Nastroje przedsiębiorców MSP na początku 2014 roku

Nastroje przedsiębiorców MSP na początku 2014 roku

Ostanie badanie Skanera MŚP, zrealizowane na zlecenie EFL, pokazuje stosunkowe dobre nastroje właścicieli firm na początku roku, czego wyrazem może być bardziej optymistyczna ocena kondycji krajowej gospodarki. Z drugiej strony badani  twierdzą, że lepszy klimat gospodarczy nie wpłynie natychmiast na funkcjonowanie firm.

 

 

 

 

 

Kondycja przedsiębiorstw MŚP jest regularnie analizowana przez niezależne instytuty badawcze. Prowadzone pomiary wspierają decyzje podejmowane przez przedsiębiorstwa działające w obszarze B2B. EFL od lat wspólnie z instytutem Keralla Research realizuje badanie Skanera MŚP, którego wyniki komentuje kwartalnie.

Lepsza ocena sytuacji i prognoz dla gospodarki

W tym kwartale po raz kolejny zmalał udział pesymistów, oceniających rozwój sytuacji gospodarczej kraju na przestrzeni ostatnich miesięcy. Na początku ubiegłego roku, negatywne oceny wyrażało 64,8 proc. badanych, dziś tę samą opinię podziela 30 proc. respondentów. Wyraźnie rośnie liczba optymistów, których jest obecnie 19,5 proc. (na początku 2013 roku pozytywne oceny wyrażało 3,2 proc. badanych). Wskaźnik ten powinien stopniowo rosnąć, gdyż oceniając sytuację gospodarczą kraju w pierwszym kwartale bieżącego roku 23 proc. przedsiębiorców prognozuje poprawę, co jest znaczącym wzrostem w odniesieniu do sytuacji sprzed roku. W tym samym czasie ponad połowa właścicieli firm nie przewiduje żadnych zmian w sytuacji gospodarczej Polski w obecnym kwartale.

Słabsza ocena MŚP

Wynikiem studzącym pozytywne dane, jest przekonanie, że lepszy klimat gospodarczy nie będzie mieć natychmiastowego przełożenia na funkcjonowanie samych firm. Mimo, że 27,2 proc. przedsiębiorców prognozuje lepszą sytuację swojej firmy do końca marca, to trudno mówić generalnie o optymistyczny nastawieniu właścicieli firm. Trzy miesiące wcześniej ponad 35 proc. spodziewało się polepszenia kondycji ekonomicznej firmy. Równocześnie o przyszłość obawia się 17 proc. badanych przedsiębiorców.

Oceniając cały 2014 rok pod względem rozwoju firm, w stosunku do roku ubiegłego,
w sumie co drugi badany (50 proc.) spodziewa się, że 2014 będzie jednak lepszy niż 2013. Co piąty badany (20 proc.) nie podziela tych pozytywnych prognoz, twierdząc, że 2014 „zdecydowanie nie będzie lepszy”, a 16,5 spodziewa się, że obecny rok „raczej nie będzie lepszy od poprzedniego”.

Wskaźniki KERNA oraz Index ZAIR

Wskaźnik nastrojów KERNA, wyrażający ocenę własnej firmy oraz kondycji gospodarki, pokazuje utrzymujący się trend wzrostowy w nastrojach, zapoczątkowany w 2013 roku.  Wskaźnik wyniósł w tym kwartale 52,49 punktów na minusie, co wobec poprzedniego okresu oznacza leki spadek, który można tłumaczyć wahaniami cyklu koniunkturalnego (o 4,68 pkt.), jednak w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku wartość wskaźnika wzrosła o 25,2 pkt.

Index ZAIR, obrazujący skalę zakupów prowadzonych przez MŚP, w tym kwartale wskazuje na kontynuację zachowawczych postaw w stosunku do inwestycji. Wartość 67,3 pkt. na minusie oznacza utrzymującą się oraz porównywalną do poprzedniego okresu skłonność inwestycyjną firm. W odniesieniu do analogicznego okresu 2013 roku, Index ZAIR jest korzystniejszy o 6,9 proc.

