Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Yann Belgy, dyrektor generalny ID Logistics
Można powiedzieć, że układ planet wyjątkowo sprzyjał sektorowi logistycznemu w Polsce w ciągu ostatnich 2 czy 3 lat: rosnąca konsumpcja krajowa przełożyła się na wzrost zapotrzebowania na dystrybucję i lokalne zakłady produkcyjne; a gospodarka europejska, zwłaszcza Niemiec, które zdecydowanie są głównym partnerem gospodarczym Polski, znowu zaczęła rosnąć. To doprowadziło do wzrostu eksportu z Polski do tych krajów. Rozwój infrastruktury transportowej zapewnił szybszy dostęp do innych krajów europejskich. Nastąpiło przenoszenie do Polski zakładów produkcyjnych (motoryzacja, przemysł i in.) i centrów dystrybucyjnych odpowiadających za zaopatrzenie Niemiec, krajów Europy Środkowej lub całej Europy, głównie dzięki wciąż niskim kosztom pracy i elastyczności. Deweloperzy z branży nieruchomości przemysłowych oferowali bardzo elastyczne warunki i niskie stawki czynszów. Rozwój handlu elektronicznego i automatyzacji wymagał dostosowania centrów dystrybucji i sieci dystrybucyjnych, zaś rozwój sklepów typu convenience w handlu detalicznym spowodował uruchamianie regionalnych centrów dystrybucyjnych.
Większość z tych czynników stanowi trendy długoterminowe, które powinny nadal wspierać rozwój sektora logistycznego w Polsce. Główne zagrożenie wiąże się z brakiem dostępności pracowników produkcyjnych, obecnie częściowo rekompensowanym przez pracowników ukraińskich, które jednak może okazać się rzeczywistym ograniczeniem. Kolejne ryzyko oczywiście może być związane z dalszymi zmianami w sytuacji politycznej na świecie, szczególnie tymi, które mają wpływ na gospodarkę europejską i stabilność geopolityczną.

Nadawca a współpraca z przewoźnikiem

Nadawca a współpraca z przewoźnikiem

Marcin Chybiak, dyrektor ds. dystrybucji i logistyki Walstead. –  Jeżeli nadawcy zostawią przewoźników samych sobie, to nikt na tym nie zyska a wręcz wszyscy stracą. Klient decyduje o warunkach nadania, załadunku, czasu, terminów płatności, itp.

czytaj więcej »

Zmiana roli spedytora

Zmiana roli spedytora

Katarzyna Polkowska, dyrektor EMKA Logistics. – Rynek spedycji zostanie poddany dużym zmianom. Szczególnie poprzez duży postęp cyfryzacji i digitalizację. Moim zdaniem wyeliminowanie z rynku spedycji to długotrwały proces, o ile w ogóle realny do zrealizowania.

czytaj więcej »

Opóźnione płatności w transporcie

Opóźnione płatności w transporcie

Marcin Malinowski, dyrektor ds. transportu w firmie Maltrans. – Niestety, problem z płatnościami istnieje cały czas. Wydaje mi się, że transport to jedna z nielicznych branży usługowych, gdzie na zapłatę czasami trzeba czekać ponad 60 dni.

czytaj więcej »

Eurologistics Newsletter