Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Yann Belgy, dyrektor generalny ID Logistics
Można powiedzieć, że układ planet wyjątkowo sprzyjał sektorowi logistycznemu w Polsce w ciągu ostatnich 2 czy 3 lat: rosnąca konsumpcja krajowa przełożyła się na wzrost zapotrzebowania na dystrybucję i lokalne zakłady produkcyjne; a gospodarka europejska, zwłaszcza Niemiec, które zdecydowanie są głównym partnerem gospodarczym Polski, znowu zaczęła rosnąć. To doprowadziło do wzrostu eksportu z Polski do tych krajów. Rozwój infrastruktury transportowej zapewnił szybszy dostęp do innych krajów europejskich. Nastąpiło przenoszenie do Polski zakładów produkcyjnych (motoryzacja, przemysł i in.) i centrów dystrybucyjnych odpowiadających za zaopatrzenie Niemiec, krajów Europy Środkowej lub całej Europy, głównie dzięki wciąż niskim kosztom pracy i elastyczności. Deweloperzy z branży nieruchomości przemysłowych oferowali bardzo elastyczne warunki i niskie stawki czynszów. Rozwój handlu elektronicznego i automatyzacji wymagał dostosowania centrów dystrybucji i sieci dystrybucyjnych, zaś rozwój sklepów typu convenience w handlu detalicznym spowodował uruchamianie regionalnych centrów dystrybucyjnych.
Większość z tych czynników stanowi trendy długoterminowe, które powinny nadal wspierać rozwój sektora logistycznego w Polsce. Główne zagrożenie wiąże się z brakiem dostępności pracowników produkcyjnych, obecnie częściowo rekompensowanym przez pracowników ukraińskich, które jednak może okazać się rzeczywistym ograniczeniem. Kolejne ryzyko oczywiście może być związane z dalszymi zmianami w sytuacji politycznej na świecie, szczególnie tymi, które mają wpływ na gospodarkę europejską i stabilność geopolityczną.

Ostatnie komentarze więcej komentarzy »

Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Maciej Bachman, prezes zarządu Grupy PEKAES
Nastroje w branży TSL są zdecydowanie optymistyczne. Niemal z każdej strony docierają dobre wieści. Rodzime porty notują rekordy przeładunkowe, operatorzy uruchamiają nowe linie drobnicowe, powstają nowe parki logistyczne i zaplecza technologiczne. Transport kolejowy przeżywa ogromne ożywienie.

czytaj więcej »

Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Maciej Seiffert, kierownik Działu Sprzedaży TSLOGISTIC
Na korzystne wyniki polskiej gospodarki składa się wiele czynników mikro- i makroekonomicznych. Globalny rynek zapomniał już o kryzysie i nabiera rozpędu. Polska jest ważnym ogniwem w procesach produkcyjnych największych firm starego kontynentu.

czytaj więcej »

Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Bogna Błasiak-Niciejewska, Corporate Communiaction Manager, Europe, Ekol Logistics
Polska gospodarka szybko rośnie, rozwija się również nasza branża. Dodatkowo mamy do czynienia z niskim bezrobociem, podwyżkami pensji oraz efektem 500 +. Wszystko to oznacza, że mamy w naszym kraju stosunkowo wysoki popyt wewnętrzny.

czytaj więcej »

Newsletter