Jak nauczyć ciężarówki, by same płaciły

17 września 2019

Daimler Trucks systematycznie rozwija cyfryzację swoich samochodów ciężarowych. Jednym z obszarów rozwoju jest umożliwienie samodzielnej komunikacji z innymi urządzeniami oraz przeprowadzania prawnie wiążących transakcji, np. płatności. Eksperci Daimler Trucks, realizując projekt pilotażowy opracowali nowy cyfrowy identyfikator samochodu ciężarowego, Truck-ID, oraz powiązany z nim portfel ‒ Truck Wallet. W ramach pierwszego zastosowania systemu projektanci wraz z partnerami projektu z powodzeniem dokonali automatycznej płatności przy elektrycznym terminalu ładującym.

Truck-ID pełni rolę wbudowanego dowodu tożsamości ‒ za jego pomocą samochody ciężarowe mogą identyfikować się względem innych urządzeń i jednoznacznie sygnować określone procesy. Truck Wallet spełnia funkcję technologii platformowej i centralnego programu użytkownika dla wszystkich aplikacji, które mają dostęp do Truck-ID oraz wykorzystują go do różnych zastosowań. Truck-ID i Truck Wallet ‒ obecnie jeszcze w wersjach prototypowych ‒ są zapisane w procesorze kryptograficznym w postaci zaszyfrowanych programów software’owych. Procesor ten jest komponentem Truck Data Center, centralnego telematycznego urządzenia sterującego stosowanego w nowym Actrosie.

Autonomiczne interakcje 

Dr Helge Königs, kierująca projektem Truck Wallet w Daimler Trucks: – Dzięki Truck-ID i Truck Wallet stworzyliśmy podstawę dla autonomicznych interakcji pomiędzy samochodami ciężarowymi i innymi urządzeniami ‒ to technologiczny kamień milowy. Dążymy do tego, aby w przyszłości samochody ciężarowe stały się samodzielnymi podmiotami w szerokim zakresie zastosowań. Pozwoli to kierowcom koncentrować się w większym stopniu na swoich właściwych zadaniach, a firmy transportowe skorzystają na znacznym zmniejszeniu nakładów administracyjnych i większym bezpieczeństwie procesów. Przykładowo powszechne oszustwa związane z kartami paliwowymi, polegające na skopiowaniu karty i wyśledzeniu jej numeru PIN przez przestępcę, będą już praktycznie niemożliwe w tej formie.

Truck Wallet, podobnie jak prawdziwy portfel, może zawierać zarówno pieniądze na transakcje płatnicze, jak i różne karty, na przykład karty paliwowe czy karty klienta ‒ jednak wyłącznie w formie cyfrowej. Informacje elektroniczne, w tym o zgromadzonych środkach pieniężnych, są zapisywane bezpośrednio w Truck Wallet i przesyłane z niego do innego urządzenia za pośrednictwem sieci WLAN. Proces ten jest zabezpieczony poprzez kontrolę w systemie online. Technologia radiowa jest komponentem Truck Data Center.

Truck-ID 

Poza automatyzacją procesów, największą zaletą transakcji realizowanych za pomocą Truck Wallet jest połączenie z Truck ID. Identyfikator sygnuje wszystkie procesy Truck Wallet i potwierdza, że transakcje przeprowadzono rzeczywiście z udziałem odpowiedniej ciężarówki. W ten sposób następuje uwierzytelnienie transakcji. W połączeniu z zapisywanymi dodatkowo określonymi danymi telematycznymi, takimi jak aktualna lokalizacja samochodu ciężarowego, system ten oferuje spedycjom i ich partnerom biznesowym wysoki poziom ochrony przed oszustwami. Indywidualny identyfikator Truck-ID jest generowany przy zastosowaniu sprawdzonej, tzw. asymetrycznej metody kryptograficznej. Tajny element Truck-ID nie jest zatem znany ani Daimler Trucks, ani dostawcom procesorów i Truck Data Center, ani samym przewoźnikom.

Wraz z Commerzbankiem oraz jego głównym ośrodkiem badawczo-rozwojowym jako partnerem biznesowym, Daimler Trucks przeprowadził w pełni zautomatyzowany proces płatności z wykorzystaniem systemu dla ciężarówek. Kompletna ciężarówka nie była tu konieczna; do przeprowadzenia testu pilotażowego wystarczyły odpowiednie komponenty ciężarówki związane z Truck Data Center, w tym Truck-ID i Truck Wallet. Commerzbank jest jak dotąd jedynym bankiem w Niemczech, który opracował użyteczną w tym przypadku metodę płatności za pomocą pieniądza elektronicznego. Jest ona oparta na platformie Corda ‒ uznanej technologii platformowej blockchain do zawierania transakcji. W ramach procesu płatności rzeczywiste pieniądze w cyfrowej, zaszyfrowanej formie są zapisywane w Truck Wallet systemu ciężarówki w postaci e-euro. Po dokonaniu płatności przez Truck Wallet pieniądze zostają jednoznacznie oznaczone za pomocą Truck ID i przekazane odbiorcy płatności. Odbiorca może następnie zlecić w Commerzbanku przelew elektronicznego pieniądza na własne konto. Transakcja jest zatwierdzana i zapisywana online za pośrednictwem Corda. W ten sposób właściciel ciężarówek może śledzić płatności dokonywane przez swoje samochody. W Niemczech proces ten jest już dziś prawnie dopuszczalny, ponieważ system spełnia wszystkie niezbędne wymogi Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego (BaFin). Pieniądz elektroniczny ma pokrycie na rachunku rozliczeniowym w Commerzbanku, a podejrzane transakcje można zidentyfikować i w razie wątpliwości zgłosić Urzędowi.

