Opis wydarzenia

Thinking outside the box

W pogoni za coraz większą efektywnością oraz w konfrontacji z przybierającą na sile konkurencją, staramy się doskonalić szereg procesów i sięgać po coraz bardziej zaawansowane technologie. Wszędzie gdzie to możliwe szukamy nowych źródeł oszczędności. Jednak dzisiaj, kiedy dostęp do wiedzy jest łatwiejszy niż kiedykolwiek, większość firm podąża podobną drogą. Różnice między konkurującymi ze sobą organizacjami w oczach klienta ulegają zatarciu. Wyścig firm oparty na coraz bardziej zaawansowanych i regularnie doskonalonych cechach produktów i usług, niejednokrotnie przewyższa oczekiwania rynku, przesuwając stopniowo obszar konkurowania z wartości i jakości na cenę. Tworząc coraz bardziej rozbudowane struktury i wdrażając setki procedur podporządkowanych działaniu organizacji na najbardziej zyskownych rynkach, upodabniamy się coraz bardziej do innych. Sytuacja taka stwarza jednak idealne warunki dla rozwoju firm, które myślą inaczej. Chociaż często myślenie twórcze jest domeną małych i innowacyjnych firm, jest ono również dostępne dla pozostałych. Nie opiera się ono wyłącznie na rewolucyjnych odkryciach, lecz bardzo często wymaga odwagi oraz chęci do zmiany dotychczasowego punktu widzenia. Paradoksalnie, niekiedy poza odwagą i chęcią wymaga również odrobiny niewiedzy i szaleńczej wiary. Jak powiedział Bill Atkinson, twórca kaskadowych okien w systemie operacyjnym Apple, “mogłem to zrobić, bo nie wiedziałem, że się nie da”.

Zapraszamy do wspólnej dwudniowej dyskusji!

 

Prelegenci

xxxxx

Marek Jędra
Quantum Software

xxxxx

Piotr Bzowski
P3 Logistic Parks

xxxxx

Łukasz Barchański
Comarch

xxxxx

Wiktor Wysocki
Comp-Win

xxxxx

Janusz Mossakowski
Big Star Limited

xxxxx

Maurycy Szczęsny
Kaufland

xxxxx

Grzegorz Kiedrzyn
Knauf

xxxxx

Maciej Czaplicki
ABC-Czepczyński

xxxxx

Andrzej Lada Kubala
Forte S.A.

xxxxx

Janusz Pieklik
Business Global Consulting

xxxxx

prof. Krzysztof Rutkowski
Katedra Logistyki SGH

xxxxx

Piotr Polak
Chartered institute of Cooperation

xxxxx

prof. Piotr Płoszajski
Katedra Zarządzania SGH