Większe powierzchnie magazynowe

Większe powierzchnie magazynowe

Michał Czarnecki, Vice President, Head of Leasing Prologis w Polsce
Zapotrzebowanie na coraz większą powierzchnię magazynową rośnie z roku na rok. O ile jeszcze kilka lat temu transakcje ok. 20 000 m2 były rzadkością, to dziś stały się praktycznie codziennością. Znacząco zwiększyła się liczba zapytań o powierzchnię kilkudziesięciotysięczną – od 10 000 do 40 000 m2 i większą. Natomiast zapotrzebowanie na mniejsze jednostki utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie.
Popyt na coraz większe powierzchnie wynika bezpośrednio z dobrej koniunktury na rynku. Zwiększająca się sukcesywnie siła nabywcza Polaków powoduje wzrost konsumpcji, a w ślad za nią pojawiają się na rynku nowe produkty, które muszą zostać zmagazynowane. Tym samym biznes naszych klientów rozwija się. Jest to szczególnie widoczne wśród naszych długoletnich klientów. Obserwujemy, że z roku na rok, przedłużając swoje umowy, w zdecydowanej większości przypadków dobierają dodatkową powierzchnię.
Innym zauważalnym trendem jest konsolidacja. Widzimy to wyraźnie, analizując rozmieszczenie klientów w naszych budynkach. Dawniej w jednym obiekcie mieliśmy kilku najemców, a teraz struktura staje się coraz bardziej jednorodna – często cała hala jest wynajmowana przez jednego klienta. Szczególnie jest to zauważalne w przypadku klientów z takich branż jak handlowa, odzieżowa czy e-commerce, a równolegle z tymi branżami rozwijają się firmy logistyczne, które świadczą dla nich usługi.

Nadawca a współpraca z przewoźnikiem

Nadawca a współpraca z przewoźnikiem

Marcin Chybiak, dyrektor ds. dystrybucji i logistyki Walstead. –  Jeżeli nadawcy zostawią przewoźników samych sobie, to nikt na tym nie zyska a wręcz wszyscy stracą. Klient decyduje o warunkach nadania, załadunku, czasu, terminów płatności, itp.

czytaj więcej »

Zmiana roli spedytora

Zmiana roli spedytora

Katarzyna Polkowska, dyrektor EMKA Logistics. – Rynek spedycji zostanie poddany dużym zmianom. Szczególnie poprzez duży postęp cyfryzacji i digitalizację. Moim zdaniem wyeliminowanie z rynku spedycji to długotrwały proces, o ile w ogóle realny do zrealizowania.

czytaj więcej »

Opóźnione płatności w transporcie

Opóźnione płatności w transporcie

Marcin Malinowski, dyrektor ds. transportu w firmie Maltrans. – Niestety, problem z płatnościami istnieje cały czas. Wydaje mi się, że transport to jedna z nielicznych branży usługowych, gdzie na zapłatę czasami trzeba czekać ponad 60 dni.

czytaj więcej »

Eurologistics Newsletter