Optymizm wraca do firm transportowych

Optymizm wraca do firm transportowych

Wśród przedsiębiorców związanych z branżą transportową można zaobserwować zdecydowaną poprawę nastrojów. Wskaźnik nastrojów Bibby MSP Index dla tego sektora, osiągnął w październiku 59,2 pkt. i jest wyższy o 9 pkt. wobec pomiaru z kwietnia tego roku.

Jak wiadomo sytuacja firm transportowych nie należy do łatwych. Ogromna konkurencja, niestabilne ceny paliw to nie jedyne problemy tej branży. Od lat działalność dużej liczby przewoźników blokują zatory płatnicze.  Faktur za transport nie traktuje się priorytetowo, a płatności odwlekane są wiele tygodni.

Jednocześnie dostawcy spedytorów, co zrozumiałe,  nie chcą finansować kosztów paliwa i oczekują płatności w ciągu 14 – 30 dni. Z kolei pracownicy oczekują regularnych wypłat. Dodatkowo przewoźnicy muszą ponosić koszty związane z utrzymaniem taboru w dobrym stanie technicznym i równocześnie terminowo opłacać raty leasingowe. Natłok bieżących kosztów i wielotygodniowe opóźnienia płatności powodują, że firmy transportowe  często pozostają bez środków na zapłacenie podatków, składek ZUS, czy też wynagrodzenia dla swoich pracowników.

W najnowszej fali badania Bibby MSP Index, mierzącego nastroje w polskich firmach, zatrudniających od 10 do 250 osób, można zauważyć istotne zmiany. Jeszcze w kwietniu tego roku ogólny wskaźnik wyrażający optymizm branży transportowej wynosił 50,2 pkt. W październikowej edycji badania osiągnął już poziom 59,2 pkt. Warto podkreślić, że żaden z badanych sektorów nie zanotował lepszego wyniku!

Aby zrozumieć tę sytuację, należy przyjrzeć się składnikom cząstkowym indeksu. W okresie jesienno-zimowym przewoźnicy spodziewają się zwiększonej liczby zamówień. Oczekiwania w tym względzie zwiększyły się z 14,4 pkt do 19,3 pkt. Powoduje to, że przedsiębiorcy oczekują także lepszej płynności (zmiana z 12,7 pkt na 15,3 pkt) oraz zwiększenia inwestycji we własnych firmach (wzrost z 4,2 na 6,0 pkt).

Nieznacznie (o 0,4 pkt) zwiększa się również  prognozowane zatrudnienie. Poziom zadłużenia pozostanie prawie na identycznym poziomie (spadek o 0,7 pkt). Dla przewoźników, podobnie, jak dla handlu, listopad i grudzień to okres przygotowań do świąt, a więc jedne z lepszych miesięcy roku. Ale mamy też nadzieję, że nie będzie to krótkotrwały wzrost,  a poprawiająca się koniunktura w całej gospodarce przełoży się w nadchodzącym roku na trwałe ożywienie branży.

Badanie Bibby MSP Index prowadzone jest dwa razy w roku na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie małych i średnich firm zatrudniających od 10 do 250 osób. Obejmuje firmy z sektorów produkcji, handlu, transportu usług i budownictwa a także wybranych branż specjalistycznych. Obok śledzenia nastrojów i kondycji bada wybrane problemy i aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w tym popularność i dostępność zewnętrznych źródeł finansowania.

Krzysztof Kuniewicz, dyrektor generalny Bibby Financial Services

Ostatnie komentarze więcej komentarzy »

Nadawca a współpraca z przewoźnikiem

Nadawca a współpraca z przewoźnikiem

Marcin Chybiak, dyrektor ds. dystrybucji i logistyki Walstead. –  Jeżeli nadawcy zostawią przewoźników samych sobie, to nikt na tym nie zyska a wręcz wszyscy stracą. Klient decyduje o warunkach nadania, załadunku, czasu, terminów płatności, itp.

czytaj więcej »

Zmiana roli spedytora

Zmiana roli spedytora

Katarzyna Polkowska, dyrektor EMKA Logistics. – Rynek spedycji zostanie poddany dużym zmianom. Szczególnie poprzez duży postęp cyfryzacji i digitalizację. Moim zdaniem wyeliminowanie z rynku spedycji to długotrwały proces, o ile w ogóle realny do zrealizowania.

czytaj więcej »

Opóźnione płatności w transporcie

Opóźnione płatności w transporcie

Marcin Malinowski, dyrektor ds. transportu w firmie Maltrans. – Niestety, problem z płatnościami istnieje cały czas. Wydaje mi się, że transport to jedna z nielicznych branży usługowych, gdzie na zapłatę czasami trzeba czekać ponad 60 dni.

czytaj więcej »

Eurologistics Newsletter