Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Monika Gryń, właściciel, dyrektor handlowy Leader Logistics
Otoczenie gospodarcze, jego czynniki wzrostu wpływają na dynamiczny rozwój logistyki w ostatnich latach. Dzieje się to nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, w szczególności w krajach UE, do których Polska eksportuje około 80% swojej produkcji. Niemiecka gospodarka osiągnęła rekordową nadwyżkę handlową, która jest najwyższa od czasów II wojny światowej. Stefa euro odnotowała 2,2% wzrostu PKB w stosunku do roku poprzedniego. Gospodarka „pędzi”, co w dzisiejszym świecie globalizacji ma wpływ na każdego z nas, ponieważ wszyscy jesteśmy od siebie zależni…
Wzrost zamówień w Polsce zauważalny jest niemal w każdej fabryce. Wymusza to konieczność ich rozbudowywania, modernizacji i przenoszenia zapasów do centrów logistycznych, a nawet powierzanie im części finalnej produkcji. Dynamicznie rozwija się handel elektroniczny, który wymaga zorganizowania wysokospecjalistycznego i niezawodnego łańcucha dostaw w oparciu o najnowszą technologię IT. Rozwój elektronicznej sprzedaży stanowi potężne koło zamachowe dla całej gospodarki, a logistyka w tym przypadku jest kluczowym elementem usługi i musi nadążać. Przy dużych centrach dystrybucyjnych, obiektach przemysłowych, strefach ekonomicznych powstają nowe magazyny z pełną ofertą logistyczną. Fundusze unijne wspomagają ich rozwój i oferują duże wsparcie w zakresie dofinansowania innowacji, nowych technologii i innych.
Znaczna część inwestycji pochodzi z kapitału zagranicznego. Jesteśmy atrakcyjnym krajem do inwestowania głównie dla Niemiec, Japonii, Korei, Stanów Zjednoczonych. Ceniona jest nasza jakość, dostęp do wykwalifikowanej kadry oraz niskie koszty pracownicze. Istotne jest położenie naszego kraju oraz niższe koszty utrzymania fabryki w porównaniu z krajami Europy Zachodniej. Jednak to nie daje nam zawsze 100-procentowej gwarancji na pozyskanie inwestora. Mocno konkurujemy z naszymi południowymi sąsiadami, którzy także pozyskują inwestorów z całego świata.
Na rynku widać ogromne zapotrzebowanie na pracowników branży logistycznej, mocno odczuwalny jest brak kierowców, magazynierów oraz spedytorów. Z jednej strony mówi się o ograniczonej presji płacowej z powodu napływu pracowników z Ukrainy, z drugiej zaś widoczne są kilkunastoprocentowe wzrosty w wynagrodzeniu. Przekłada się to na wzrost kosztów, a nawet w drastycznych przypadkach, na ograniczenie operacji z powodu braku pracowników.
Wymienione czynniki pozytywnie wpływające na rozwój branży logistycznej mogą osłabić ją w znacznym stopniu w przyszłości.
Dalsze spowolnienie inwestycji, spowolnienie w przyroście PKB w Polsce, UE i na świecie, nowe regulacje prawne, mające wpływ na nastroje rynku, a w szczególności polskich przedsiębiorców oraz ograniczony dostęp do pracowników mogą natychmiast „odbić się” na wynikach tej branży, ale na dzień dzisiejszy potraktujmy je tylko jako ewentualne zagrożenia.

Ostatnie komentarze więcej komentarzy »

Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Dariusz Michalak, Sales&Project Manager Diera
Wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia, wzrost eksportu, dobre nastroje wśród konsumentów nie tylko w Polsce, ale generalnie na większości rynków europejskich wpływają na dobrą koniunkturę i obecny wzrost gospodarczy. Dynamiczny wzrost PKB Niemiec jest motorem rozwoju polskiego przemysłu i eksportu (ponad 6% w pierwszym półroczu 2017 r.).

czytaj więcej »

Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Maciej Walenda, Executive Vice President CEE and Russia, CEO/Managing Director Poland DSV Solutions
Syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej w 2017 roku kształtuje się powyżej średniej długookresowej, jednak warto zwrócić uwagę na fakt, iż przeważająca liczba pozytywnych ocen dotyczy sektora finansowego i ubezpieczeniowego.

czytaj więcej »

Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Przemysław Mormul, dyrektor marketingu i sprzedaży Panalpina Polska
Dobra koniunktura w gospodarce to coś, do czego przez ostatnie lata mogliśmy się już przyzwyczaić, ba! przyjmujemy, jako pewnik przy układaniu wszelkiego rodzaju planów budżetowych czy inwestycyjnych na kolejne lata. Strategie zdecydowanej większości firm to strategie oparte o wzrosty – wzrost liczby klientów, sprzedaży, zysku…

czytaj więcej »

Newsletter