Relacja z seminarium BVL–International Chapter Katowice

9 września 2016
Relacja z seminarium BVL–International Chapter Katowice

Wyzwania łańcucha dostaw w nowej rewolucji przemysłowej

Katowicki oddział BVL International – Bundesvereinigung Logistik e.V., największej organizacji logistycznej na świecie oraz Wydawnictwo Eurologistics zorganizowali pierwsze w Polsce seminarium BVL, które odbyło się w 6 września br. w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Tematem spotkania menedżerów logistyki wysokiego szczebla z przemysłu, handlu i usług oraz naukowców i studentów była czwarta rewolucja przemysłowa i jej wpływ na łańcuch dostaw – „The Fourth Industrial Revolution: expected challenges in Supply Chains”. Organizatorzy temat ten wybrali z rozmysłem albowiem rewolucja ta odbywa się na naszych oczach, choć nie wiadomo jakie ostatecznie skutki nam przyniesie, menedżerowie różnych branż muszą być przygotowani do wyzwań z nią związanych i przewidywać zmiany w łańcuchach dostaw. Warto podkreślić, że tematyka poruszana na seminarium ko-incydentalnie zbiegła się z tym, o czym rozmawiano na ostatnim szczycie przywódców G-20, który odbył się na początku września w chińskim Hangzhou. Na tym szczycie przywódcy najbardziej rozwiniętych gospodarek świat przyjęli plan działań na rzecz innowacyjnego rozwoju w czasach gospodarki cyfrowej, który m.in. przewiduje ochronę społeczeństw przed intelektualnym wykluczeniem czwartej rewolucji przemysłowej. Planowane jest mi. in. wyodrębnienie specjalnych ministerstw ds. nowej rewolucji przemysłowej.
Seminarium BVL otworzył rektor, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – dr hab. Robert Tomanek, związany z Katedrą Transportu UE. Uczestników i przybyłych z Niemiec prelegentów powitał Jan Brachmann, prezes oddziału BVL w Katowicach będący CEO Seifert w Polsce. Moderatorem całego spotkania był prof. dr hab. Wojciech Paprocki z Katedry Transportu SGH, pełniący funkcję wiceprezesa oddziału BVL w Katowicach. img_3008
img_3020Katowicki oddział BVL International jest jednostką organizacyjną stowarzyszenia Bundesvereingung Logistik e.V. z siedzibą w Bremie. Organizacja zrzesza ponad 10 tysięcy członków na całym świecie – od Szanghaju w Chinach, po Południową Karolinę w Stanach Zjednoczonych. Najwięcej regionalnych struktur BVL funkcjonuje w Niemczech: 28 tworzą profesjonaliści, naukowcy i menedżerowie reprezentujący przemysł, handel i usługi, a 25 skupia studentów różnych niemieckich uczelni, kształcących przyszłych menedżerów łańcucha dostaw. Celem działalności BVL jest inspirowanie i pobudzanie do rozwoju przyszłościowych koncepcji logistycznych na poziomie międzybranżowym. Stowarzyszenie stanowi platformę wymiany idei i doświadczeń dla specjalistów i menedżerów z dziedziny przemysłu, handlu i usług. Każdego roku stowarzyszenie organizuje na całym świecie około 300 różnego rodzaju konferencji i seminariów. Jednym z przykładów tej szerokiej aktywności było katowickie seminarium BVL.
Transfer wiedzy
