Komentarze

Stabilizacja i obawy

Z czym wchodzimy w rok 2012? Przedsiębiorstwa przewozowe wciąż jeszcze odczuwają skutki światowego kryzysu gospodarczego. Lata 2010 i 2011 to okres, w którym transport samochodowy próbował stopniowo odzyskiwać utraconą równowagę. Pomimo tego, że działalność niektórych firm przewozowych balansuje na granicy opłacalności, a są i takie które zmuszone były do zakończenia działalności, wydaje się, że sytuacja w sektorze transportowym bardzo powoli, ale jednak ulega stabilizacji.
 

czytaj więcej »


70-procentowy wzrost sprzedaży ciężarówek

Rok 2011 z punktu widzenia wzrostu sprzedaży nowych i używanych samochodów ciężarowych należy ocenić pozytywnie, chociaż po dobrej pierwszej połowie roku, w drugiej nastąpiła stagnacja popytu, wywołana problemami gospodarczymi w Europie. Po doświadczeniach z lat poprzednich, przewoźnicy wyjątkowo ostrożnie reagują na pesymistyczne przewidywania ekonomistów i wstrzymują się z zakupami. Pierwsze miesiące bieżącego roku z pewnością upłyną w tym samym klimacie.

czytaj więcej »


Niekierowanie to nie dyżur

18 stycznia 2012 r. zapadł w Sądzie Najwyższym pierwszy wyrok (sygn. akt. II PK 116/11) dotyczący problematyki rozliczania czasu pracy kierowców wykonujących przewozy w załodze, który rzuca całkowicie nowe światło na atrakcyjność organizacji takich przewozów.
 

czytaj więcej »


Płonne nadzieje na ożywienie

Nadzieje na ożywienie rynku używanych samochodów ciężarowych po wakacjach na razie się nie spełniają. Nadal widoczna jest duża ostrożność wśród firm transportowych przy podejmowaniu decyzji o zakupie pojazdów. Nastroje na rynku są zmienne, wywołane niepewnością, w którą stronę podąży gospodarka polska i europejska. Dodatkowo wahania kursu euro oraz cen paliw nie ułatwiają podjęcia decyzji o rozbudowie flot.

czytaj więcej »


Popyt na trucki coraz mniejszy

Zastój na rynku używanych samochodów ciężarowych wciąż trwa. Popyt na ciągniki siodłowe z silnikami Euro5 jest zaskakująco niski, a ich wartości rynkowe wyraźnie spadły. Szczególnie dotyczy to pojazdów z lat 2006-2007, a więc kupowanych w okresie boomu rynkowego, które w dużej ilości właśnie wróciły na rynek wtórny.

czytaj więcej »


Kolejna opłata dla przewoźników?

Unia Europejska planuje obciążyć przewoźników drogowych kolejnymi opłatami pod płaszczykiem troski o środowisko naturalne – jakby elektroniczne myto nie wystarczało. Oprócz kosztów użytkowania dróg, państwa członkowskie UE, będą mogły wprowadzić nowe opłaty pobierane od ciężarówek, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony.
 

czytaj więcej »


Wyczekiwanie na e-myto

Szybki wzrost popytu na nowe i używane samochody ciężarowe w drugiej połowie 2010 r. dawał nadzieję na kontynuację trendu także w roku bieżącym. Tymczasem zainteresowanie ciężarówkami lekko spadło, a złożyło się na to kilka czynników.
 

czytaj więcej »


Jak po grudzie, ale w górę

Z czym wchodzimy w 2011 rok? Wydaje się, że ogólny trend, będący odzwierciedleniem wykresów trzech podstawowych wskaźników wykorzystywanych w badaniach prowadzonych przez Instytut Transportu Samochodowego, tj.: wskaźnika koniunktury w transporcie, wskaźnika kondycji ekonomicznej i wskaźnika zdolności przewozowej, wskazuje na stopniową poprawę sytuacji w sektorze ciężarowego transportu samochodowego.

czytaj więcej »


Ciężarówki ciągle drożeją

Wzrostowy trend w cenach ciężarówek, który zarysował się w połowie 2010 r., utrzymuje się Pomimo nie najwyższego popytu, ciągniki siodłowe Euro 5 drożeją, ponieważ ich ceny w Europie Zachodniej znacznie wzrosły. Nasilający się import tylko umocni tą tendencję. Wciąż dużym zainteresowaniem w Polsce cieszą się najmłodsze ciągniki Euro 3, których ceny od kilku miesięcy również powoli idą w górę.

czytaj więcej »


Ciężarówki zaczynają drożeć

Samochody ciężarowe zaczynają drożeć, głównie dlatego, że w Europie Zachodniej wyczerpały się stocki. Również kurs euro wariuje i stał się nieprzewidywalny, a to, podobnie jak wysokie ceny paliw, będzie hamowało popyt na samochody ciężarowe. Wszystko to oznacza, że wygrzebywanie się polskiego rynku pojazdów ciężkich z dołka, może być trudne.

czytaj więcej »


Eurologistics Newsletter