Zawieszenie działalności gospodarczej

15 czerwca 2020

Przedsiębiorca, który z jakichś względów zamierza zlikwidować swoją działalność gospodarczą nie musi tego robić, gdyż może skorzystać z przepisów Ustawy Prawo przedsiębiorców[1] przewidujących zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej. Autorem tekstu jest radca prawny Jan Jarzyński z Kancelarii Prawnej Jarzyński&Wspólnicy.

Zgodnie z art. 22 Ustawy Prawo przedsiębiorców uprawnienie do zawieszenia działalności gospodarczej przysługuje przedsiębiorcy, który nie zatrudnia pracowników. Ponadto zawiesić działalność może przedsiębiorca, który zatrudnia wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim.

Jeśli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej, to może ją zawiesić w jednej lub kilku takich spółkach. W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej spółki cywilnej wymagane jest złożenie wniosku przez wszystkich wspólników.

Jak to zrobić?

W celu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę wpisanego do CEIDG konieczne jest złożenie stosownego wniosku do CEIDG. Wniosek można złożyć na dwa sposoby:

Jeśli złożysz wniosek przez Internet i nie podpiszesz go, to będzie konieczna wizyta w urzędzie miasta lub gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia twojej tożsamości.

Okres zawieszenia

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony lub określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.

Okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku lub do dnia podanego we wniosku o wznowienie działalności gospodarczej.

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy podczas zawieszenia

W czasie zawieszenia działalności przedsiębiorca może wykonywać wszelkie czynności, które są niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Przede wszystkim może przyjmować należności oraz zbywać własne środki trwałe i wyposażenie. Przedsiębiorca ma także prawo do osiągania przychodów finansowych z czynności sprzed zawieszenia działalności.

Pomimo zawieszenia działalności, przedsiębiorca musi uregulować swoje zobowiązania. Podlega wszystkim obowiązkom wynikającym z przepisów prawa.

Jeśli zawiesisz działalność gospodarczą to masz prawo i obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, podatkowych, administracyjnych i innych, które są z nią związane.

Ubezpieczenie społeczne

Zanim zdecydujesz się na zawieszenie działalności gospodarczej to musisz rozważyć także kwestie dotyczące ubezpieczenia społecznego.

Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się z ustaniem obowiązku ubezpieczeń społecznych na podstawie  art. 36a ust. 1 i 2 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych[2].

Co to oznacza w praktyce? Z dniem zawieszenia działalności gospodarczej przestajesz obowiązkowo opłacać składki na ubezpieczenie społeczne, a co za tym idzie tracisz prawo do świadczeń. Dotyczy to w szczególności ubezpieczenia zdrowotnego, wypadkowego, urlopu macierzyńskiego i innych świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych. Istnieje jednak możliwość dobrowolnego opłacania składek ZUS.

[1] Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.).

Ostatnie newsy Truck&Business więcej newsów »

24 września 2020

Grupa Transporeon poszerza swoją ofertę o cyfrowe audytowanie faktur za transport, dzięki przejęciu ControlPay. W rezultacie firma może zapewnić swoim klientom kompleksową obsługę zleceń transportowych – począwszy od ich pozyskiwania aż po zautomatyzowane rozliczenie i analizę płatności. Przedsiębiorstwo rozwija też swoją działalność w Europie Wschodniej – niedawno otworzył swoje pierwsze biuro na Ukrainie.

czytaj więcej »


Elektryczna autostrada

31 sierpnia 2020

Pierwsza niemiecka zelektryfikowana droga, znajdująca się w pobliżu Frankfurtu, została oddana do użytku na początku lipca br. Sieć trakcyjna w pełni współdziała z pięcioma hybrydowymi pojazdami Scania R 450 wyposażonymi w pantografy. Ostatni z pięciu pojazdów objętych projektem został niedawno dostarczony do firmy Knauf – niemieckiego producenta materiałów budowlanych.

czytaj więcej »


Tanie stacje

27 sierpnia 2020

DKV powiększa sieć stacji o kolejne punkty lokalnych marek, na których cena liczona jest na bazie stawek hurtowych. Od początku sierpnia należą do niej wszystkie stacje Moya, a także  nowi operatorzy, jak: Generon, Neo, Hawa, Petrodom, E100, Faraon czy ICF Paliwa. Stawki za paliwo są tu średnio 35 gr niższe. Aktualnie w sieci z tzw. „cenami z listy” jest już 599 stacji. Wkrótce dojdzie kilkadziesiąt nowych.

czytaj więcej »


Załadunkowe case study

25 sierpnia 2020
Problemy z załadunkiem na rampach są dobrze znane zarówno kierowcom, jak i przewoźnikom. Zwykle dotyczą długich kolejek do ramp lub ich wysokości niedostosowanej do różnych typów pojazdów. Kosztują czas, pieniądze i dostarczają wiele niepotrzebnego stresu. A udałoby się ich uniknąć, korzystając z mobilnej platformy z regulowaną automatycznie wysokością. Dzięki niej, załadunek może być prowadzony bez wykorzystania rampy, w dowolnym miejscu oraz czasie, np. za pomocą wózka widłowego. Takie rozwiązanie firmie Hydro Building Systems, globalnemu dostawcy aluminium, zaproponowali konstruktorzy Krause.

czytaj więcej »


Zmiana na S5

24 sierpnia 2020

Nastąpiła istotna zmiana organizacji ruchu na S5, na węźle drogowym Świecie Północ w miejscowości Morsk. Budimex będący generalnym wykonawcą budowy odcinka drogi ekspresowej S5 od Dworzyska do Nowych Marz zamknął łącznice wjazdowe i wyjazdowe ze Świecia w kierunku Bydgoszczy i Gdańska.

czytaj więcej »


Eurologistics Newsletter