Kooperacja, innowacje i cyfryzacja

5 grudnia 2017
Kooperacja, innowacje i cyfryzacja

Niemieckie stowarzyszanie Logistics Alliance Germany po raz kolejny postanowiło zaprezentować w Polsce swoje możliwości na polu rozwijania współpracy gospodarczej między Polską a Niemcami. 30 listopada w Poznaniu odbyło się Niemiecko – Polskie Forum Logistyczne, które miało na celu zainicjowanie dyskusji na temat możliwych obszarów współpracy między polskimi i niemieckimi przedsiębiorstwami z branży logistycznej.

Wydarzenie odbyło się pod hasłem „Kooperacja, innowacje i cyfryzacja – wspólne tworzenie nowych rozwiązań logistycznych”.  W toku dyskusji pojawiało się sporo zagadnień związanych z najnowszymi technologiami – ale też poruszano kwestie które pozostają aktualne od lat, a nadal stoją na przeszkodzie w budowie efektywnych, transgranicznych łańcuchów dostaw.

Pierwsze wystąpienie podczas forum wygłosił Peter Lüttjohann, reprezentujący Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej. Pan Lüttjohann zdradził, że po  zeszłorocznym spotkaniu przedstawicieli LAG w Polsce, które miało miejsce w Warszawie, Poznań był oczywistym miejscem na organizację kolejnego Forum. Stolica Wielkopolski od lat jest miastem, które cechuje wyjątkowo dobra i daleko idąca współpraca gospodarcza w Niemcami. Sztandarowym jej przykładem jest fabryka Volkswagena, działająca w Poznaniu już od ponad dwóch dekad.

Drugim powodem decydującym o wyborze Poznania na miejsce spotkania było jego znaczenie na logistycznej mapie Polski. Położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, bogata infrastruktura magazynowa i możliwość szybkiego dotarcia do Europy Zachodniej sprawia, iż  Poznań od zawsze jest w czołówce najlepszych lokalizacji logistycznych. Pan Lüttjohann wyraził nadzieję, iż udział w Forum da przedstawicielom firm logistycznych z Wielkopolski szansę na nawiązanie cennych kontaktów z niemieckimi partnerami, co zaowocuje obopólnymi korzyściami.

Kolejny prelegent, Andrzej Łyko, prezes zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji, przybliżył zebranym kwestię współpracy gospodarczej między Polską a Niemcami. Te gospodarki sąsiadów są ze sobą niezwykle silne związane i wbrew pozorom, obie strony wynoszą z kooperacji duże korzyści.

Wymiana handlowa między Polską i Niemcami jest bardzo wyrównana. Wyniki niektórych opracowań wskazują nawet, że eksport do Niemiec jest większy, niż import z tego kraju. Co więcej, eksport w bardzo małym stopniu opiera się na surowcach – do Niemiec z Polski trafiają coraz bardziej zaawansowane produkty. Pan Łyko podkreślał zatem, że ciągły rozwój dobrych stosunków gospodarczych z Niemcami stoi w naszym jak najlepiej rozumianym interesie.

Maciej Brzozowski z Hafen Hamburg Marketing witając zebranych przedstawił z kolei możliwości rozwoju transportu morskiego z perspektywy portu w Hamburgu. Jak zaznaczył, poziom realizowanych przez port przewozów nieustannie utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Port Hamburg stoi też u progu wielkiej inwestycji, bowiem znikają kolejne przeszkody prawne na drodze do poszerzenia toru wodnego Dolnej Łaby.

Jednak najważniejszy dla zwiększenia znaczenia przewozów drogą morską jest tak naprawdę rozwój innowacji. Dlatego też Port Hamburg stawia na cyfryzację, czego dowodem są takie rozwiązania jak Smart Port i Chain Port. To one w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju współpracy typu  win-win między wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw.

O genezie i roli stowarzyszenia Logistics Alliance Germany opowiadała Katharina Rahn. LAG, będący podmiotem publiczno-prywatnym, powstał z inicjatywy niemieckiego rządu oraz szeregu firm z branży logistycznej. Celem LAG jest wskazywanie rozwiązań, które ułatwią realizację zadań transportowych i magazynowych na terenie Niemiec, oraz nieodpłatne kontaktowanie zainteresowanych podmiotów z potencjalnymi partnerami logistycznymi w Niemczech.

W szeregach LAG znajdują się nie tylko duzi gracze, ale też małe i średnie firmy logistyczne. Dotarcie szczególnie do mniejszych podmiotów  może okazać się trudne dla polskich przedsiębiorstw. Pośrednictwo LAG na tym polu może okazać się bardzo pomocne. Uzupełnienie wystąpienia pani Rahn był film prezentujący LAG.

Cześć forum poświęconą wystąpieniom problemowym rozpoczął Jürgen Bowbel z  InterRail Europe. Mówił on o zmieniającym się rynku logistyki, na którego kształt największy wpływ mają nowe, globalne modele biznesowe. Dużą rolę grają m.in. znaczne skrócenie cyklu życia produktów czy pojawienie się nowych graczy rynkowych. Wskazał  też mocne strony niemieckiej i polskiej gospodarki oraz możliwości skutecznego ich wykorzystywania.

W drugiej części wystąpienia pan Bowbel mówił o operacjach prowadzonych przez InterRail. Przewoźnik specjalizuje się w obsłudze pełnopociągowych połączeń kolejowych między Unią Europejską a Chinami, Iranem czy byłymi krajami ZSRR. Polska spółka InterRail Polcont zajmuje się m.in, obsługą pociągów na wschodniej granicy Polski, gdzie następuje przejście sieci kolejowej na szerokie tory.

