VI Konferencja Naukowo-Gospodarcza „Odpowiedzialne łańcuchy dostaw 2020”

Data: 04 grudnia 2020 | Miejsce: Konferencja zdalna
VI Konferencja Naukowo-Gospodarcza „Odpowiedzialne łańcuchy dostaw 2020”
Toruń, 4 Grudnia 2020 roku, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Log
KONFERENCJA ZDALNA

 

CELE KONFERENCJI
– Zaprezentowanie aktualnego stanu i przyszłych możliwości rozwoju usług śródlądowego transportu wodnego w łańcuchach dostaw z wykorzystaniem platform multimodalnych w regionie Morza Bałtyckiego.
– Wymiana poglądów, wyników badań i doświadczeń praktycznych w zakresie realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu łańcuchami dostaw.
TEMATYKA KONFERENCJI

I. TRANSPORT KOMBINOWANY W ŁAŃCUCHACH DOSTAW – STUDIUM PRZYPADKU KUJAW I POMORZA
1. Założenia budowy platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski – uwarunkowania i obecny stan
2. Rola śródlądowych dróg wodnych i platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski
i ich znaczenie dla regionu
3. Kaskada Dolnej Wisły i stopień wodny Siarzewo w kontekście wymogów konwencji AGN
4. MDW E70 – wyzwania i problemy w kontekście dostosowania do standardu drogi wodnej
o znaczeniu międzynarodowym
5. Węzeł logistyczny Bydgoszcz w sieci bazowej TEN-T
6. Pilotażowy rejs kontenerowy 2020 z portów morskich do województwa kujawsko-pomorskiego
– studium przypadku
7. Popyt i podaż usług śródlądowego transportu wodnego w regionie
8. Zagadnienie ostatniej mili w łańcuchach dostaw
II. LOGISTYKA DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ I BIZNESOWEJ
1. Logistyka organizacji publicznych, społecznych i biznesowych – problemy definicyjne
2. Współczesne megatrendy w kształtowaniu rzeczywistości logistycznej
3. Koncepcje i strategie w nieklasycznych obszarach stosowania logistyki
4. Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw w ochronie zdrowia
5. Logistyka działalności wojskowej w świetle zagrożeń regionalnych i globalnych
6. Logistyka zapobiegania i usuwania skutków katastrof naturalnych i technologicznych
7. Logistyka bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe
8. Logistyka działalności humanitarnej
9. Społeczny wymiar zarządzania łańcuchami dostaw przedsiębiorstw
10. Odpowiedzialne łańcuchy dostaw w sektorze farmaceutycznym
11. CSR w zarządzaniu łańcuchami dostaw
12. Cyfrowe łańcuchy dostaw
13. Smart Logistics
14. Metody ilościowe i narzędzia informatyczne w zarządzaniu łańcuchami dostaw
Ważne terminy:
do 15 listopada 2020 r.: zgłoszenie zdalnego uczestnictwa w konferencji za pomocą formularza rejestracyjnego
do 30 listopada 2020 r.: poinformowanie Autorów o zakwalifikowaniu do prezentacji na konferencji oraz do publikacji artykułu w jednym z czasopism patronackich
do 3 grudnia 2020 r.: uiszczenie opłaty konferencyjnej
do 28 lutego 2021 r.: przesłanie artykułu sformatowanego zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi czasopisma, w którym zostanie on poddany procedurze recenzowania
Możliwość publikacji artykułu
Warunkiem publikacji artykułu jest wniesienie opłaty i uczestnictwo przynajmniej jednego z autorów w konferencji.
Po konferencji uczestnicy będą mieli możliwość publikacji artykułu w jednym z wymienionych obok czasopism po spełnieniu wymagań redakcyjnych i uzyskaniu pozytywnych recenzji.
O kwalifikacji artykułu do publikacji w jednym ze wskazanych tytułów zadecydują organizatorzy konferencji.
Comparative Economic Reasearch (w j. angielskim): 40 pkt.
Journal of Positive Management (w j. angielskim): 20 pkt.
Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica (w j. angielskim): 20 pkt.
Annales. Etyka w życiu gospodarczym (w j. polskim lub angielskim): 20 pkt.
LogForum 20 (w j. angielskim): 20 pkt.
Opłaty:
zdalny udział z referatem – 250 PLN
zdalny udział bez referatu – 100 PLN
Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są Członkowie Rady Programowej Konferencji.

