Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Yann Belgy, dyrektor generalny ID Logistics
Można powiedzieć, że układ planet wyjątkowo sprzyjał sektorowi logistycznemu w Polsce w ciągu ostatnich 2 czy 3 lat: rosnąca konsumpcja krajowa przełożyła się na wzrost zapotrzebowania na dystrybucję i lokalne zakłady produkcyjne; a gospodarka europejska, zwłaszcza Niemiec, które zdecydowanie są głównym partnerem gospodarczym Polski, znowu zaczęła rosnąć. To doprowadziło do wzrostu eksportu z Polski do tych krajów. Rozwój infrastruktury transportowej zapewnił szybszy dostęp do innych krajów europejskich. Nastąpiło przenoszenie do Polski zakładów produkcyjnych (motoryzacja, przemysł i in.) i centrów dystrybucyjnych odpowiadających za zaopatrzenie Niemiec, krajów Europy Środkowej lub całej Europy, głównie dzięki wciąż niskim kosztom pracy i elastyczności. Deweloperzy z branży nieruchomości przemysłowych oferowali bardzo elastyczne warunki i niskie stawki czynszów. Rozwój handlu elektronicznego i automatyzacji wymagał dostosowania centrów dystrybucji i sieci dystrybucyjnych, zaś rozwój sklepów typu convenience w handlu detalicznym spowodował uruchamianie regionalnych centrów dystrybucyjnych.
Większość z tych czynników stanowi trendy długoterminowe, które powinny nadal wspierać rozwój sektora logistycznego w Polsce. Główne zagrożenie wiąże się z brakiem dostępności pracowników produkcyjnych, obecnie częściowo rekompensowanym przez pracowników ukraińskich, które jednak może okazać się rzeczywistym ograniczeniem. Kolejne ryzyko oczywiście może być związane z dalszymi zmianami w sytuacji politycznej na świecie, szczególnie tymi, które mają wpływ na gospodarkę europejską i stabilność geopolityczną.

Dogonione marzenie

Dogonione marzenie

Anna Czubaszek, kierowca zawodowy, wykształcony pedagog, bloger modowy opowiada o tym dlaczego uprawia ten teoretycznie męski zawód i jak jest traktowana w branży. Mówi także o poziomie prowadzenia pojazdów przez użytkowników ciągników siodłowych.

czytaj więcej »

Trudne negocjacje

Trudne negocjacje

Anna Paluszek-Dancewicz, spedytor krajowy i międzynarodowy w transporcie rzeczy i osób w firmie „Anbarden Bartłomiej Dancewicz” opowiada o sytuacji na linii przewoźnik-nadawca transportu, radzeniu sobie z pakietem mobilności oraz problemach z kierowcami.

czytaj więcej »

Dokąd zmierzasz spedycjo?

Dokąd zmierzasz spedycjo?

Rolf-Dieter Lafrenz, prezes Cargonexx GmbH opowiada o zmianach na rynku usług spedycyjnych w Polsce  perspektywach rozwoju „elektronicznych spedycji” oraz ciekawej sytuacji w jakiej znalazły się małe spedycje. 

czytaj więcej »

Eurologistics Newsletter