Blaski i cienie leasingu

Blaski i cienie leasingu

5 czerwca 2018

Najbardziej popularnym sposobem finansowania zakupu środków trwałych w transporcie w ostatnich latach stał się leasing, najczęściej w formie operacyjnej. Dla przypomnienia – wśród przewoźników drogowych to sposób zakupu kredytowego pojazdów poprzez jego użytkowanie i wykup ratalny w określonym czasie 3-5 lat. Ciągnik siodłowy przez ten okres jest własnością leasingodawcy, a leasingobiorca pokrywa wszelkie koszty jego eksploatacji, ubezpieczenia i opłaty obsługi „kredytowej”. Po zakończeniu umownego okresu leasingobiorca może za umówioną kwotę wykupić używany przez siebie pojazd na własność. Artykuł pojawił się w najnowszym wydaniu Truck&Business Polska i jego autorem jest Andrzej Nowrotek, wiceprzewodniczący OZPTD.W momencie zawieranej umowy leasingu zazwyczaj zwracamy uwagę na zasadnicze warunki wynajmu takie jak całkowity koszt leasingu, cena końcowa, stopa procentowania, liczba rat, wysokość czynszu dzierżawnego i jego oprocentowanie (odsetki) oraz kwotę wykupu. Te informacje zawarte są na pierwszych stronach umowy. Pozostałe warunki są zawarte w załączniku do umowy na 4-5 stronach, napisane zwykle drobnym drukiem. I właśnie tej części porozumienia trzeba się dokładnie przyjrzeć w myśl zasady, że „diabeł tkwi w szczegółach”. Umowa jest napisana przez prawników leasingodawcy w taki sposób, by zabezpieczyć przede wszystkim jego interesy.

Zatem tego rodzaju porozumienie ma głównie charakter jednostronny, bo wszelkie obowiązki, płatności i kary ponosi jedynie leasingobiorca. Każda próba dyskusji na temat zawartych zapisów i ich negocjacji lub zmian kończy się najczęściej stwierdzeniem, że treść umowy obowiązuje wszystkich klientów, nie podlega negocjacjom i albo leasingobiorca podpisuje treść warunków umowy, albo następuje odstąpienie od jej zawarcia – oczywiście pod rygorem pokrycia wszelkich kosztów przez leasingobiorcę. Takie stanowisko stanowi jawne nadużycie i świadczy o braku zachowania warunku równości stron umowy.

Zapisy w warunkach umowy, na które warto zwrócić szczególną uwagę:

1. Sposób księgowania wpłat czynszu dzierżawnego i innych opłat.
· Najczęściej stosuje się zapis, że wszelkie wpłaty i potracenia mogą być rozliczane narastająco do wcześniejszych faktur. Zatem leasingodawca potrąca wszelkie niedopłaty czy opóźnione raty z uprzednio poczynionych wpłat. Pozwala to na naliczanie odsetek od całej wartości faktury, z której naliczono potracenie, co w efekcie zdecydowanie podnosi wartość odsetek za zwłokę. Ponadto w przypadku reklamacji możliwe jest naliczenie odsetek pomimo zakwestionowanego roszczenia.

· Ustalenie terminu wpłat czynszu na dzień księgowania na konto leasingodawcy. Istnieje możliwość manipulacji datą przyjęcia wpłaty np. w przypadku terminów weekendowych (wpłaty piątkowe zawsze są księgowane w poniedziałek).

2. Opłaty dodatkowe za obsługę.
· Wszelkie powiadomienia, mandaty i inne należności z wynikające z użytkowania pojazdu są bezdyskusyjnie wymagalne do zapłaty w pełnej wysokości przez leasingobiorcę i powiększane jeszcze o koszty obsługi. Brakuje jakiejkolwiek odpowiedzialności leasingodawcy za błędy i zaniedbania jego pracowników np. przetrzymanie dokumentów, utrata terminu odwołania, itp.

· Stosowanie dodatkowych opłat za każdy wydany dokument wynikający z zawartej umowy (50-200 zł) pomimo pobieranych odsetek, opłat manipulacyjnych, itp.

· Brak wstrzymania biegu naliczania dodatkowych opłat i karnych odsetek w przypadku reklamacji i spraw spornych do czasu ich rozstrzygnięcia.

· Wywieranie presji zastosowania przepisu o odstąpieniu od umowy i możliwości zastosowania konieczności zwrotu niezapłaconej części kredytu praktycznie w każdej sytuacji spornej.

· Dodatkowe opłaty za wszelkie opóźnienia wpłat (oprócz karnych odsetek). Przykład – wezwania do zapłaty w cenie 50-100 zł za egzemplarz… przesłany mailem.

3.Ubezpieczenia pojazdów.
· Nacisk na zawieranie umów ubezpieczeniowych w firmie brokerskiej bezpośrednio związanej z leasingodawcą, celem powiększenia jej dochodów. Oferty tych podmiotów najczęściej są zdecydowanie droższe od propozycji uzyskiwanych na rynku ubezpieczeń (o 20-30 procent).

· Mnożenie barier i dodatkowych wymagań w przypadku chęci zawarcia umowy poza leasingiem:

o warunek uzyskania zgody leasingodawcy,

o złożenie wniosku ze znacznym wyprzedzeniem (min. 30 dni) pod rygorem jego nieważności,

o kwestionowanie wartości wyceny pojazdu w polisach AC,

o opłata za wydanie zgody na zawarcie polisy poza leasingiem.

