Opis wydarzenia

Zderzenie TRZECH ŚWIATÓW: Lean, ERP, Teoria Ograniczeń (TOC)

3D Management porusza problemy produkcyjne, logistyczne, kosztowe. Zadaniem szkolenia jest każdorazowo poszukiwanie najbardziej skutecznej drogi ku zwiększaniu produktywności, zysków, zmniejszaniu marnotrawstwa, poprawie organizacji procesów, realnym obniżaniu kosztów:

  • Kierunek nie na metody krystalicznie idealne.
  • Narzędzia dla ludzi którzy popełniają błędy i będą je popełniać.
  • Odpowiedzi na proste pytania, na które najczęściej nie ma prostej odpowiedzi.  Jak z tej samej powierzchni produkcyjnej zarobić dwa razy więcej nie ponosząc nakładów inwestycyjnych?.
  • Praktyczne przykłady, poparte obliczeniami.

Podczas szkolenia udowodnimy, że z filozofii i narzędzi takich jak ERP, Lean Management i Teoria Ograniczeń da się wyzwolić prawdziwy ukryty potencjał przekładający się na mierzalne efekty biznesowe. Wybierzemy i dostosujemy do polskiej mentalności to co działa i odrzucimy to co do wdrożenia jest trudne, dyskusyjne, kapitałochłonne czy wręcz nierealne.

W odróżnieniu od konferencji, szkolenia mają interaktywną formułę, co pozwala na aktywny udział uczestników w spotkaniu, swobodne zadawanie pytań w trakcie prezentacji, czego efektem są dyskusje.

 

Prelegenci

Janusz Pieklik
Business Global Consulting