Referat wprowadzający podczas katowickiego seminarium wygłosił Prof. Dr. Inż. Thomas Wimmer, prezes zarządu BVL, który nakreślił zarówno ogromne szanse jakie niesie rewolucja 4.0 dla łańcuchów dostaw, jak i zagrożenia. Z jednej strony cyfryzacja łańcuchów dostaw podnosi ich efektywność i sprawność operacyjną, ale z drugiej strony sprawia, że w ciągu najbliższych 20 lat mogą zniknąć takie zawody jak: specjalista sprzedaży call center, doradca podatkowy, agent nieruchomości, pilot, czy kierowca i operator wózka. Automatyzacja i robotyzacja sprawi, że ich obowiązki przejmą roboty. Oprócz poprawy efektywności i sprawności łańcuchów dostaw, cyfryzacja przynosi dużą wartość dodaną w usługach i sprawia, że więcej czasu można poświęcić klientowi w trosce o jego zadowolenie i o kieszeń usługobiorcy. Czwarta rewolucja przemysłowa przyniesie także zmiany w funkcjonowaniu operatorów logistycznych. Jednym z nich jest grupa Geis, która w ubiegłym roku przejęła na rynku polskim operatora logistycznego ET Logistik oraz spółkę kurierską K-EX. Dr Johanes Söllner, dyrektor zarządzający Holdingu Geis w swojej prezentacji podkreślał jak ogromne znaczenie dla rozwoju firmy ma stałe monitorowanie rynku i dostosowanie się do oczekiwań klientów. A o tym, że te potrzeby się zmieniają opowiadał Dr. Kai Beckhause, szef zarządzania rynkiem Jungheinrich Logistiksysteme przedstawiając w lekko żartobliwej formie piramidę potrzeb współczesnego człowieka, dodając do podstawy piramidy potrzeb Masłowa (jeszcze przed potrzebami fizjologicznymi) dwa szczeble – baterię i WiFi. Dr. Kai Beckhause na podstawie prezentacji nawigacji VNA Jungheinrich w magazynie udowadniał, że automatyzacja nie oznacza eliminacji człowieka w magazynie, lecz daje wsparcie ludzkiej pracy. O tym, że cyfrowe technologie rewolucjonizują łańcuch dostaw przekonywał także Paweł Trębicki, dyrektor generalny Raben Transport. Dlatego Grupa Raben stworzyła w 2015 roku własną platformę intenetową, do której przeniosła wszystkie swoje relacje z klientami i partnerami biznesowymi. img_3041foto-bvl-semianrium-100O zaletach platformy myRaben.com mówił Zbigniew Kępiński, kierownik Centrum Innowacji Raben Polska. Bo celem każdego biznesu jest stałe bycie w peletonie i wyprzedzanie innych, tak spuentował swoje wystąpienie Simone Grasso, CEO BCUBE w Polsce. Odniósł się do dwudziestoletnich doświadczeń firmy we wdrażaniu world class logistics system i ogromnego przyspieszenia jakie nastąpiło w tym systemie w czasach czwartej rewolucji przemysłowej. Zdaniem prelegenta przemysł zmierza w kierunku redukcji nisko wykwalikowanych stanowisk pracy i rozszerzeniu współpracy wysoko wykwalifikowanych pracowników z robotami w ramach IoT. Ważne jest jednak, aby nie zapominać, że najważniejsze są zawsze bezpieczeństwo ludzi i jakość usług dostarczanych klientom, mówił Simone Grasso oraz zwrócił uwagę na tak ważne zagadnienie, jakim jest wyczerpalność zasobów naturalnych. Nawiązał do tego także w swoim wystąpieniu prof. dr hab. Wojciech Paprocki, który przedstawił model biznesowy producentów opon. Jeśli nie będą ich sprzedawać – jak to robią do tej pory – lecz je użyczać, będą zainteresowani, aby opony były jak najwyższej jakości i bardzo trwałe. Im mniej opon wyprodukują, tym mniejsze koszty poniosą przy zakupie surowców oraz w trakcie procesu wytwarzania. Im dłużej te opony będą użyczane odpłatnie, tym większe przychody od klientów uda się osiągnąć. Na wielkość uzyskanej marży (profit) wpływać będzie zmniejszenie zużycia surowców oraz zwiększenie zużycia surowców wtórnych (recycling). Ten prosty przykład pokazuje, że cyfryzacja gospodarki może się przyczynić do zmniejszenia zużycia wszystkich naturalnych zasobów, w tym deficytowej wody pitnej, jeśli zostanie wykorzystana w nowych modelach biznesowych typowych dla gospodarki okrężnej.

