Wirtualne łańcuchy dostaw

We współczesnych czasach nastąpiła dekompozycja łańcucha dostaw. Spowodowane to zostało przez procesy globalizacyjne, zwiększenie dystansu przewozu towarów oraz deregulacje ekonomiczne. Firmy coraz częściej przechodzą od strategii zasobowych do strategii konkurencji, w której punktem wyjścia staje się outsourcing. W ten sposób tworzona jest koncepcja modułowa łańcuchu dostaw, w której każdy moduł może być przedmiotem konkurencji (co-packing, transport, magazynowanie etc).

Aby zdobyć przewagę w tych modułach należy dopasować się do wymagań klienta oraz dobrze opanować dany moduł. W ten sposób dochodzi do wypracowania niszy rynkowej w usługach, gdzie firma staje się nawigatorem. Wpierw bowiem dokonywany jest tzw. zwiad, a potem, w zależności od rozpoznania, koncepcja dostosowywana jest do potrzeb rynku. W ten sposób tworzy się wirtualny łańcuch dostaw.
Wirtualne łańcuchy dostaw cechują się tymczasowością, rozproszeniem, nasyceniem technologiami IT oraz uczestnictwem najlepszych partnerów. Zaletą tych łańcuchów jest: obniżenie kosztów, oszczędność czasu, elastyczność oraz dobór partnerów według specjalizacji. Wirtualne łańcuchy dostaw niosą ze sobą jednak również problemy, takie jak: brak jednolitej kultury organizacji, samowola oraz krótkotrwałość biznesu.
Wirtualizacje jest zjawiskiem coraz bardziej postępującym, czego dowodem jest outsourcing usług. Pamiętać jednak należy, że w tym obszarze zdobędzie przewagę ten, kto posiądzie umiejętność właściwej obsługi klienta i jej zarządzania. Nie należy bowiem zapominać, że zyski firmie przynosi klient, a nie produkt.

prof. dr hab. Danuta Kisperska-Moroń,
Katedra Logistyki, Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Ostatnie komentarze więcej komentarzy »

Budowanie przewagi

Budowanie przewagi

Teodor Kula, dyrektor zarządzający ESA Logistika Polska, Chieff Bussinss Developement Officer ESA Group
Naturalne w dzisiejszych czasach jest korzytanie z usług wyspecjalizowanych firm w zakresie transportu i magazynowania towarów, jednak w mojej opinii to mniej popularne usługi typu in-house są w stanie znacząco wpłynąć na zwiększenie przewagi konkurencyjnej firmy.

czytaj więcej »

Outsourcing pozwala zaoszczędzić do 40% kosztów logistycznych

Outsourcing pozwala zaoszczędzić do 40% kosztów logistycznych

dr inż. Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce
Wraz z poprawą koniunktury i rewolucyjnymi niemal zmianami w handlu, uruchomionymi przez upowszechnienie się Internetu, firmy zlecają operatorom coraz więcej zadań logistycznych.

czytaj więcej »

Większe powierzchnie magazynowe

Większe powierzchnie magazynowe

Michał Czarnecki, Vice President, Head of Leasing Prologis w Polsce
Zapotrzebowanie na coraz większą powierzchnię magazynową rośnie z roku na rok. O ile jeszcze kilka lat temu transakcje ok. 20 000 m2 były rzadkością, to dziś stały się praktycznie codziennością.

czytaj więcej »

Eurologistics Newsletter