Opis wydarzenia

Zderzenie TRZECH ŚWIATÓW: Lean, ERP, Teoria Ograniczeń (TOC)

3D Management porusza problemy produkcyjne, logistyczne, kosztowe. Zadaniem szkolenia jest każdorazowo poszukiwanie najbardziej skutecznej drogi ku zwiększaniu produktywności, zysków, zmniejszaniu marnotrawstwa, poprawie organizacji procesów, realnym obniżaniu kosztów.

Podczas szkolenia udowodnimy, że z filozofii i narzędzi takich jak ERP, Lean Management i Teoria Ograniczeń da się wyzwolić prawdziwy ukryty potencjał przekładający się na mierzalne efekty biznesowe. Wybierzemy i dostosujemy do polskiej mentalności to co działa i odrzucimy to co do wdrożenia jest trudne, dyskusyjne, kapitałochłonne czy wręcz nierealne.

Główny cel szkoleń to każdorazowo poszukiwanie najbardziej skutecznej drogi ku zwiększaniu produktywności, zysków, zmniejszaniu marnotrawstwa, poprawie organizacji procesów, realnym obniżaniu kosztów.

  • Kierunek nie na metody krystalicznie idealne.
  • Narzędzia dla ludzi którzy popełniają błędy i będą je popełniać.
  • Odpowiedzi na proste pytania, na które najczęściej nie ma prostej odpowiedzi.  Jak z tej samej powierzchni produkcyjnej zarobić dwa razy więcej nie ponosząc nakładów inwestycyjnych?.
  • Praktyczne przykłady, poparte obliczeniami.

W odróżnieniu od konferencji, szkolenia mają interaktywną formułę, co pozwala na aktywny udział uczestników w spotkaniu, swobodne zadawanie pytań w trakcie prezentacji, czego efektem są dyskusje.

 

Prelegenci

Janusz Pieklik
Business Global Consulting