 

Dyskusja
Seminarium towarzyszyła ożywiona dyskusja nie tylko między samymi prelegentami, ale także między tymi ostatnimi a uczestnikami spotkania. Czwarta rewolucja przemysłowa już postępuje i foto-bvl-semianrium-010klienci będą oczekiwać od dostawców usług, by nadążali za jej wyzwaniami. Wątpliwości wzbudził termin, czy jest to rewolucja, czy ewolucja? Bez wątpienia świat się zmienia i dlatego, aby nie zostać intelektualnie wykluczonym z niego, trzeba nieustannie się uczyć. Ważne, aby ten zmieniający się świat miała wizję dokąd zmierza, a nie podążał za iluzją. Zastanawiano się także nad tym, czy nowa rewolucja przemysłowa zrewiduje dotychczasowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, które pozwalały angażować pracowników wokół ważnych projektów. Zgodnie przyznano, że największym wyzwaniem czwartej rewolucji przemysłowej będzie mix starych rozwiązań z nowymi. Nowa rewolucja przemysłowa niesie bardzo szybki postęp technologiczny i łańcuchy dostaw muszą również nadążać za tymi zmianami. Lepszemu zrozumieniu tego, co się dzieje w gospodarce służą m.in. takie seminaria jak to organizowane przez BVL International.

 

Autor: Alicja Kostecka

Galeria zdjęć

Ostatnie relacje więcej relacji »

Relacja z konferencji Trendownia 2019

18 kwietnia 2019

Humanoidalny robot Pepper powitał gości i oficjalnie rozpoczął Trendownię 2019. Był to akcent znaczący, ponieważ praktyczne aspekty automatyzacji i robotyzacji przedsiębiorstw zdominowały tematykę tegorocznej konferencji, która zgromadziła rekordową liczbę uczestników. W trakcie dwóch dni mogli się oni dowiedzieć, jakie rozwiązania i innowacje stosują u siebie liderzy branży produkcyjnej, magazynowej i transportowej.

czytaj więcej »


Technologie, prawo i… ubezpieczenia

29 marca 2019

Kary za przekroczenie nacisku, Brexit, pojazdy na paliwa alternatywne vs TCO, prawne aspekty monitorowania środków transportu – te i wiele innych tematów poruszyliśmy podczas konferencji odbywającej się pod hasłem „Technologie i prawo w transporcie drogowym”. Spotkanie odbyło się przy współpracy z firmami Cargonexx, Continental, Lellek, Profika Broker, Ruptela, Texa, Trimble, które miały stoiska, część z nich prelekcje a Lellek oddał do testowania nowe Audi z wieloma nowinkami technologicznymi.

czytaj więcej »


Wszystkie odcienie transformacji

12 marca 2019

Kierunek:Transformacja – takie hasło przyświecało szóstej edycji konferencji Arena Produkcji. Szerokie grono menedżerów i specjalistów, którzy skorzystali z zaproszenia na wydarzenie, nie mogło być zawiedzione wizytą w Wrocławiu. 11 wystąpień praktyków i ekspertów, inspirujący warsztat  oraz tętniąca życiem strefa networkingu pozwoliły wszystkim znaleźć coś dla siebie.

czytaj więcej »


Technologie są dla ludzi

19 listopada 2018

Taki może być najważniejszy wniosek, wysnuty po piątej edycji konferencji Manufacturing Summit. Program konferencji, pierwotnie poświęcony w całości najnowszym technologiom dla sektora produkcji, z czasem zaczął mocno ewoluować także w stronę zagadnień związanych z zasobami ludzkimi. Nie da się ukryć, że ta zmiana koncepcji jeszcze poprawiła atrakcyjność konferencji.

czytaj więcej »


10 minut od rekordu

22 października 2018

Oj działo się działo. VI Kongres Transportowy już przeszedł do historii i organizująca event redakcja Truck&Business Polska już myślami jest przy kolejnych wydarzeniach, jednak jeszcze przez moment chcielibyśmy głosić o tym co miało miejsce w warszawskim Hotelu Airport Novotel. Spotkania biznesowe, długie rozmowy kuluarowe, ciekawe prelekcje dotyczące bieżących spraw dotykających firmy transportowe: opinie, porady, sugestie. Właściwie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Jesteśmy radzi, że byli Państwo z nami, poniżej więcej niż kilka słów podsumowania.

czytaj więcej »