Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Maciej Śledziński, dyrektor operacyjny VIVE Transport
Wyniki, jakie osiąga branża, pozostają w pozytywnej tendencji ze względu na wysoki poziom świadczonych usług na terenie UE i dzięki profesjonalizmowi branży. Wielomiliardowe nakłady inwestycyjne w środki transportu, rozwiązania IT, powierzchnie magazynowe, wysoką jakość świadczonej pracy, konkurencyjność cenową sprawiają, że ta branża stała się jedną z najlepszych i najlepiej rozwijających w naszym kraju. 
Wszystkie te czynniki zaowocowały zaufaniem do polskiej branży logistycznej największych graczy na rynku.
Dobra koniunktura na rynku to efekt wysokiej konsumpcji krajowej, dobrych wyników gospodarczych u największych partnerów handlowych Polski i równie dobrej koniunktury u nich. Z jednej strony mamy rekordowo niskie bezrobocie i rosnące wynagrodzenia, co sprawia, że więcej wydajemy na rynku wewnętrznym. To napędza produkcję, handel, logistykę, transport etc. Z drugiej zaś rosną zamówienia eksportowe w praktycznie każdym sektorze, co również wydatnie wzmacnia koniunkturę.
Czynników, które mogłyby zadecydować o osłabieniu dynamiki naszej gospodarki, jest wiele. Mógłby to być kolejny kryzys światowej koniunktury czy globalne niepokoje. Jednak zdecydowanie bliższym czynnikiem może być coraz bardziej dający się odczuć brak pracowników, szczególnie wyraźny w branży logistyki: pracownicy magazynowi, kierowcy. Już teraz słychać głosy, że brak możliwości dalszego rozwoju determinuje nie brak kapitału czy pomysłów na biznes, ale brak rąk do pracy. Problem ten nie dotyczy tylko naszego kraju, ale również sąsiadujących. Niepokojące wydają się pomysły o charakterze protekcjonistycznym, jak płaca minimalna czy pomysły nowych obciążeń daninami publicznymi. Paradoksalnie to, co z jednej strony napędza koniunkturę, czyli wzrastający poziom wynagrodzeń, może wpłynąć na osłabienie konkurencyjności polskich produktów czy usług. Pracodawcy, zabiegając o pracowników, podnoszą płace, ale w końcu będą zmuszeni podnieść ceny wytwarzanych dóbr przez co staną się one mniej atrakcyjne cenowo, a to może wpłynąć na zmniejszenie lub brak zamówień. W gospodarce opartej w dużej części na eksporcie może to być poważnym czynnikiem osłabiającym gospodarkę kraju.

Ostatnie komentarze więcej komentarzy »

Większe powierzchnie magazynowe

Większe powierzchnie magazynowe

Michał Czarnecki, Vice President, Head of Leasing Prologis w Polsce
Zapotrzebowanie na coraz większą powierzchnię magazynową rośnie z roku na rok. O ile jeszcze kilka lat temu transakcje ok. 20 000 m2 były rzadkością, to dziś stały się praktycznie codziennością.

czytaj więcej »

Zewnętrzne usługi logistyczne

Zewnętrzne usługi logistyczne

Michał Wochna, dyrektor ds. logistyki, Spedimex Sp. z o.o.
Zmiany w zachowaniu konsumentów, jakie dokonały w ciągu ostatnich kilkunastu lat, wpływają na podejście firm do logistyki. Postępująca presja nabywców wymusza coraz szybsze tempo realizowania zleceń.

czytaj więcej »

Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Yann Belgy, dyrektor generalny ID Logistics
Można powiedzieć, że układ planet wyjątkowo sprzyjał sektorowi logistycznemu w Polsce w ciągu ostatnich 2 czy 3 lat: rosnąca konsumpcja krajowa przełożyła się na wzrost zapotrzebowania na dystrybucję i lokalne zakłady produkcyjne; a gospodarka europejska, zwłaszcza Niemiec, które zdecydowanie są głównym partnerem gospodarczym Polski, znowu zaczęła rosnąć.

czytaj więcej »

Newsletter