Inwestycje połowy firm

Co druga firma z sektora MŚP zapowiada inwestycje w pierwszym kwartale bieżącego roku i jest to stosunkowo trwała tendencja obserwowana u mniej więcej połowy badanych, w każdym kwartale. Firmy będą inwestować w działania marketingowe (24,3 proc.), podnoszenie konkurencyjności firmy. Z kolei 15,7 proc. sfinansuje szkolenia pracowników, a 12 proc. przedsiębiorców chce tworzyć miejsca pracy. Co dziesiąty badany jest zdecydowany na zakup oprogramowania (10,2 proc.). Okienko derogacyjne, które otworzyło się na początku rok wpłynęło na wzrost do 15,3 proc. odsetka firm zainteresowanych zakupem środków transportu. Firmy, które wstrzymują się od inwestycji (48,7 proc.) swoje decyzję w większości tłumaczą tym, że potrzebne inwestycje już przeprowadzili.

Podstawowym sposobem finansowania inwestycji  będzie kapitał własny. Niezmiennie taką odpowiedz deklaruje stałą grupa przedsiębiorców (w tym kwartale 90,3 proc. badanych). Drugim instrumentem finansowania inwestycji będzie leasing. Ubiegać się będzie o niego 22,7 proc. przedsiębiorców, co oznacza istotny wzrost liczony rok do roku aż o 12 proc. Kredytem chce sfinansować inwestycje 13,3 proc. czyli o 8 pkt proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Radosław Kuczyński, prezes EFL, tłumaczy te wyniki większą dostępnością leasingu, niż kredytu dla sektora MŚP.

– Przedsiębiorcy deklarują w większości (60 proc.), że leasing jest dostępny dla nich tak samo jak dla innych firm, a niemal 23 proc. uważa, że jest im łatwiej uzyskać leasing niż innym firmom – mówi Radosław Kuczyński, prezes EFL. – W sytuacji, kiedy banki w dalszym ciągu powoli luzują politykę kredytowania zakupów firmowych, możemy oczekiwać rosnącego udziału leasingu w finansowaniu MŚP.

 Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), opinie i prognozy przedsiębiorców  pierwszy kwartał 2014r. zrealizowany przez instytut Keralla Research na ogólnopolskiej i reprezentatywnej próbie 600 przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm, metodą wywiadów telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI) na przełomie stycznia i lutego 2014r.

Index ZAIR jest oparty na wskazaniach o wydatkach na inwestycje i rezygnacji z planów zakupowych mikro, małych i średnich firm, w danym kwartale w firmie.

Ostatnie komentarze więcej komentarzy »

Dogonione marzenie

Dogonione marzenie

Anna Czubaszek, kierowca zawodowy, wykształcony pedagog, bloger modowy opowiada o tym dlaczego uprawia ten teoretycznie męski zawód i jak jest traktowana w branży. Mówi także o poziomie prowadzenia pojazdów przez użytkowników ciągników siodłowych.

czytaj więcej »

Trudne negocjacje

Trudne negocjacje

Anna Paluszek-Dancewicz, spedytor krajowy i międzynarodowy w transporcie rzeczy i osób w firmie „Anbarden Bartłomiej Dancewicz” opowiada o sytuacji na linii przewoźnik-nadawca transportu, radzeniu sobie z pakietem mobilności oraz problemach z kierowcami.

czytaj więcej »

Dokąd zmierzasz spedycjo?

Dokąd zmierzasz spedycjo?

Rolf-Dieter Lafrenz, prezes Cargonexx GmbH opowiada o zmianach na rynku usług spedycyjnych w Polsce  perspektywach rozwoju „elektronicznych spedycji” oraz ciekawej sytuacji w jakiej znalazły się małe spedycje. 

czytaj więcej »

Eurologistics Newsletter