Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Monika Gryń, właściciel, dyrektor handlowy Leader Logistics
Otoczenie gospodarcze, jego czynniki wzrostu wpływają na dynamiczny rozwój logistyki w ostatnich latach. Dzieje się to nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, w szczególności w krajach UE, do których Polska eksportuje około 80% swojej produkcji. Niemiecka gospodarka osiągnęła rekordową nadwyżkę handlową, która jest najwyższa od czasów II wojny światowej. Stefa euro odnotowała 2,2% wzrostu PKB w stosunku do roku poprzedniego. Gospodarka „pędzi”, co w dzisiejszym świecie globalizacji ma wpływ na każdego z nas, ponieważ wszyscy jesteśmy od siebie zależni…
Wzrost zamówień w Polsce zauważalny jest niemal w każdej fabryce. Wymusza to konieczność ich rozbudowywania, modernizacji i przenoszenia zapasów do centrów logistycznych, a nawet powierzanie im części finalnej produkcji. Dynamicznie rozwija się handel elektroniczny, który wymaga zorganizowania wysokospecjalistycznego i niezawodnego łańcucha dostaw w oparciu o najnowszą technologię IT. Rozwój elektronicznej sprzedaży stanowi potężne koło zamachowe dla całej gospodarki, a logistyka w tym przypadku jest kluczowym elementem usługi i musi nadążać. Przy dużych centrach dystrybucyjnych, obiektach przemysłowych, strefach ekonomicznych powstają nowe magazyny z pełną ofertą logistyczną. Fundusze unijne wspomagają ich rozwój i oferują duże wsparcie w zakresie dofinansowania innowacji, nowych technologii i innych.
Znaczna część inwestycji pochodzi z kapitału zagranicznego. Jesteśmy atrakcyjnym krajem do inwestowania głównie dla Niemiec, Japonii, Korei, Stanów Zjednoczonych. Ceniona jest nasza jakość, dostęp do wykwalifikowanej kadry oraz niskie koszty pracownicze. Istotne jest położenie naszego kraju oraz niższe koszty utrzymania fabryki w porównaniu z krajami Europy Zachodniej. Jednak to nie daje nam zawsze 100-procentowej gwarancji na pozyskanie inwestora. Mocno konkurujemy z naszymi południowymi sąsiadami, którzy także pozyskują inwestorów z całego świata.
Na rynku widać ogromne zapotrzebowanie na pracowników branży logistycznej, mocno odczuwalny jest brak kierowców, magazynierów oraz spedytorów. Z jednej strony mówi się o ograniczonej presji płacowej z powodu napływu pracowników z Ukrainy, z drugiej zaś widoczne są kilkunastoprocentowe wzrosty w wynagrodzeniu. Przekłada się to na wzrost kosztów, a nawet w drastycznych przypadkach, na ograniczenie operacji z powodu braku pracowników.
Wymienione czynniki pozytywnie wpływające na rozwój branży logistycznej mogą osłabić ją w znacznym stopniu w przyszłości.
Dalsze spowolnienie inwestycji, spowolnienie w przyroście PKB w Polsce, UE i na świecie, nowe regulacje prawne, mające wpływ na nastroje rynku, a w szczególności polskich przedsiębiorców oraz ograniczony dostęp do pracowników mogą natychmiast „odbić się” na wynikach tej branży, ale na dzień dzisiejszy potraktujmy je tylko jako ewentualne zagrożenia.

Ostatnie komentarze więcej komentarzy »

Budowanie przewagi

Budowanie przewagi

Teodor Kula, dyrektor zarządzający ESA Logistika Polska, Chieff Bussinss Developement Officer ESA Group
Naturalne w dzisiejszych czasach jest korzytanie z usług wyspecjalizowanych firm w zakresie transportu i magazynowania towarów, jednak w mojej opinii to mniej popularne usługi typu in-house są w stanie znacząco wpłynąć na zwiększenie przewagi konkurencyjnej firmy.

czytaj więcej »

Outsourcing pozwala zaoszczędzić do 40% kosztów logistycznych

Outsourcing pozwala zaoszczędzić do 40% kosztów logistycznych

dr inż. Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce
Wraz z poprawą koniunktury i rewolucyjnymi niemal zmianami w handlu, uruchomionymi przez upowszechnienie się Internetu, firmy zlecają operatorom coraz więcej zadań logistycznych.

czytaj więcej »

Większe powierzchnie magazynowe

Większe powierzchnie magazynowe

Michał Czarnecki, Vice President, Head of Leasing Prologis w Polsce
Zapotrzebowanie na coraz większą powierzchnię magazynową rośnie z roku na rok. O ile jeszcze kilka lat temu transakcje ok. 20 000 m2 były rzadkością, to dziś stały się praktycznie codziennością.

czytaj więcej »

Eurologistics Newsletter