Szeroki wachlarz możliwych zastosowań

Inne możliwości zastosowania Truck-ID i Truck Wallet są bardzo zróżnicowane:

  • Mogłyby one znacznie uprościć obsługę poboru myta od samochodów ciężarowych; obecnie kierowca ciężarówki musi ręcznie wprowadzać dane do systemu poboru myta, co może powodować błędy. Dzięki nowej technologii, dane te, jednoznacznie sygnowane, mogłyby być teraz przekazywane bezpośrednio z samochodu ciężarowego do systemu za pośrednictwem sieci WLAN. Zaoszczędziłoby to kierowcom oraz spedytorom czasu, stresu i pieniędzy.
  • Analogicznie, również procesy transportowe mogłyby być realizowane bezpośrednio przez samochód ciężarowy: ciężarówka dostarcza dokumenty przewozowe w formie cyfrowej i sygnuje je po przybyciu do miejsca przeznaczenia oraz otrzymuje odpowiednie potwierdzenie odbioru towaru z lokalnego systemu.
  • Truck-ID i Truck Wallet mogłyby też częściowo przejąć kontrolę i rozliczenia podwykonawców, weryfikując, kiedy dany samochód ciężarowy był używany przez danego użytkownika ‒ wystarczy właściwy technologiczny „odpowiednik” po stronie użytkownika, taki jak smartfon z aplikacją, która może komunikować się z Truck Wallet.
  • Także obsługa leasingu pojazdów i krótkoterminowych umów użytkowania (np. „pay-per-use”) mogłyby być kontrolowane bezpośrednio przez samochód ciężarowy; klient płaci bezpośrednio w pojeździe, a ciężarówka sama decyduje, czy spełniono warunki niezbędne do jej gotowości operacyjnej.

Truck Data Center serce skomunikowanej sieciowo ciężarówki

Moduł łączności sieciowej Truck Data Center, mający mniej więcej format kartki A5, jest montowany we wszystkich markach pojazdów Daimler Trucks na bazie ustandaryzowanej międzynarodowo architektury elektrycznej i elektronicznej. Mercedes-Benz Actros jest wyposażany w ten moduł standardowo. Opisywane urządzenie odbiera dane z zamontowanych
w ciężarówce czujników, kamer itd. oraz analizuje je pod kątem najróżniejszych zastosowań. Pełni też funkcję interfejsu dla wszystkich usług sieciowych oraz realizuje komunikację zewnętrzną samochodu ciężarowego. Podobnie do nowoczesnych smartfonów, Truck Data Center komunikuje się z infrastrukturą, innymi pojazdami oraz innymi instancjami procesu logistycznego poprzez Bluetooth lub sieć 4G. Dodatkowo posiada funkcję określania pozycji pojazdu przez GPS.

Ostatnie newsy Truck&Business więcej newsów »

Terminy w postępowaniach sądowych

20 kwietnia 2020

Ustawa o zwalczaniu COVID-19[1] została znowelizowana z dniem 31.03.2020 r. W ramach zmian wprowadzono elementy tarczy antykryzysowej obejmującej również regulacje dotyczące terminów w postępowaniach sądowych i w sprawach administracyjnych. Ciekawych porad udziela Jan Jarzyński, Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy.

czytaj więcej »


SENT – następne wątpliwości

17 kwietnia 2020

Przepisy SENT wciąż budzą niejasności. Jak podaje portal www.prawnicytransportu.pl przedsiębiorcy, którzy w wyniku roztargnienia lub przeoczenia popełnią błąd w zgłoszeniu SENT, często zadają pytanie:  czy możliwe jest w takiej sytuacji uniknięcie kary?

czytaj więcej »


Siła wyższa – Niemcy

14 kwietnia 2020

– Niemieckie prawo cywilne nie uznaje wprost siły wyższej jako przesłanki zwalniającej dłużnika z odpowiedzialności, jednakże daje swobodę w kształtowaniu umów, w tym dopuszcza stosowanie tzw. „Klauzuli siły wyższej” – mówi Jerzy Różyk z kancelarii brokerskiej CDS.

czytaj więcej »


Rośnie zadłużenie

9 kwietnia 2020

Wzmożone kontrole na granicach, wielokilometrowe korki, przekroczone czasy pracy kierowców, zamknięte fabryki i zakłady produkcyjne to problemy, z jakimi boryka się dziś branża transportowa. Choć sam transport zaciąga hamulec, to zadłużenie branży powoli się rozpędza. Na początku lutego br. wynosiło jeszcze 843 mln zł. Dziś to już 927,9 mln zł.

czytaj więcej »


ADR dłużej ważne

7 kwietnia 2020

Mamy pozytywne informacje dla przewoźników zajmujących się przewozami towarów niebezpiecznych. Wszystkie świadectwa szkolenia kierowców ADR, których ważność dobiega końca między 1 marca a 1 listopada 2020 roku zachowują ważność do 30 listopada 2020 roku.

czytaj więcej »


Eurologistics Newsletter