Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Yann Belgy, dyrektor generalny ID Logistics
Można powiedzieć, że układ planet wyjątkowo sprzyjał sektorowi logistycznemu w Polsce w ciągu ostatnich 2 czy 3 lat: rosnąca konsumpcja krajowa przełożyła się na wzrost zapotrzebowania na dystrybucję i lokalne zakłady produkcyjne; a gospodarka europejska, zwłaszcza Niemiec, które zdecydowanie są głównym partnerem gospodarczym Polski, znowu zaczęła rosnąć. To doprowadziło do wzrostu eksportu z Polski do tych krajów. Rozwój infrastruktury transportowej zapewnił szybszy dostęp do innych krajów europejskich. Nastąpiło przenoszenie do Polski zakładów produkcyjnych (motoryzacja, przemysł i in.) i centrów dystrybucyjnych odpowiadających za zaopatrzenie Niemiec, krajów Europy Środkowej lub całej Europy, głównie dzięki wciąż niskim kosztom pracy i elastyczności. Deweloperzy z branży nieruchomości przemysłowych oferowali bardzo elastyczne warunki i niskie stawki czynszów. Rozwój handlu elektronicznego i automatyzacji wymagał dostosowania centrów dystrybucji i sieci dystrybucyjnych, zaś rozwój sklepów typu convenience w handlu detalicznym spowodował uruchamianie regionalnych centrów dystrybucyjnych.
Większość z tych czynników stanowi trendy długoterminowe, które powinny nadal wspierać rozwój sektora logistycznego w Polsce. Główne zagrożenie wiąże się z brakiem dostępności pracowników produkcyjnych, obecnie częściowo rekompensowanym przez pracowników ukraińskich, które jednak może okazać się rzeczywistym ograniczeniem. Kolejne ryzyko oczywiście może być związane z dalszymi zmianami w sytuacji politycznej na świecie, szczególnie tymi, które mają wpływ na gospodarkę europejską i stabilność geopolityczną.

Ostatnie komentarze więcej komentarzy »

Rynek logistyki 2020

Rynek logistyki 2020

Małgorzata Markowska, Marketing Manager, GLS Poland
Ograniczenia i obostrzenia związane z pandemią niewątpliwie jeszcze przyśpieszyły rozwój e-commerce, a przez to również branży KEP. Z drugiej strony, sprawne działanie w zupełnie nowej dla wszystkich sytuacji, jaka zaistniała wiosną, wymagało elastyczności i umiejętności szybkiego reagowania. W krótkim czasie należało wprowadzić rozwiązania umożliwiające bezpieczną, a więc bezkontaktową dostawę.

czytaj więcej »

Rynek logistyki 2020

Rynek logistyki 2020

Bogdan Młynarczyk, dyrektor generalny, GEODIS Poland
Próba podsumowania kluczowych zjawisk minionego roku wymyka się standardowemu ujęciu. 2020 z pewnością przejdzie do podręczników jako modelowy przykład testowania trwałości łańcuchów logistycznych pod kątem odporności na zaburzenia popytu, czy wręcz okresowe braki podaży, jak w marcu gdy na kilka dni zatrzymano produkcję w fabrykach.

czytaj więcej »

Żegluga kontenerowa 2020

Żegluga kontenerowa 2020

Bartosz Wilczyński, Head of Intercontinental Supply Chain Solutions, DB Schenker
Sytuacja związana z Covid-19, wprowadzanie lockdownu przez wiele państw, działania rządów ukierunkowane na protekcjonizm bezpośrednio wpłynęły na kruszenie się łańcuchów dostaw. Konsekwencją tego jest recesja i nierównomierny wzrost gospodarczy, które silnie oddziałują na globalny handel i transport.

czytaj więcej »

Eurologistics Newsletter