Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Maciej Śledziński, dyrektor operacyjny VIVE Transport
Wyniki, jakie osiąga branża, pozostają w pozytywnej tendencji ze względu na wysoki poziom świadczonych usług na terenie UE i dzięki profesjonalizmowi branży. Wielomiliardowe nakłady inwestycyjne w środki transportu, rozwiązania IT, powierzchnie magazynowe, wysoką jakość świadczonej pracy, konkurencyjność cenową sprawiają, że ta branża stała się jedną z najlepszych i najlepiej rozwijających w naszym kraju. 
Wszystkie te czynniki zaowocowały zaufaniem do polskiej branży logistycznej największych graczy na rynku.
Dobra koniunktura na rynku to efekt wysokiej konsumpcji krajowej, dobrych wyników gospodarczych u największych partnerów handlowych Polski i równie dobrej koniunktury u nich. Z jednej strony mamy rekordowo niskie bezrobocie i rosnące wynagrodzenia, co sprawia, że więcej wydajemy na rynku wewnętrznym. To napędza produkcję, handel, logistykę, transport etc. Z drugiej zaś rosną zamówienia eksportowe w praktycznie każdym sektorze, co również wydatnie wzmacnia koniunkturę.
Czynników, które mogłyby zadecydować o osłabieniu dynamiki naszej gospodarki, jest wiele. Mógłby to być kolejny kryzys światowej koniunktury czy globalne niepokoje. Jednak zdecydowanie bliższym czynnikiem może być coraz bardziej dający się odczuć brak pracowników, szczególnie wyraźny w branży logistyki: pracownicy magazynowi, kierowcy. Już teraz słychać głosy, że brak możliwości dalszego rozwoju determinuje nie brak kapitału czy pomysłów na biznes, ale brak rąk do pracy. Problem ten nie dotyczy tylko naszego kraju, ale również sąsiadujących. Niepokojące wydają się pomysły o charakterze protekcjonistycznym, jak płaca minimalna czy pomysły nowych obciążeń daninami publicznymi. Paradoksalnie to, co z jednej strony napędza koniunkturę, czyli wzrastający poziom wynagrodzeń, może wpłynąć na osłabienie konkurencyjności polskich produktów czy usług. Pracodawcy, zabiegając o pracowników, podnoszą płace, ale w końcu będą zmuszeni podnieść ceny wytwarzanych dóbr przez co staną się one mniej atrakcyjne cenowo, a to może wpłynąć na zmniejszenie lub brak zamówień. W gospodarce opartej w dużej części na eksporcie może to być poważnym czynnikiem osłabiającym gospodarkę kraju.

Ostatnie komentarze więcej komentarzy »

Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Dariusz Michalak, Sales&Project Manager Diera
Wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia, wzrost eksportu, dobre nastroje wśród konsumentów nie tylko w Polsce, ale generalnie na większości rynków europejskich wpływają na dobrą koniunkturę i obecny wzrost gospodarczy. Dynamiczny wzrost PKB Niemiec jest motorem rozwoju polskiego przemysłu i eksportu (ponad 6% w pierwszym półroczu 2017 r.).

czytaj więcej »

Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Maciej Walenda, Executive Vice President CEE and Russia, CEO/Managing Director Poland DSV Solutions
Syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej w 2017 roku kształtuje się powyżej średniej długookresowej, jednak warto zwrócić uwagę na fakt, iż przeważająca liczba pozytywnych ocen dotyczy sektora finansowego i ubezpieczeniowego.

czytaj więcej »

Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Przemysław Mormul, dyrektor marketingu i sprzedaży Panalpina Polska
Dobra koniunktura w gospodarce to coś, do czego przez ostatnie lata mogliśmy się już przyzwyczaić, ba! przyjmujemy, jako pewnik przy układaniu wszelkiego rodzaju planów budżetowych czy inwestycyjnych na kolejne lata. Strategie zdecydowanej większości firm to strategie oparte o wzrosty – wzrost liczby klientów, sprzedaży, zysku…

czytaj więcej »

Newsletter