Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Maciej Śledziński, dyrektor operacyjny VIVE Transport
Wyniki, jakie osiąga branża, pozostają w pozytywnej tendencji ze względu na wysoki poziom świadczonych usług na terenie UE i dzięki profesjonalizmowi branży. Wielomiliardowe nakłady inwestycyjne w środki transportu, rozwiązania IT, powierzchnie magazynowe, wysoką jakość świadczonej pracy, konkurencyjność cenową sprawiają, że ta branża stała się jedną z najlepszych i najlepiej rozwijających w naszym kraju. 
Wszystkie te czynniki zaowocowały zaufaniem do polskiej branży logistycznej największych graczy na rynku.
Dobra koniunktura na rynku to efekt wysokiej konsumpcji krajowej, dobrych wyników gospodarczych u największych partnerów handlowych Polski i równie dobrej koniunktury u nich. Z jednej strony mamy rekordowo niskie bezrobocie i rosnące wynagrodzenia, co sprawia, że więcej wydajemy na rynku wewnętrznym. To napędza produkcję, handel, logistykę, transport etc. Z drugiej zaś rosną zamówienia eksportowe w praktycznie każdym sektorze, co również wydatnie wzmacnia koniunkturę.
Czynników, które mogłyby zadecydować o osłabieniu dynamiki naszej gospodarki, jest wiele. Mógłby to być kolejny kryzys światowej koniunktury czy globalne niepokoje. Jednak zdecydowanie bliższym czynnikiem może być coraz bardziej dający się odczuć brak pracowników, szczególnie wyraźny w branży logistyki: pracownicy magazynowi, kierowcy. Już teraz słychać głosy, że brak możliwości dalszego rozwoju determinuje nie brak kapitału czy pomysłów na biznes, ale brak rąk do pracy. Problem ten nie dotyczy tylko naszego kraju, ale również sąsiadujących. Niepokojące wydają się pomysły o charakterze protekcjonistycznym, jak płaca minimalna czy pomysły nowych obciążeń daninami publicznymi. Paradoksalnie to, co z jednej strony napędza koniunkturę, czyli wzrastający poziom wynagrodzeń, może wpłynąć na osłabienie konkurencyjności polskich produktów czy usług. Pracodawcy, zabiegając o pracowników, podnoszą płace, ale w końcu będą zmuszeni podnieść ceny wytwarzanych dóbr przez co staną się one mniej atrakcyjne cenowo, a to może wpłynąć na zmniejszenie lub brak zamówień. W gospodarce opartej w dużej części na eksporcie może to być poważnym czynnikiem osłabiającym gospodarkę kraju.

Ostatnie komentarze więcej komentarzy »

Budowanie przewagi

Budowanie przewagi

Teodor Kula, dyrektor zarządzający ESA Logistika Polska, Chieff Bussinss Developement Officer ESA Group
Naturalne w dzisiejszych czasach jest korzytanie z usług wyspecjalizowanych firm w zakresie transportu i magazynowania towarów, jednak w mojej opinii to mniej popularne usługi typu in-house są w stanie znacząco wpłynąć na zwiększenie przewagi konkurencyjnej firmy.

czytaj więcej »

Outsourcing pozwala zaoszczędzić do 40% kosztów logistycznych

Outsourcing pozwala zaoszczędzić do 40% kosztów logistycznych

dr inż. Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce
Wraz z poprawą koniunktury i rewolucyjnymi niemal zmianami w handlu, uruchomionymi przez upowszechnienie się Internetu, firmy zlecają operatorom coraz więcej zadań logistycznych.

czytaj więcej »

Większe powierzchnie magazynowe

Większe powierzchnie magazynowe

Michał Czarnecki, Vice President, Head of Leasing Prologis w Polsce
Zapotrzebowanie na coraz większą powierzchnię magazynową rośnie z roku na rok. O ile jeszcze kilka lat temu transakcje ok. 20 000 m2 były rzadkością, to dziś stały się praktycznie codziennością.

czytaj więcej »

Eurologistics Newsletter