Jak po grudzie, ale w górę

Jak po grudzie, ale w górę

Z czym wchodzimy w 2011 rok? Wydaje się, że ogólny trend, będący odzwierciedleniem wykresów trzech podstawowych wskaźników wykorzystywanych w badaniach prowadzonych przez Instytut Transportu Samochodowego, tj.: wskaźnika koniunktury w transporcie, wskaźnika kondycji ekonomicznej i wskaźnika zdolności przewozowej, wskazuje na stopniową poprawę sytuacji w sektorze ciężarowego transportu samochodowego.

Ogólna sytuacja przedsiębiorstw przewozowych, w porównaniu z tendencjami obserwowanymi w 2008 r., zmienia się na korzyść i stabilizuje. Niestety, systematyczny wzrost optymizmu, obserwowany w 2009 i trzech pierwszych kwartałach 2010 r., zakłócony został przez nastroje pesymistyczne, odnotowane w ostatnim kwartale minionego roku.

Tendencje w dół
Wskaźniki: koniunktury, kondycji ekonomicznej i zdolności przewozowej mogą przyjmować wartości ujemne (do minus 100), co wskazuje na tendencje negatywne, albo wartości dodatnie (do plus 100), co z kolei świadczy o tendencjach pozytywnych.
Wartość wskaźnika koniunktury w transporcie, wyrażającego istniejące i przewidywane tendencje w zakresie przewozów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, w czwartym kwartale 2010 r. pogorszyła się w stosunku do kwartału poprzedniego (z +3,4 do -15,0). Odnotowany spadek oznaczał zmniejszenie wartości wskaźnika koniunktury do poziomu, jaki wykazał on w pierwszym kwartale 2010 r. Niekorzystna zmiana wynikała z tego, że w ostatnim kwartale 2010 r., w porównaniu z kwartałem poprzednim, więcej przedsiębiorstw wskazało na zmniejszenie wielkości przewozów, a mniej respondentów odnotowało zwiększenie wielkości przewozów.
Na początku ubiegłego roku sytuacja przewozowa kształtowała się korzystnie. W trzech kolejnych kwartałach 2010 r., spadek wielkości przewozów był odczuwany przez coraz mniej przedsiębiorstw transportowych. Wzrost wielkości przewozów, z kwartału na kwartał, odnotowywało coraz więcej respondentów. Ostatni kwartał 2010 r. przyniósł jednak negatywne wyniki w tym zakresie, a prognozy na pierwszy kwartał 2011 r. przewidują dalsze pogorszenie sytuacji przewozowej.

Inwestycje nieco większe
Istotnym miernikiem kondycji firm przewozowych jest poziom skłonności do podejmowania inwestycji, w tym zmiany poziomu zakupów ciężarowego taboru samochodowego. Spośród firm uczestniczących w badaniach, 46 proc. odpowiedziało, że nie prowadziło w czwartym kwartale 2010 r. żadnych inwestycji, 31 proc., że prowadziło je na poziomie z poprzedniego kwartału, tylko 12 proc. firm raportowało zwiększenie inwestycji, a pozostałe 11 proc. ich zmniejszenie. Dla porównania w pierwszym kwartale 2010 r. zwiększenie inwestycji wykazało jedynie 4 proc. firm, a zmniejszenie inwestycji aż 13 proc. Tendencja wydaje się więc korzystna.
W czwartym kwartale 2010 r. 44 proc. respondentów nie dokonywało zakupów ciężarowego taboru samochodowego, 35 proc. potwierdziło utrzymanie ich wielkości na poziomie z poprzedniego kwartału, 12 proc. stwierdziło poprawę, a 9 proc. firm odnotowało zmniejszenie poziomu zakupów flotowych (w pierwszym kwartale 2010 r. zwiększenie zakupów środków transportu odnotowało jedynie 5 proc. firm, a zmniejszenie 8 proc.).
W ujęciu geograficznym, ankietowane przedsiębiorstwa transportu międzynarodowego, wykonały w czwartym kwartale 2010 r. najwięcej jazd w kierunku zachodnim (51proc.), a najmniej w kierunku północnym (6 proc.).
Wysokie koszty prowadzenia działalności przewozowej, w czwartym kwartale 2010 r., podobnie jak w kwartałach poprzednich, były najczęściej wymienianą barierą utrudniającą rozwój i sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstw transportowych. Sygnalizowało to ponad 79 proc. respondentów.
Przedsiębiorstwa odczuwały skutki niedostatecznego popytu na usługi przewozowe (prawie 30 proc. ankietowanych), a także brak kierowców (niemal 17 proc.) i trudności w pozyskiwaniu kredytów (ok. 16 proc.).
Respondenci zwracali również uwagę na nieterminowe regulowanie przez klientów płatności za świadczone na ich rzecz usługi przewozowe oraz nieuczciwą konkurencję, w tym zaniżanie stawek za usługi transportowe.

Iwona Balke

Ostatnie komentarze więcej komentarzy »

Nadawca a współpraca z przewoźnikiem

Nadawca a współpraca z przewoźnikiem

Marcin Chybiak, dyrektor ds. dystrybucji i logistyki Walstead. –  Jeżeli nadawcy zostawią przewoźników samych sobie, to nikt na tym nie zyska a wręcz wszyscy stracą. Klient decyduje o warunkach nadania, załadunku, czasu, terminów płatności, itp.

czytaj więcej »

Zmiana roli spedytora

Zmiana roli spedytora

Katarzyna Polkowska, dyrektor EMKA Logistics. – Rynek spedycji zostanie poddany dużym zmianom. Szczególnie poprzez duży postęp cyfryzacji i digitalizację. Moim zdaniem wyeliminowanie z rynku spedycji to długotrwały proces, o ile w ogóle realny do zrealizowania.

czytaj więcej »

Opóźnione płatności w transporcie

Opóźnione płatności w transporcie

Marcin Malinowski, dyrektor ds. transportu w firmie Maltrans. – Niestety, problem z płatnościami istnieje cały czas. Wydaje mi się, że transport to jedna z nielicznych branży usługowych, gdzie na zapłatę czasami trzeba czekać ponad 60 dni.

czytaj więcej »

Eurologistics Newsletter