Zawieszenie działalności gospodarczej

15 czerwca 2020

Przedsiębiorca, który z jakichś względów zamierza zlikwidować swoją działalność gospodarczą nie musi tego robić, gdyż może skorzystać z przepisów Ustawy Prawo przedsiębiorców[1] przewidujących zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej. Autorem tekstu jest radca prawny Jan Jarzyński z Kancelarii Prawnej Jarzyński&Wspólnicy.

Zgodnie z art. 22 Ustawy Prawo przedsiębiorców uprawnienie do zawieszenia działalności gospodarczej przysługuje przedsiębiorcy, który nie zatrudnia pracowników. Ponadto zawiesić działalność może przedsiębiorca, który zatrudnia wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim.

Jeśli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej, to może ją zawiesić w jednej lub kilku takich spółkach. W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej spółki cywilnej wymagane jest złożenie wniosku przez wszystkich wspólników.

Jak to zrobić?

W celu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę wpisanego do CEIDG konieczne jest złożenie stosownego wniosku do CEIDG. Wniosek można złożyć na dwa sposoby:

Jeśli złożysz wniosek przez Internet i nie podpiszesz go, to będzie konieczna wizyta w urzędzie miasta lub gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia twojej tożsamości.

Okres zawieszenia

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony lub określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.

Okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku lub do dnia podanego we wniosku o wznowienie działalności gospodarczej.

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy podczas zawieszenia

W czasie zawieszenia działalności przedsiębiorca może wykonywać wszelkie czynności, które są niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Przede wszystkim może przyjmować należności oraz zbywać własne środki trwałe i wyposażenie. Przedsiębiorca ma także prawo do osiągania przychodów finansowych z czynności sprzed zawieszenia działalności.

Pomimo zawieszenia działalności, przedsiębiorca musi uregulować swoje zobowiązania. Podlega wszystkim obowiązkom wynikającym z przepisów prawa.

Jeśli zawiesisz działalność gospodarczą to masz prawo i obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, podatkowych, administracyjnych i innych, które są z nią związane.

Ubezpieczenie społeczne

Zanim zdecydujesz się na zawieszenie działalności gospodarczej to musisz rozważyć także kwestie dotyczące ubezpieczenia społecznego.

Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się z ustaniem obowiązku ubezpieczeń społecznych na podstawie  art. 36a ust. 1 i 2 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych[2].

Co to oznacza w praktyce? Z dniem zawieszenia działalności gospodarczej przestajesz obowiązkowo opłacać składki na ubezpieczenie społeczne, a co za tym idzie tracisz prawo do świadczeń. Dotyczy to w szczególności ubezpieczenia zdrowotnego, wypadkowego, urlopu macierzyńskiego i innych świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych. Istnieje jednak możliwość dobrowolnego opłacania składek ZUS.

[1] Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.).

Ostatnie newsy Truck&Business więcej newsów »

Pierwszy raz w social media

17 czerwca 2020

Jedni wierzą całkowicie w ich skuteczności, innych nie ma nawet na Facebooku. Osobiście traktuję media społecznościowe stricte użytkowo, dostrzegając biznesową skuteczność – o ile prowadzenie kont czy profili firmowych jest poprzedzone analizą i wyznaczeniem mierzalnych celi. To nie zabawa, należy bowiem odróżniać zasady publikowania słodkich fotek z kotkami od prowadzenia profilu firmowego. Te kanały mogą przynieść realne pieniądze w postaci nowych klientów czy kontrahentów, jednak jak do każdego nowego biznesu trzeba podejść na poważnie. Tekst przygotowała Diana Sieprawska.

czytaj więcej »


Naturalna rewolucja technologiczna

16 czerwca 2020

Tyle piszemy o technologiach w transporcie. TMS-ach, GPS-ach i innych narzędziach wspierających codzienne działanie całego łańcucha dostaw. Używamy stwierdzeń: „bez ich stosowania firmy wypadną z rynku”, „klienci wymagają, więc przewoźnik musi inwestować w nowe rozwiązania”, itp. Nie jest z tym tak łatwo, szczególnie w branży, w której za sterami wielu podmiotów zasiadają osoby, nie wypominając, mające wiele wiosen i zim za sobą. 30, 40 lat temu świat wyglądał inaczej – nie tylko starszemu pokoleniu okiełzanie tego wszystkiego co nas na co dzień otacza nie przychodzi łatwo.

czytaj więcej »


Opóźnienia w transporcie – zawsze winny kierowca?

16 czerwca 2020

Opóźniony transport? To nie zawsze wina kierowcy. Tym razem m.in. pokażemy, gdzie robione są błędy w obliczaniu czasów przejazdu. Tekst napisał nasz ekspert od spraw związanych z kierowcami – Tomasz Janowski.

czytaj więcej »


Zmiany w transporcie drogowym

15 maja 2020
Początki dynamicznego rozwoju sektora TSL przypadają na lata 90-te ubiegłego wieku, kiedy zmiana ustroju pozwoliła na powstanie prywatnych firm transportowych. Dzięki nim krajowe towary wyruszyły na zagraniczne rynki, a Polacy mogli wreszcie nabyć upragnione, wcześniej niedostępne zachodnie dobra, także dzięki pracy kierowców. Co zmieniło się przez ostatnie 20 lat w transporcie? Grupa INELO postanowiła przypomnieć, jak wyglądała praca pionierów polskiego transportu międzynarodowego oraz jakie zmiany w technologiach okazały się przełomowe dla tego sektora.

czytaj więcej »


Terminy w postępowaniach sądowych

20 kwietnia 2020

Ustawa o zwalczaniu COVID-19[1] została znowelizowana z dniem 31.03.2020 r. W ramach zmian wprowadzono elementy tarczy antykryzysowej obejmującej również regulacje dotyczące terminów w postępowaniach sądowych i w sprawach administracyjnych. Ciekawych porad udziela Jan Jarzyński, Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy.

czytaj więcej »


Eurologistics Newsletter