Projektowanie dynamicznych łańcuchów dostaw

Projektowanie dynamicznych łańcuchów dostaw

Niemal niemożliwością jest uzyskanie większej efektywności łańcuchów dostaw przedsiębiorstwa w jego współczesnym kształcie organizacyjnym, którego podstawową wadą jest założenie, że świat jest „statyczny”. To samo można powiedzieć o wewnętrznej strukturze przedsiębiorstwa.

Współczesne „normalne” warunki rynkowe stają się coraz bardziej nieprzewidywalne, a zatem musimy nie tylko przemyśleć to, co robimy, ale również wypracować nowy, tak bardzo potrzebny paradygmat projektowania i funkcjonowania łańcuchów dostaw.
Punktem wyjścia jest zrozumienie, że na rynkach / wśród klientów we wszystkich kategoriach produktów (i usług) znajdziemy bardzo różne „zachowania zakupowe”. Z naszych badań wynika, że dominują 3-4 zachowania, (dzięki czemu uzyskuje się do 80% ustawienia liniowego w stosunku do oczekiwań rynku). Przyjmując taką strukturę rynku będziemy wiedzieli, jak skonfigurować wewnętrzną strukturę organizacyjną firmy.
Taki punkt widzenia na kształt „wielowymiarowego ustawienia łańcuchów dostaw” bezpośrednio połączonych do klientów (i dostawców) pozwoli osiągnąć najwyższe zyski, niższe koszty usług i korzystniejsze marginesy zysków. A przedsiębiorstwa nauczą się, jak przeciwstawić się zagrożeniom i kontrolować ryzyko wynikające ze wszystkiego, co zaburza normalny stan rynku, wynikających zarówno z działań człowieka, jak i katastrof naturalnych. 

dr John Gattorna
Prekursor koncepcji globalnych łańcuchów dostaw,
autor książek i publikacji,
dyrektor naczelny Gattorna Alignment Pty Ltd. 

Ostatnie komentarze więcej komentarzy »

Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Dariusz Michalak, Sales&Project Manager Diera
Wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia, wzrost eksportu, dobre nastroje wśród konsumentów nie tylko w Polsce, ale generalnie na większości rynków europejskich wpływają na dobrą koniunkturę i obecny wzrost gospodarczy. Dynamiczny wzrost PKB Niemiec jest motorem rozwoju polskiego przemysłu i eksportu (ponad 6% w pierwszym półroczu 2017 r.).

czytaj więcej »

Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Maciej Walenda, Executive Vice President CEE and Russia, CEO/Managing Director Poland DSV Solutions
Syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej w 2017 roku kształtuje się powyżej średniej długookresowej, jednak warto zwrócić uwagę na fakt, iż przeważająca liczba pozytywnych ocen dotyczy sektora finansowego i ubezpieczeniowego.

czytaj więcej »

Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Przemysław Mormul, dyrektor marketingu i sprzedaży Panalpina Polska
Dobra koniunktura w gospodarce to coś, do czego przez ostatnie lata mogliśmy się już przyzwyczaić, ba! przyjmujemy, jako pewnik przy układaniu wszelkiego rodzaju planów budżetowych czy inwestycyjnych na kolejne lata. Strategie zdecydowanej większości firm to strategie oparte o wzrosty – wzrost liczby klientów, sprzedaży, zysku…

czytaj więcej »

Newsletter