Stosowanie strzałek warunkowego skrętu w sygnaliza

Stosowanie strzałek warunkowego skrętu w sygnaliza

29 sierpnia 2006

W związku z pytaniami dotyczącymi możliwości stosowania w sygnalizatorach sygnalizacji świetlnej strzałek warunkowego skrętu na skrzyżowaniach, Ministerstwo Transportu informuje, że w obecnym stanie prawnym nie ma przeszkód, aby w bieżąco zatwierdzonych przez organy zarządzające ruchem na drogach, projektach organizacji ruchu uwzględniano dotychczasową praktykę stosowania na skrzyżowaniach ulic sygnalizatora S-2.Ponadto wyjaśniamy, iż:
– przepis § 96 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
(Dz. U. Nr 170, poz. 1393) stanowiący, że nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu, a skręcanie i zawracanie jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom – obowiązuje i Ministerstwo nie zamierza zmieniać tej podstawowej zasady ruchu;
– przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181), mające charakter stricte regulacji technicznej, w ust. 4. 2. 2. załącznika nr 3, stanowią, że sygnalizator S-2 powinien być stosowany na skrzyżowaniach, gdzie nie następuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu. Formuła tego przepisu, który miałby wejść w życie dopiero po 1 stycznia 2009 r., w zamiarze Ministerstwa nie narusza znaczenia i aktualności generalnej funkcji spełnianej przez sygnalizator S-2, jednak już obecnie wywołuje emocje w mediach oraz nieuzasadnione wątpliwości interpretacyjne;
– uwzględniając zgłaszane zastrzeżenia wynikające z obaw o blokowanie skrzyżowań po wprowadzeniu tej docelowej zasady sformułowanej w omawianym ust. 4. 2. 2. załącznika nr 3, i po dodatkowych konsultacjach ze środowiskiem inżynierów ruchu drogowego, Ministerstwo podjęło decyzję o uściśleniu tego przepisu. Zamiarem Ministerstwa jest utrzymanie również po 1 stycznia 2009 r. obecnego znaczenia sygnalizatora S-2 i jego umieszczania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu wszystkich jego uczestników, w sposób nie budzący zgłaszanych wątpliwości.
Ministerstwo Transportu pragnie poinformować, że analizując wnioski wynikające z dotychczasowego stosowania omawianych przepisów oraz uwzględniając postęp technologiczny i osiągnięcia w tej dziedzinie w innych krajach, wdrożyło prace nad nowelizacją całości obowiązujących od ok. 2 lat przepisów ww. rozporządzenia. Przewiduje się wydanie znowelizowanych przepisów w I kwartale 2007 r. (MTiB)

Ostatnie newsy Truck&Business więcej newsów »

Pierwszy raz w social media

17 czerwca 2020

Jedni wierzą całkowicie w ich skuteczności, innych nie ma nawet na Facebooku. Osobiście traktuję media społecznościowe stricte użytkowo, dostrzegając biznesową skuteczność – o ile prowadzenie kont czy profili firmowych jest poprzedzone analizą i wyznaczeniem mierzalnych celi. To nie zabawa, należy bowiem odróżniać zasady publikowania słodkich fotek z kotkami od prowadzenia profilu firmowego. Te kanały mogą przynieść realne pieniądze w postaci nowych klientów czy kontrahentów, jednak jak do każdego nowego biznesu trzeba podejść na poważnie. Tekst przygotowała Diana Sieprawska.

czytaj więcej »


Naturalna rewolucja technologiczna

16 czerwca 2020

Tyle piszemy o technologiach w transporcie. TMS-ach, GPS-ach i innych narzędziach wspierających codzienne działanie całego łańcucha dostaw. Używamy stwierdzeń: „bez ich stosowania firmy wypadną z rynku”, „klienci wymagają, więc przewoźnik musi inwestować w nowe rozwiązania”, itp. Nie jest z tym tak łatwo, szczególnie w branży, w której za sterami wielu podmiotów zasiadają osoby, nie wypominając, mające wiele wiosen i zim za sobą. 30, 40 lat temu świat wyglądał inaczej – nie tylko starszemu pokoleniu okiełzanie tego wszystkiego co nas na co dzień otacza nie przychodzi łatwo.

czytaj więcej »


Opóźnienia w transporcie – zawsze winny kierowca?

16 czerwca 2020

Opóźniony transport? To nie zawsze wina kierowcy. Tym razem m.in. pokażemy, gdzie robione są błędy w obliczaniu czasów przejazdu. Tekst napisał nasz ekspert od spraw związanych z kierowcami – Tomasz Janowski.

czytaj więcej »


Zawieszenie działalności gospodarczej

15 czerwca 2020

Przedsiębiorca, który z jakichś względów zamierza zlikwidować swoją działalność gospodarczą nie musi tego robić, gdyż może skorzystać z przepisów Ustawy Prawo przedsiębiorców[1] przewidujących zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej. Autorem tekstu jest radca prawny Jan Jarzyński z Kancelarii Prawnej Jarzyński&Wspólnicy.

czytaj więcej »


Zmiany w transporcie drogowym

15 maja 2020
Początki dynamicznego rozwoju sektora TSL przypadają na lata 90-te ubiegłego wieku, kiedy zmiana ustroju pozwoliła na powstanie prywatnych firm transportowych. Dzięki nim krajowe towary wyruszyły na zagraniczne rynki, a Polacy mogli wreszcie nabyć upragnione, wcześniej niedostępne zachodnie dobra, także dzięki pracy kierowców. Co zmieniło się przez ostatnie 20 lat w transporcie? Grupa INELO postanowiła przypomnieć, jak wyglądała praca pionierów polskiego transportu międzynarodowego oraz jakie zmiany w technologiach okazały się przełomowe dla tego sektora.

czytaj więcej »


Eurologistics Newsletter