Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Maciej Bachman, prezes zarządu Grupy PEKAES
Nastroje w branży TSL są zdecydowanie optymistyczne. Niemal z każdej strony docierają dobre wieści. Rodzime porty notują rekordy przeładunkowe, operatorzy uruchamiają nowe linie drobnicowe, powstają nowe parki logistyczne i zaplecza technologiczne. Transport kolejowy przeżywa ogromne ożywienie. Sukcesywnie wzrasta także wymiana handlowa pomiędzy Polską a Chinami na Nowym Jedwabnym Szlaku. Szacuje się, że w 2030 roku Nowym Jedwabnym Szlakiem może pojechać nawet milion kontenerów rocznie!
Wzrost produktu krajowego brutto w pierwszym kwartale 2017 roku kształtował się na poziomie 4%. Efekt przyniosły również zmiany w wydawaniu funduszy europejskich, rosnąca wymiana handlowa z zagranicą, jak i udział polskich firm w globalnym łańcuchu produkcji. Niewątpliwie dobra koniunktura jest kołem zamachowym, które napędza rozwój we wszystkich branżach. System działa jak naczynia połączone. Jakie zatem czynniki odpowiadają za taki stan rzeczy?
Jednym z nich jest wzrost konsumpcji, którego tempo, jak przewidują ekonomiści z każdym rokiem przewyższy dynamikę PKB. Spadł także poziom bezrobocia.
W sektorze drogowym i kolejowym istotny czynnik stanowią środki z funduszy unijnych w ramach perspektywy na lata 2014-2020. Z pewnością skuteczność ich dalszego wykorzystywania będzie determinować rozwój całej branży. Wśród czynników, które w przyszłości mogłyby osłabić dynamikę polskiej gospodarki, widzę wzrost inflacji oraz ewentualne osłabienie konsumpcji i inwestycji.

Ostatnie komentarze więcej komentarzy »

Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Yann Belgy, dyrektor generalny ID Logistics
Można powiedzieć, że układ planet wyjątkowo sprzyjał sektorowi logistycznemu w Polsce w ciągu ostatnich 2 czy 3 lat: rosnąca konsumpcja krajowa przełożyła się na wzrost zapotrzebowania na dystrybucję i lokalne zakłady produkcyjne; a gospodarka europejska, zwłaszcza Niemiec, które zdecydowanie są głównym partnerem gospodarczym Polski, znowu zaczęła rosnąć.

czytaj więcej »

Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Maciej Seiffert, kierownik Działu Sprzedaży TSLOGISTIC
Na korzystne wyniki polskiej gospodarki składa się wiele czynników mikro- i makroekonomicznych. Globalny rynek zapomniał już o kryzysie i nabiera rozpędu. Polska jest ważnym ogniwem w procesach produkcyjnych największych firm starego kontynentu.

czytaj więcej »

Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Bogna Błasiak-Niciejewska, Corporate Communiaction Manager, Europe, Ekol Logistics
Polska gospodarka szybko rośnie, rozwija się również nasza branża. Dodatkowo mamy do czynienia z niskim bezrobociem, podwyżkami pensji oraz efektem 500 +. Wszystko to oznacza, że mamy w naszym kraju stosunkowo wysoki popyt wewnętrzny.

czytaj więcej »

Newsletter