O tym, jakie wyzwania czekają logistykę w najbliższych latach, mówił profesor Piotr Cyplik z Wyższej Szkoły Logistyki. Wskazał on szereg nierozwiązanych dotąd problemów logistyki, jak puste przebiegi w transporcie, nieoptymalne rozmieszczenie magazynów, niewykorzystane powierzchnie magazynowe, niewystarczająca przepustowość dróg transportowych czy duże koszty logistyki ostatniej mili. Zaprezentował też kilka nowych koncepcji, które mogą pomóc w rozwiązaniu tych problemów.’

Jednak jako kluczowy problem wskazał niskie kompetencje nowych pracowników. Dlatego też WSL opracowała program studiów dualnych, w ramach którego kształcenie w połowie odbywa się bezpośrednio w firmach współpracujących z uczelnią. Współdziałanie nauki z praktyką pozwala studentom posiąść umiejętności pożądane przez pracodawców, a firmom logistycznym zdobyć kompetentnych pracowników.

Andrzej Michalski z SSI Schäfer podczas swojego wystąpienia skupił się na innowacyjnej intralogistyce. Jej przykładem jest WEASEL – autonomiczny system transportu wewnętrznego, pozwalający na zautomatyzowanie szeregu operacji transportowych na terenie magazynów i fabryk.

WEASEL to rozwiązanie z rewolucyjnymi możliwościami adaptacji. Trasę dla wózków transportujących pojemniki tworzą ścieżki, układane na podłodze. Dzięki temu system WEASEL zajmuje wyjątkowo mało miejsca i może być poprowadzony w miejscach, gdzie nie zmieszczą się tradycyjne przenośniki. Jest też bardzo odporny na uszkodzenia ścieżek prowadzących, zaś zaawansowana automatyka wyklucza możliwość kolizji z innymi elementami systemu.

Podsumowanie spotkania była debata, w której wzięli udział uczestnicy forum. W jej toku poruszano takie kwestie jak stan infrastruktury transportowej, problem pracy delegowanej, transport multimodalny czy czynnik ludzki w logistyce.

Jesteśmy przekonani, że współpraca niemiecko-polska na polu doskonalenia logistyki ma wielką przyszłość, czego dowodzą liczne rozmowy podczas nieoficjalnej części networkingowej.  Poznańskie spotkanie doszło do skutku dzięki współpracy LAG z Hafen Hamburg Marketing oraz przy wsparciu Wydawnictwa Eurologistics.

Galeria zdjęć

Ostatnie relacje więcej relacji »

Wszystkie odcienie transformacji

12 marca 2019

Kierunek:Transformacja – takie hasło przyświecało szóstej edycji konferencji Arena Produkcji. Szerokie grono menedżerów i specjalistów, którzy skorzystali z zaproszenia na wydarzenie, nie mogło być zawiedzione wizytą w Wrocławiu. 11 wystąpień praktyków i ekspertów, inspirujący warsztat  oraz tętniąca życiem strefa networkingu pozwoliły wszystkim znaleźć coś dla siebie.

czytaj więcej »


Technologie są dla ludzi

19 listopada 2018

Taki może być najważniejszy wniosek, wysnuty po piątej edycji konferencji Manufacturing Summit. Program konferencji, pierwotnie poświęcony w całości najnowszym technologiom dla sektora produkcji, z czasem zaczął mocno ewoluować także w stronę zagadnień związanych z zasobami ludzkimi. Nie da się ukryć, że ta zmiana koncepcji jeszcze poprawiła atrakcyjność konferencji.

czytaj więcej »


10 minut od rekordu

22 października 2018

Oj działo się działo. VI Kongres Transportowy już przeszedł do historii i organizująca event redakcja Truck&Business Polska już myślami jest przy kolejnych wydarzeniach, jednak jeszcze przez moment chcielibyśmy głosić o tym co miało miejsce w warszawskim Hotelu Airport Novotel. Spotkania biznesowe, długie rozmowy kuluarowe, ciekawe prelekcje dotyczące bieżących spraw dotykających firmy transportowe: opinie, porady, sugestie. Właściwie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Jesteśmy radzi, że byli Państwo z nami, poniżej więcej niż kilka słów podsumowania.

czytaj więcej »


W pogoni za klientem

24 września 2018

Hasło tegorocznej edycji konferencji Advanced Supply Chain – „W pogoni za klientem” odzwierciedla sytuację w branży logistycznej. Rosnące oczekiwania klientów mobilizują operatorów i przewoźników do działań, przebudowywania łańcuchów dostaw, optymalizowania procesów, rozwijania cyfryzacji i innowacyjnych rozwiązań. Aby dogonić klienta, zaspokoić jego obecne potrzeby i przewidzieć przyszłe, potrzeba narzędzi i inspiracji. A te zapewnili uczestnikom po raz kolejny prelegenci konferencji Advanced Supply Chain organizowanej przez Wydawnictwo Eurologistics wraz z BVL International – międzynarodowym stowarzyszeniem wiodącym prym we wdrażaniu założeń Przemysłu 4.0.

czytaj więcej »


Firmy transportowe muszą o tym wiedzieć

29 czerwca 2018

– Program konferencji zawierał najważniejsze i najbardziej aktualne tematy prawne dla firm transportowych – tak podsumowała jedna z uczestniczek spotkanie odbywające się pod hasłem „Prawo w transporcie drogowym” organizowane przez redakcję Truck&Business Polska.

czytaj więcej »


Polecane wydarzenia