Zewnętrzne usługi logistyczne

Zewnętrzne usługi logistyczne

Michał Wochna, dyrektor ds. logistyki, Spedimex Sp. z o.o.
Zmiany w zachowaniu konsumentów, jakie dokonały w ciągu ostatnich kilkunastu lat, wpływają na podejście firm do logistyki. Postępująca presja nabywców wymusza coraz szybsze tempo realizowania zleceń. Firmy starają się dostosować do wymagań odbiorcy końcowego, co wiąże się z poszukiwaniem coraz bardziej dogodnych rozwiązań w zakresie terminów i warunków dostawy.
Decydujący wpływ na wzrost popytu na usługi logistyczne ma sektor e-commerce. Jego intensywny rozwój warunkuje realokację znaczącej części towarów z kanału tradycyjnego do internetowego. W porównaniu do handlu tradycyjnego, sprzedaż internetowa oznacza krótszy czas realizacji zamówień – co jest wyzwaniem dla operatora, ale daje duży komfort transakcji dla konsumenta.
Szybkość doręczenia, kompletność dostawy, bezbłędność zamówień i ich indywidualizacja, szybka obsługa zwrotów to najważniejsze determinanty obsługi logistycznej. Czas to czynnik krytyczny procesów, a przy tym duża nieregularność zamówień i trudny do przewidzenia popyt, decydują o tym, że kontrahenci coraz chętniej wydzielają obsługę logistyczną poza organizację.
Niemniej jednak, rynek ten jest bardzo wymagający. Obsługa handlu internetowego nie może obejść się bez dużej elastyczności, gotowości do natychmiastowej obsługi szczytów sezonowych i sprzedażowych. Duży nacisk kładziony jest na usługi o wartości dodanej, podnoszące atrakcyjność zakupów internetowych i przekładające się na wzrost liczby zamówień. Stąd duże znaczenie wyspecjalizowanych usług, przyczyniających się do zwiększenia wydajności i efektywności prowadzonych działań.

Nadawca a współpraca z przewoźnikiem

Nadawca a współpraca z przewoźnikiem

Marcin Chybiak, dyrektor ds. dystrybucji i logistyki Walstead. –  Jeżeli nadawcy zostawią przewoźników samych sobie, to nikt na tym nie zyska a wręcz wszyscy stracą. Klient decyduje o warunkach nadania, załadunku, czasu, terminów płatności, itp.

czytaj więcej »

Zmiana roli spedytora

Zmiana roli spedytora

Katarzyna Polkowska, dyrektor EMKA Logistics. – Rynek spedycji zostanie poddany dużym zmianom. Szczególnie poprzez duży postęp cyfryzacji i digitalizację. Moim zdaniem wyeliminowanie z rynku spedycji to długotrwały proces, o ile w ogóle realny do zrealizowania.

czytaj więcej »

Opóźnione płatności w transporcie

Opóźnione płatności w transporcie

Marcin Malinowski, dyrektor ds. transportu w firmie Maltrans. – Niestety, problem z płatnościami istnieje cały czas. Wydaje mi się, że transport to jedna z nielicznych branży usługowych, gdzie na zapłatę czasami trzeba czekać ponad 60 dni.

czytaj więcej »

Eurologistics Newsletter