FM Logistic i młode talenty

2 marca 2018

FM Logistic co roku podejmuje wiele inicjatyw w zakresie współpracy ze środowiskami akademickimi, dzięki którym prezentuje wiedzę z zakresu logistyki absolwentom szkół i uczelni oraz potencjalnym kandydatom do pracy w oddziałach firmy.
Różnorodność form współpracy i atrakcyjne treści sprawiły, że w ostatnich dwóch latach firma otrzymała wiele certyfikatów i wyróżnień za politykę dotyczącą młodych talentów.

Są nimi certyfikaty: Top Employer (Najlepszy Pracodawca) i Happy at Work for Starters (Nowozatrudniony Zadowolony w Pracy) we Francji, Przyjazny Pracodawca w Polsce, Najbardziej Atrakcyjny Pracodawca 2017 we Francji i Rosji, a także Happy Trainess (Zadowolony Praktykant). Wszystkie te wyróżnienia podkreślają skuteczność działań firmy w dziedzinie rozwoju, które obejmują pokolenie Milenijne.

Dynamiczna współpraca z uniwersytetami i szkołami

W Polsce FM Logistic jest uznanym mecenasem i formalnym partnerem licznych studenckich inicjatyw naukowych, jest sponsorem kilku konferencji organizowanych przez studenckie logistyczne koła naukowe wiodących szkól wyższych. W kalendarzu stałych, corocznych wydarzeń znajdują się: „Warszawskie Dni Logistyki” (SGGW); Konferencja „Logistyka a Bezpieczeństwo” (Akademia Sztuki Wojennej) i Konferencja „Forum Młodej Logistyki” (Politechnika Warszawska).

Podczas tych wydarzeń eksperci firmy uczestniczą w panelach dyskusyjnych oraz prezentują wybrane treści. Praktyczna wiedza podana w innowacyjnej formie to znak firmowy warsztatów kierowanych do studentów kilku wiodących uczelni z Warszawy, Łodzi, Poznania, Śląska.

Od 2015 roku FM Logistic prowadzi unikatowy wśród firm logistycznych program współpracy ze środowiskiem akademickim pod nazwą „Ambasador FM”. Podobną różnorodność i intensywność form współpracy kierowana jest do środowiska partnerskich szkół średnich o profilu logistycznym (konkursy wiedzy, tematyczne warsztaty dla szkół partnerskich, program „Ambasador FM” w szkołach średnich, „Dni Otwarte” na platformach logistycznych). Wielu utalentowanych studentów i absolwentów ma możliwośc odbycia w firmie staży oraz udziału w międzynarodowych programach rozwojowych jak np. Future Moves Program (Program Przyszłej Kariery).

Trampoliny dla młodych talentów

Programy dla absolwentów rozwijają lojalność u młodych ludzi o dużym potencjale i są uważane za prawdziwe akceleratory kariery. Program Future Moves Program został uruchomiony pod koniec 2017 roku. Jest to międzynarodowy program otwarty dla około piętnastu młodych absolwentów, którzy mają możliwość odkrycia trzech różnych stanowisk w ciągu dwóch lat. Celem jest wyszkolenie przyszłych menedżerów wysokiego szczebla przez umożliwienie im dostępu do programów doskonalenia i szkoleń dostosowanych do ich profilu.

Pierwszy konkurs studencki FM Logistic, Faster Mind Challenge, został zaingurowany w 2016 roku. Studenci ze szkół biznesu, szkół technicznych i uniwersytetów mieli za zadanie opracować innowacyjne rozwiązania w zakresie wyzwań związanych z łańcuchem dostaw. W 2017 odbyła się druga edycja konkursu, w której wzięło udział prawie 600 studentów z 4 krajów: Francji, Hiszpanii, Polski i Rosji.

We Francji i za granicą

Zgodnie ze swoimi zobowiązaniami, od września 2016 roku do września 2017 roku FM Logistic przeprowadził ponad 70 różnego rodzaju inicjatyw uniwersyteckich we Francji. Aby zwiększyć swoją rozpoznawalność, Grupa uczestniczyła m.in. w około piętnastu forach zatrudnienia w szkołach biznesowych (np. NEOMA, Skema, Kedge, EM Strasbourg i Grenoble) oraz w szkołach inżynierskich (np. NP. Grenoble, UTC), a także w bardziej ogólnych forach dla studentów z różnych uniwersytetów (Est-Horizon, Trium).

