SENT – następne wątpliwości

17 kwietnia 2020

Przepisy SENT wciąż budzą niejasności. Jak podaje portal www.prawnicytransportu.pl przedsiębiorcy, którzy w wyniku roztargnienia lub przeoczenia popełnią błąd w zgłoszeniu SENT, często zadają pytanie:  czy możliwe jest w takiej sytuacji uniknięcie kary?

Przepisy  ustawy SENT przewidują możliwość odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej gdy jest to uzasadnione ważnym interesem strony  lub interesem publicznym.  Taką możliwość przewiduje art. 21 ust 3, art. 22 ust 3, 22a ust. 3, 24 ust 3 ustawy SENT. Z tego względu  podstawowe znaczenie ma odkodowanie co kryje się pod tymi pojęciami. Ważny interes strony należy odczytywać w powiązaniu z sytuacją majątkową strony. W praktyce sprowadza się to do oceny, m. in. tego, czy strona będzie w stanie uregulować nałożoną  na nią karę. Przesłanka ta ma wyjątkowy charakter, bowiem odnosi się wyłącznie do podmiotów, będących w złej sytuacji finansowej.  Występowanie ważnego interesu trony organ bada wyłącznie na  wniosek samej strony.

Ważniejsza jest jednak przesłanka interesu publicznego. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w ustawie, ale wypełnienie go treścią należy do organów orzekających. W orzeczeniach dotyczących SENT sądy nie wskazują na definicję pojęcia interesu publicznego. Ale na zasady przez pryzmat których należy go oceniać. W tym biorąc pod uwagę cel samej regulacji, tj. m. in. uszczelnienie systemu podatkowego.

W przypadku niezawinionych nieprawidłowości w SENT, tym co może uzasadniać odstąpienie od nałożenia kary nie jest zła sytuacja finansowa strony, ale ocena tego, czy w interesie publicznym jest nakładanie na stronę dotkliwej kary pieniężnej. Dotyczy to sytuacji gdy doszło do uchybienia, ale nie było ono na tyle istotne by chociażby hipotetycznie skutkować narażeniem należności publicznoprawnych na uszczuplenie. W takiej sytuacji powinna nastąpić ocena tego, czy nałożenie kary byłoby proporcjonalną reakcją na naruszenie. W takim przypadku przesłanka interesu publicznego powinna być wykładana z uwzględnieniem wartości wspólnych dla całego społeczeństwa. Takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie obywateli do organów władzy publicznej.

Przesłanka interesu publicznego ma znaczenie ze względu na rodzaj naruszenia a nie sytuację finansową podmiotu. Już chociażby z tego względu jawi się jako bardziej sprawiedliwa. O ewentualnym odstąpieniu od nałożeni kary decyduje waga naruszenia, to jak do niego doszło i z jakich przyczyn. Nie ma natomiast znaczenia sytuacja finansowa podmiotu który ma zostać ukarany. W takim przypadku możliwe jest ustalenie, czy odstąpienie od nałożenia kary w przypadku określonego naruszenia popełnionego w konkretnych okolicznościach jest  uzasadnione. Ocena taka dotyczy naruszenia a nie podmiotu który je popełnił (w szczególności jego sytuacji finansowej).

Ostatnie newsy Truck&Business więcej newsów »

Terminy w postępowaniach sądowych

20 kwietnia 2020

Ustawa o zwalczaniu COVID-19[1] została znowelizowana z dniem 31.03.2020 r. W ramach zmian wprowadzono elementy tarczy antykryzysowej obejmującej również regulacje dotyczące terminów w postępowaniach sądowych i w sprawach administracyjnych. Ciekawych porad udziela Jan Jarzyński, Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy.

czytaj więcej »


Siła wyższa – Niemcy

14 kwietnia 2020

– Niemieckie prawo cywilne nie uznaje wprost siły wyższej jako przesłanki zwalniającej dłużnika z odpowiedzialności, jednakże daje swobodę w kształtowaniu umów, w tym dopuszcza stosowanie tzw. „Klauzuli siły wyższej” – mówi Jerzy Różyk z kancelarii brokerskiej CDS.

czytaj więcej »


Rośnie zadłużenie

9 kwietnia 2020

Wzmożone kontrole na granicach, wielokilometrowe korki, przekroczone czasy pracy kierowców, zamknięte fabryki i zakłady produkcyjne to problemy, z jakimi boryka się dziś branża transportowa. Choć sam transport zaciąga hamulec, to zadłużenie branży powoli się rozpędza. Na początku lutego br. wynosiło jeszcze 843 mln zł. Dziś to już 927,9 mln zł.

czytaj więcej »


ADR dłużej ważne

7 kwietnia 2020

Mamy pozytywne informacje dla przewoźników zajmujących się przewozami towarów niebezpiecznych. Wszystkie świadectwa szkolenia kierowców ADR, których ważność dobiega końca między 1 marca a 1 listopada 2020 roku zachowują ważność do 30 listopada 2020 roku.

czytaj więcej »


Pakiet będzie później

3 kwietnia 2020

W zalewie złych informacji publikujemy kolejną pozytywną. Pakiet mobilności najwcześniej wróci na obrady w połowie maja.

czytaj więcej »


Eurologistics Newsletter