Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Maciej Bachman, prezes zarządu Grupy PEKAES
Nastroje w branży TSL są zdecydowanie optymistyczne. Niemal z każdej strony docierają dobre wieści. Rodzime porty notują rekordy przeładunkowe, operatorzy uruchamiają nowe linie drobnicowe, powstają nowe parki logistyczne i zaplecza technologiczne. Transport kolejowy przeżywa ogromne ożywienie. Sukcesywnie wzrasta także wymiana handlowa pomiędzy Polską a Chinami na Nowym Jedwabnym Szlaku. Szacuje się, że w 2030 roku Nowym Jedwabnym Szlakiem może pojechać nawet milion kontenerów rocznie!
Wzrost produktu krajowego brutto w pierwszym kwartale 2017 roku kształtował się na poziomie 4%. Efekt przyniosły również zmiany w wydawaniu funduszy europejskich, rosnąca wymiana handlowa z zagranicą, jak i udział polskich firm w globalnym łańcuchu produkcji. Niewątpliwie dobra koniunktura jest kołem zamachowym, które napędza rozwój we wszystkich branżach. System działa jak naczynia połączone. Jakie zatem czynniki odpowiadają za taki stan rzeczy?
Jednym z nich jest wzrost konsumpcji, którego tempo, jak przewidują ekonomiści z każdym rokiem przewyższy dynamikę PKB. Spadł także poziom bezrobocia.
W sektorze drogowym i kolejowym istotny czynnik stanowią środki z funduszy unijnych w ramach perspektywy na lata 2014-2020. Z pewnością skuteczność ich dalszego wykorzystywania będzie determinować rozwój całej branży. Wśród czynników, które w przyszłości mogłyby osłabić dynamikę polskiej gospodarki, widzę wzrost inflacji oraz ewentualne osłabienie konsumpcji i inwestycji.

Ostatnie komentarze więcej komentarzy »

Rynek logistyki 2020

Rynek logistyki 2020

Małgorzata Markowska, Marketing Manager, GLS Poland
Ograniczenia i obostrzenia związane z pandemią niewątpliwie jeszcze przyśpieszyły rozwój e-commerce, a przez to również branży KEP. Z drugiej strony, sprawne działanie w zupełnie nowej dla wszystkich sytuacji, jaka zaistniała wiosną, wymagało elastyczności i umiejętności szybkiego reagowania. W krótkim czasie należało wprowadzić rozwiązania umożliwiające bezpieczną, a więc bezkontaktową dostawę.

czytaj więcej »

Rynek logistyki 2020

Rynek logistyki 2020

Bogdan Młynarczyk, dyrektor generalny, GEODIS Poland
Próba podsumowania kluczowych zjawisk minionego roku wymyka się standardowemu ujęciu. 2020 z pewnością przejdzie do podręczników jako modelowy przykład testowania trwałości łańcuchów logistycznych pod kątem odporności na zaburzenia popytu, czy wręcz okresowe braki podaży, jak w marcu gdy na kilka dni zatrzymano produkcję w fabrykach.

czytaj więcej »

Żegluga kontenerowa 2020

Żegluga kontenerowa 2020

Bartosz Wilczyński, Head of Intercontinental Supply Chain Solutions, DB Schenker
Sytuacja związana z Covid-19, wprowadzanie lockdownu przez wiele państw, działania rządów ukierunkowane na protekcjonizm bezpośrednio wpłynęły na kruszenie się łańcuchów dostaw. Konsekwencją tego jest recesja i nierównomierny wzrost gospodarczy, które silnie oddziałują na globalny handel i transport.

czytaj więcej »

Eurologistics Newsletter