Grupa organizuje również spotkania z jej pracownikami w ramach zajęć studenckich i uczestniczy w konferencjach, jak miało to miejsce w przypadku IESEG, Ecole des Ponts Paris Tech, University of Paris-Dauphine. FM Logistic aktywnie bierze udział w konkretnych wydarzeniach w szkołach, takich jak ESSEC podczas Tygodnia Cyfrowego (konkurs międzylaboratoryjny dotyczący zagadnień cyfrowych) oraz w swoim projekcie Go Pro (student spędza tydzień z kierownikiem FM Logistic, biorąc udział w jego codziennych zajęciach), w EM Grenoble z programem Ambasador (studenci przedstawiają swoich pracodawców w szkole). Celem wszystkich tych projektów jest przedstawienie studentom zagadnień związanych ze spedycją i promowanie możliwości zatrudnienia w Grupie.

Dzięki platformom logistycznym w 14 krajach na całym świecie, FM Logistic wzmacnia relacje z uniwersytetami poza granicami Francji. We Włoszech Grupa uczestniczyła w forach pracy w Ecole Polytechnique i Bocconi University w Mediolanie. W Hiszpanii kilka wykładów zostało wygłoszonych przez pracowników firmy na uniwersytetach w Barcelonie i A Coruna. W Rosji zorganizowano wiele forów pracy i nawiązano współpracę partnerską z uniwersytetami specjalizującymi się w logistyce, a także zaplanowano wizyty studentów na terenie platform.

Zapytana o strategię Grupy w zakresie rekrutacji młodych talentów, Cecile Cloarec, dyrektor ds. zasobów ludzkich, komunikacji i zrównoważonego rozwoju FM Group, wyjaśnia: – Chcemy przyciągnąć nowe talenty, a przede wszystkim zdobyć ich lojalność. Oprócz naszego programu powitalnego i komunikacyjnego, który umożliwia stażystom zrozumienie firmy po przybyciu do niej, organizowane są liczne wewnętrzne działania i imprezy pod nadzorem działu kadr, których celem jest sprawienie, by nowi pracownicy poczuli się częścią firmy, integrując się z przyjazną i profesjonalną atmosferą. Ta stanowi naszą wyróżniającą cechę dla młodych ludzi.

Ostatnie newsy Eurologistics więcej newsów »

Wysoki popyt na nieruchomości w Niemczech

16 marca 2018

Zdaniem ekspertów popyt na nowe nieruchomości logistyczne utrzymuje się na wysokim poziomie. Firma doradcza Bulwiengesa obliczyła, że na przestrzeni ostatnich pięciu latach łączny metraż nowo zrealizowanych powierzchni logistycznych rósł w tempie 5,1% rocznie.

czytaj więcej »


Europa – Chiny: transport koleją z Dachser

15 marca 2018

Dachser oferuje przewozy pomiędzy Europą a Chinami zoptymalizowane pod kątem czasu i kosztów. Transport koleją na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku oraz linii transsyberyjskiej jest alternatywą dla połączeń lotniczych i morskich, łączącą dwa silne obszary gospodarcze.

czytaj więcej »


Terminal Rzepin

14 marca 2018

Holenderska firma GVT Group of Logistics dzięki integracji transportu transportu drogowego, kolejowego i wodnego od wielu lat oferuje doskonałe rozwiązania synchromodalne. Rail Terminal Rzepin to najmłodsza część Grupy, samodzielnie operujący terminal kolejowy w pobliżu granicy polsko-niemieckiej.

czytaj więcej »


Dynamiczny rozwój ID Logistics

13 marca 2018

Z podsumowania wyników finansowych ID Logistics za 2017 r wynika, że przychody Grupy wzrosły o 24,2% do poziomu 1,329 mld EUR. Firma wzmocniła pozycję na europejskim rynku usług logistyki kontraktowej, szczególnie w obsłudze e-commerce, pozyskała nowych klientów i uruchomiła nowe centra logistyczne.

czytaj więcej »


Rohlig Suus Logistics w Parku Logistycznym 7R Kraków Kokotów – Brzegi

12 marca 2018

7R podpisało umowę z operatorem logistycznym Rohlig Suus Logistics na wynajem ponad 15,5 tys. mkw. powierzchni magazynowej w powstającym Centrum Logistycznym 7R Kraków Kokotów.

czytaj więcej »


Newsletter