4. Koszty obsługi i zmian w umowach
· Brak reakcji na zmiany wskaźników na rynku finansowym mających wpływ na wysokość oprocentowania kredytu (wibor, stopy procentowe), szczególnie w przypadku ich spadków.

· Brak elastycznego podejścia do przejściowych problemów leasingobiorcy i możliwości kształtowania różnych terminów opłat.

Opisane „cienie” zawarte w umowach leasingowych nie wyczerpują wszystkich spraw związanych z ich obsługą. Jednak koszty opisanych działań ponosi zawsze leasingobiorca, a w ciągu trwania porozumienia nazbiera się naprawdę poważna suma, która nie zawsze była brana pod uwagę w chwili podpisywania dokumentu. Należy również zwrócić uwagę na uprzywilejowaną pozycję firm leasingowych w stosunku do klientów. Moim zdaniem już pora na zweryfikowanie i uporządkowanie stosunków pomiędzy dwoma stronami takiej umowy, zmianę niektórych zapisów oraz” działania z pozycji siły” przez niektórych leasingodawców. Na zakończenie pragnę ostrzec przewoźników przed „kruczkami” zawartymi w ostatnio coraz bardziej popularnymi umowami wynajmu pojazdu. Pojazd jest wynajmowany na okres najczęściej 3 lat z pełnym pakietem obsługowym: ubezpieczeniem, serwisem, naprawami, obsługą awarii i holowaniem. To wszystko pozostaje po stronie firmy będącej właścicielem ciągnika siodłowego, gwarantującej również możliwość wykupu po okresie najmu. Wynajmujący płaci czynsz najmu w wysokości około 50 procent wartości ceny pojazdu nowego i po upływie wyznaczonego okresu oddaje go z powrotem właścicielowi.

Rozwiązanie to ma wiele zalet dla przewoźnika, ale trzeba pamiętać, że odbiór techniczny samochodu zostanie przeprowadzony bardzo drobiazgowo przez wyspecjalizowane służby właściciela i za wszelkie stwierdzone usterki zostanie obciążony najemca. Sporządzono w tym celu specjalne wytyczne, które obejmują kryteria ocen i weryfikacji usterek. Koszty usunięcia usterek są rozliczane wg cen obowiązujących w autoryzowanych serwisach naprawczych danej marki. Dlatego naprawdę warto szczegółowo przeanalizować zapisy umowy najmu przed jej podpisaniem i zapewnić choćby weryfikację stanu oddawanego pojazdu przez niezależnego rzeczoznawcę lub jego udział podczas weryfikacji oraz odpowiednio wcześniej przygotować pojazd do zwrotu.

Przewoźnicy powinni zacząć twardo negocjować warunki i treści zawieranych umów finansowania zakupów pojazdów oraz egzekwować swoje prawa podczas okresu ich spłaty. Należy częściej korzystać z pomocy prawnej, aby zrównoważyć warunki i wymagania stawiane przez firmy finansujące zakupy i pamiętać, że w końcowym efekcie to przewoźnik ponosi pełne ryzyko i swoją pracą musi zapewnić pełną obsługę finansową zaciągniętego zobowiązania.

Galeria zdjęć

Ostatnie newsy Truck&Business więcej newsów »

Złe wiadomości z Parlamentu Europejskiego

21 czerwca 2018

Z Parlamentu Europejskiego nadeszła zła wiadomość dla sektora transportowego. Sprawozdanie Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego, dające nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie i wyłączenie transportu międzynarodowego z dyrektywy o delegowaniu pracowników, zostało odrzucone podczas głosowania. Oznacza to, że nie zostanie zaprezentowane jako stanowisko PE podczas negocjacji z Radą UE.

czytaj więcej »


Futurystyczna ciężarówka umożliwia zwiększenie efektywności przewozu o 248%

18 czerwca 2018
 Dział olejowy Shell oraz AirFlow Truck Company ogłosiły wyniki jazdy testowej ekonomicznej i ekologicznej ciężarówki Starship, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych na trasie o długości ponad 3700 kilometrów. Efektywność przewozu jednostki ładunku[1] wyniosła litr na 68,9 tonokilometrów (galon na 178,4 tonomil)[2] – co jest wynikiem aż 2,5-krotnie lepszym w stosunku do średniej w Ameryce Północne, która wynosi litr na 27,8 tonokilometrów (galon na 72 tonomil)[3].

czytaj więcej »


Badanie Bibby MSP Index

15 czerwca 2018

Nieterminowe regulowanie opłat za sprzedane wyroby czy wykonane usługi dotyka 6/10 przedstawicieli sektora MŚP – wynika z 15. fali badania Bibby MSP Index. Z problemem niezapłaconej na czas faktury przynajmniej raz w miesiącu styka się ponad połowa (52,6%) ankietowanych firm. Jak na tym tle wygląda branża transportowa?

czytaj więcej »


Monitoring nie jest zły. Tylko trzeba przekonać o tym kierowcę

13 czerwca 2018

Dla większości firm korzyści płynące z monitorowania pojazdów są oczywiste. W celu pełnego wykorzystania możliwości i udogodnienia, jakie firmie przynosi monitoring floty, niezbędne jest przekonanie kierowców do tego rozwiązania. Jak tego dokonać? Poniżej prezentujemy pięć sprawdzonych sposobów.

czytaj więcej »


Prezesi na start

12 czerwca 2018

Ekstremalne zadanie sportowe wykonane dla szczytnej idei to cel Funduszu Podwójne Wyzwanie. Warto dołączyć do prezesów trzech dużych firm. Patronat objęły Truck&Business Polska i Log24.pl.

czytaj więcej »


Eurologistics Newsletter