SENT – następne wątpliwości

17 kwietnia 2020

Przepisy SENT wciąż budzą niejasności. Jak podaje portal www.prawnicytransportu.pl przedsiębiorcy, którzy w wyniku roztargnienia lub przeoczenia popełnią błąd w zgłoszeniu SENT, często zadają pytanie:  czy możliwe jest w takiej sytuacji uniknięcie kary?

Przepisy  ustawy SENT przewidują możliwość odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej gdy jest to uzasadnione ważnym interesem strony  lub interesem publicznym.  Taką możliwość przewiduje art. 21 ust 3, art. 22 ust 3, 22a ust. 3, 24 ust 3 ustawy SENT. Z tego względu  podstawowe znaczenie ma odkodowanie co kryje się pod tymi pojęciami. Ważny interes strony należy odczytywać w powiązaniu z sytuacją majątkową strony. W praktyce sprowadza się to do oceny, m. in. tego, czy strona będzie w stanie uregulować nałożoną  na nią karę. Przesłanka ta ma wyjątkowy charakter, bowiem odnosi się wyłącznie do podmiotów, będących w złej sytuacji finansowej.  Występowanie ważnego interesu trony organ bada wyłącznie na  wniosek samej strony.

Ważniejsza jest jednak przesłanka interesu publicznego. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w ustawie, ale wypełnienie go treścią należy do organów orzekających. W orzeczeniach dotyczących SENT sądy nie wskazują na definicję pojęcia interesu publicznego. Ale na zasady przez pryzmat których należy go oceniać. W tym biorąc pod uwagę cel samej regulacji, tj. m. in. uszczelnienie systemu podatkowego.

W przypadku niezawinionych nieprawidłowości w SENT, tym co może uzasadniać odstąpienie od nałożenia kary nie jest zła sytuacja finansowa strony, ale ocena tego, czy w interesie publicznym jest nakładanie na stronę dotkliwej kary pieniężnej. Dotyczy to sytuacji gdy doszło do uchybienia, ale nie było ono na tyle istotne by chociażby hipotetycznie skutkować narażeniem należności publicznoprawnych na uszczuplenie. W takiej sytuacji powinna nastąpić ocena tego, czy nałożenie kary byłoby proporcjonalną reakcją na naruszenie. W takim przypadku przesłanka interesu publicznego powinna być wykładana z uwzględnieniem wartości wspólnych dla całego społeczeństwa. Takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie obywateli do organów władzy publicznej.

Przesłanka interesu publicznego ma znaczenie ze względu na rodzaj naruszenia a nie sytuację finansową podmiotu. Już chociażby z tego względu jawi się jako bardziej sprawiedliwa. O ewentualnym odstąpieniu od nałożeni kary decyduje waga naruszenia, to jak do niego doszło i z jakich przyczyn. Nie ma natomiast znaczenia sytuacja finansowa podmiotu który ma zostać ukarany. W takim przypadku możliwe jest ustalenie, czy odstąpienie od nałożenia kary w przypadku określonego naruszenia popełnionego w konkretnych okolicznościach jest  uzasadnione. Ocena taka dotyczy naruszenia a nie podmiotu który je popełnił (w szczególności jego sytuacji finansowej).

Ostatnie newsy Truck&Business więcej newsów »

Serwis rozbudowany

24 lipca 2020
Serwis mieści się w Olchowej koło Sędziszowa Małopolskiego. Część warsztatowa ma nową halę o powierzchni 350 m² (całość 1000 m²), w której zainstalowano dwa podnośniki nożycowe o nośności 30 t każdy oraz wydzielone stanowisko do napraw powypadkowych.

czytaj więcej »


Nowa linia opon ciężarowych

21 lipca 2020
Na rynek wprowadzana jest nowa linia opon do samochodów ciężarowych Conti EcoRegional. Według producenta ogumienie ma zapewnić zmniejszone zużycie paliwa i niskie opory toczenia przy zwiększonej wydajności i dłuższych przebiegach w transporcie regionalnym.

czytaj więcej »


Restrukturyzacja firmy transportowej

17 lipca 2020
Epidemia trwa nadal – codziennie odnotowujemy kolejne przypadki zarażeń. Skutki epidemii koronawirusa odczuł nie tylko budżet państwa, lecz również budżet wielu przedsiębiorstw. I choć władze przygotowały kilka programów pomocowych to fala kryzysu jeszcze przed nami, a pomoc często okaże się niewystarczająca. Właściciele firm skarżą się na zbyt długi okres oczekiwania na wpłatę przyznanych im środków. Sytuacja ta może doprowadzić do zamknięcia wielu biznesów, wtedy „złotym środkiem” może okazać się restrukturyzacja. Autorem tekstu jest Dominika Lara, radca prawny/Attorney-at-Law, Chmura i Partnerzy.

czytaj więcej »


Jak wykorzystać potencjał giełdy transportowej

17 lipca 2020

Według ekspertów rynek transakcji doraźnych (tak zwany spot), stanowi 15 proc. sektora transportu towarów[1]. Z kolei dane statystyczne wskazują, że z elektronicznych giełd transportowych korzysta na co dzień 90 proc.[2] przedsiębiorstw przewozowych w Europie. Europejski rynek transportowy wart 500 mld dolarów[3] opiera się na zleceniach doraźnych m.in. po to, by ograniczać puste przebiegi. A te szacuje się na co trzeci przejazd w Polsce i co czwarty w UE.[4] Jak efektywnie korzystać z giełdy transportowej oraz które narzędzia cyfrowe pomogą w automatyzacji transportu? Na te i inne pytania odpowiada Tomasz Czyż, ekspert telematyki GBOX.

czytaj więcej »


Grupa Żywiec współpracuje z Omega Pilzno

15 lipca 2020
Grupa Żywiec oficjalnie rozpoczyna współpracę z Omega Pilzno w zakresie ekologicznego transportu. W pierwszym etapie polska firma transportowa będzie dystrybuowała piwo za pomocą czterech dedykowanych samochodów ciężarowych napędzanych skroplonym gazem ziemnym. Celem wspólnego projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów w dystrybucji piwa.

czytaj więcej »


Eurologistics Newsletter