Opis wydarzenia

Konferencja stanowi platformę wymiany doświadczeń na temat najnowszych rozwiązań i możliwości w obszarze zarządzania produkcją oraz narzędzi i metod wspierających najważniejsze procesy operacyjne w fabryce – optymalizujące ich działanie, w efekcie zwiększające ich rentowność. Konferencyjna formuła połączona ze zorganizowanymi sesjami tematycznymi i handlowymi pozwoli Państwu efektywnie wykorzystać czas na zebranie najnowszych informacji z rynku produkcji. Uczestnicy: menedżerowie zakładów produkcyjnych odpowiedzialni za zarządzanie systemami produkcyjnymi i otoczeniem zakładu, kierownicy produkcji, supply chain management oraz specjaliści. Konferencja jest obowiązkową pozycją w kalendarzu menedżerów wysokiego i średniego szczebla firm produkcyjnych.

Prelegenci

Ireneusz Biliński
4 Results

Paweł Janas
Quantum Software S.A.

Paweł Markowski
Zelmer S.A.

Stefan Dunin-Wąsowicz
Efekt Technologies Sp. z o.o.

Paweł Rzepka
Delta Trans

Dariusz Kacperczyk
EQ System Sp. z o.o.

Grzegorz Lichocik
Dachser Sp. z o.o.

Magdalena Zakrzewska
Consafe Logistics

Marcin Balicki
Millennium Leasing

Michał Żelazko
SVZ Poland Sp. z o.o.

Janusz Pieklik
Business Global Consulting