski rozdzielcze muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem.
 11. Zapewnić, aby pomieszczenia biurowe i magazynowe, w których przebywają pracownicy i klienci były czyste i higieniczne. Powierzchnie dotykowe takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem.
 12. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.
 13. MR nie zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe. Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.
 14. Celowym byłoby również, żeby firmy transportowe do minimum ograniczyły spotkania pracowników i odprawy z kierowcami. Obecnie środki kontaktu na to pozwalają.

Ostatnie newsy Truck&Business więcej newsów »

Terminy w postępowaniach sądowych

20 kwietnia 2020

Ustawa o zwalczaniu COVID-19[1] została znowelizowana z dniem 31.03.2020 r. W ramach zmian wprowadzono elementy tarczy antykryzysowej obejmującej również regulacje dotyczące terminów w postępowaniach sądowych i w sprawach administracyjnych. Ciekawych porad udziela Jan Jarzyński, Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy.

czytaj więcej »


SENT – następne wątpliwości

17 kwietnia 2020

Przepisy SENT wciąż budzą niejasności. Jak podaje portal www.prawnicytransportu.pl przedsiębiorcy, którzy w wyniku roztargnienia lub przeoczenia popełnią błąd w zgłoszeniu SENT, często zadają pytanie:  czy możliwe jest w takiej sytuacji uniknięcie kary?

czytaj więcej »


Siła wyższa – Niemcy

14 kwietnia 2020

– Niemieckie prawo cywilne nie uznaje wprost siły wyższej jako przesłanki zwalniającej dłużnika z odpowiedzialności, jednakże daje swobodę w kształtowaniu umów, w tym dopuszcza stosowanie tzw. „Klauzuli siły wyższej” – mówi Jerzy Różyk z kancelarii brokerskiej CDS.

czytaj więcej »


Rośnie zadłużenie

9 kwietnia 2020

Wzmożone kontrole na granicach, wielokilometrowe korki, przekroczone czasy pracy kierowców, zamknięte fabryki i zakłady produkcyjne to problemy, z jakimi boryka się dziś branża transportowa. Choć sam transport zaciąga hamulec, to zadłużenie branży powoli się rozpędza. Na początku lutego br. wynosiło jeszcze 843 mln zł. Dziś to już 927,9 mln zł.

czytaj więcej »


ADR dłużej ważne

7 kwietnia 2020

Mamy pozytywne informacje dla przewoźników zajmujących się przewozami towarów niebezpiecznych. Wszystkie świadectwa szkolenia kierowców ADR, których ważność dobiega końca między 1 marca a 1 listopada 2020 roku zachowują ważność do 30 listopada 2020 roku.

czytaj więcej »


Eurologistics Newsletter