Większe powierzchnie magazynowe

Większe powierzchnie magazynowe

Michał Czarnecki, Vice President, Head of Leasing Prologis w Polsce
Zapotrzebowanie na coraz większą powierzchnię magazynową rośnie z roku na rok. O ile jeszcze kilka lat temu transakcje ok. 20 000 m2 były rzadkością, to dziś stały się praktycznie codziennością. Znacząco zwiększyła się liczba zapytań o powierzchnię kilkudziesięciotysięczną – od 10 000 do 40 000 m2 i większą. Natomiast zapotrzebowanie na mniejsze jednostki utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie.
Popyt na coraz większe powierzchnie wynika bezpośrednio z dobrej koniunktury na rynku. Zwiększająca się sukcesywnie siła nabywcza Polaków powoduje wzrost konsumpcji, a w ślad za nią pojawiają się na rynku nowe produkty, które muszą zostać zmagazynowane. Tym samym biznes naszych klientów rozwija się. Jest to szczególnie widoczne wśród naszych długoletnich klientów. Obserwujemy, że z roku na rok, przedłużając swoje umowy, w zdecydowanej większości przypadków dobierają dodatkową powierzchnię.
Innym zauważalnym trendem jest konsolidacja. Widzimy to wyraźnie, analizując rozmieszczenie klientów w naszych budynkach. Dawniej w jednym obiekcie mieliśmy kilku najemców, a teraz struktura staje się coraz bardziej jednorodna – często cała hala jest wynajmowana przez jednego klienta. Szczególnie jest to zauważalne w przypadku klientów z takich branż jak handlowa, odzieżowa czy e-commerce, a równolegle z tymi branżami rozwijają się firmy logistyczne, które świadczą dla nich usługi.

Ostatnie komentarze więcej komentarzy »

Budowanie przewagi

Budowanie przewagi

Teodor Kula, dyrektor zarządzający ESA Logistika Polska, Chieff Bussinss Developement Officer ESA Group
Naturalne w dzisiejszych czasach jest korzytanie z usług wyspecjalizowanych firm w zakresie transportu i magazynowania towarów, jednak w mojej opinii to mniej popularne usługi typu in-house są w stanie znacząco wpłynąć na zwiększenie przewagi konkurencyjnej firmy.

czytaj więcej »

Outsourcing pozwala zaoszczędzić do 40% kosztów logistycznych

Outsourcing pozwala zaoszczędzić do 40% kosztów logistycznych

dr inż. Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce
Wraz z poprawą koniunktury i rewolucyjnymi niemal zmianami w handlu, uruchomionymi przez upowszechnienie się Internetu, firmy zlecają operatorom coraz więcej zadań logistycznych.

czytaj więcej »

Zewnętrzne usługi logistyczne

Zewnętrzne usługi logistyczne

Michał Wochna, dyrektor ds. logistyki, Spedimex Sp. z o.o.
Zmiany w zachowaniu konsumentów, jakie dokonały w ciągu ostatnich kilkunastu lat, wpływają na podejście firm do logistyki. Postępująca presja nabywców wymusza coraz szybsze tempo realizowania zleceń.

czytaj więcej »

Eurologistics Newsletter