Opłata obejmuje:

  • uczestnictwo w konferencji
  • materiały konferencyjne
  • możliwość publikacji artykułu w jednym z czasopism konferencyjnych po spełnieniu wymagań redakcyjnych i uzyskaniu pozytywnych recenzji
Więcej informacji na stronie: https://www.econ.umk.pl/katedra-logistyki/konferencja/powitanie/

Targi PCI DAYS

Data: 19 maja 2021 | Miejsce: Warszawa, Centrum EXPO XXI
Targi PCI DAYS
Targi dla Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego PCI Days to długo oczekiwane wydarzenie branżowe. Jako organizatorzy targów, kilka tygodni temu poinformowaliśmy o przeniesieniu wydarzenia na 19-20 maja 2021 roku. Dzięki temu zyskaliśmy kilka dodatkowych miesięcy na przygotowanie edycji, która na długo zapisze się w pamięci wszystkich Gości i spełni ich oczekiwania.
Targi PCI Days to wydarzenie dedykowane dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego, do odwiedzenia którego zapraszamy osoby reprezentujące branżowe zakłady produkcyjne. Grono Wystawców obejmuje producentów i dostawców surowców, opakowań, maszyn, sprzętów i usług laboratoryjnych, usług IT, private label, logistyki i magazynowania oraz innych sektorów z otoczenia branży farmaceutycznej i kosmetycznej. Targi odbędą się w Global EXPO w Warszawie przy ul. Modlińskiej 6D.

 

KOMFORTOWO I BEZPIECZNIE
Edycja PCI Days 2021 oznacza na nowo zaprojektowany i rozbudowany plan rozmieszczenia stoisk. Nowością, na którą warto zwrócić uwagę są nowo powstałe strefy: surowcowa, opakowaniowa oraz maszynowa. Dzięki nim Odwiedzający łatwo i szybko odnajdą interesujących ich producentów.
RZECZOWO I MERYTORYCZNIE
Wydarzenie charakteryzuje się również ogromnie bogatym programem merytorycznym, na który składają się ciekawe i liczne wykłady, konferencje tematyczne oraz warsztaty. Uczestnicy targów będą mogli wysłuchać wykładów przedstawicieli takich firm, jak: Gedeon Richter Polska, Curtis Health Caps, Novartis Technical Operations, APN Cosmetics, Henkel czy Mokosh Cosmetics, NUCO i wiele więcej! Prelekcje odbywać się będą w specjalnie przygotowanych do tego Strefach Inspiracji: Farmaceutycznej i Kosmetycznej. Udział w nich jest w pełni bezpłatny i wolny.
INNOWACYJNIE I PRAKTYCZNIE
Wyjątkowymi punktami w programie targów będą także:
– Konferencja dotycząca mikrobiologii w produkcji leków i kosmetyków, poprowadzona przez Dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji. Konferencja odbędzie się w osobnej sali konferencyjnej;
– Konferencja ,,BE INSPIRED – NOWOŚCI SUROWCOWE 2021/2022”, podczas której dostawcy i producenci surowców opowiedzą o swoich innowacyjnych produktach oraz zaproszą słuchaczy do odwiedzenia swoich stoisk w specjalnie przygotowanej Strefie Surowcowej. Konferencja będzie miała miejsce w Kosmetycznej Strefie Inspiracji;
– Warsztaty dla zakupowców, które już podczas premierowej edycji targów cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród odwiedzających. Podczas PCI Days 2021 poprowadzą je trenerzy Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów, Monika Bis i Andrzej Zawistowski. Opowiedzą oni o trendach i wyzwaniach zakupowych XXI wieku oraz o dylematach szybko rozwijających się organizacji. Warsztaty odbędą się w sali konferencyjnej na pierwszym piętrze.
ZAPLANUJ SWÓJ UDZIAŁ JUŻ TERAZ!
Rejestracja i udział w Targach PCI Days 2021 są całkowicie bezpłatne. Rejestracji można dokonać na stronie www.pcidays.pl.
Zapraszamy do obserwowania profilu targowego na LinkedIn oraz na Facebook.
Do zobaczenia na targach!

Eurologistics Newsletter