Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Yann Belgy, dyrektor generalny ID Logistics
Można powiedzieć, że układ planet wyjątkowo sprzyjał sektorowi logistycznemu w Polsce w ciągu ostatnich 2 czy 3 lat: rosnąca konsumpcja krajowa przełożyła się na wzrost zapotrzebowania na dystrybucję i lokalne zakłady produkcyjne; a gospodarka europejska, zwłaszcza Niemiec, które zdecydowanie są głównym partnerem gospodarczym Polski, znowu zaczęła rosnąć. To doprowadziło do wzrostu eksportu z Polski do tych krajów. Rozwój infrastruktury transportowej zapewnił szybszy dostęp do innych krajów europejskich. Nastąpiło przenoszenie do Polski zakładów produkcyjnych (motoryzacja, przemysł i in.) i centrów dystrybucyjnych odpowiadających za zaopatrzenie Niemiec, krajów Europy Środkowej lub całej Europy, głównie dzięki wciąż niskim kosztom pracy i elastyczności. Deweloperzy z branży nieruchomości przemysłowych oferowali bardzo elastyczne warunki i niskie stawki czynszów. Rozwój handlu elektronicznego i automatyzacji wymagał dostosowania centrów dystrybucji i sieci dystrybucyjnych, zaś rozwój sklepów typu convenience w handlu detalicznym spowodował uruchamianie regionalnych centrów dystrybucyjnych.
Większość z tych czynników stanowi trendy długoterminowe, które powinny nadal wspierać rozwój sektora logistycznego w Polsce. Główne zagrożenie wiąże się z brakiem dostępności pracowników produkcyjnych, obecnie częściowo rekompensowanym przez pracowników ukraińskich, które jednak może okazać się rzeczywistym ograniczeniem. Kolejne ryzyko oczywiście może być związane z dalszymi zmianami w sytuacji politycznej na świecie, szczególnie tymi, które mają wpływ na gospodarkę europejską i stabilność geopolityczną.

Ostatnie komentarze więcej komentarzy »

Budowanie przewagi

Budowanie przewagi

Teodor Kula, dyrektor zarządzający ESA Logistika Polska, Chieff Bussinss Developement Officer ESA Group
Naturalne w dzisiejszych czasach jest korzytanie z usług wyspecjalizowanych firm w zakresie transportu i magazynowania towarów, jednak w mojej opinii to mniej popularne usługi typu in-house są w stanie znacząco wpłynąć na zwiększenie przewagi konkurencyjnej firmy.

czytaj więcej »

Outsourcing pozwala zaoszczędzić do 40% kosztów logistycznych

Outsourcing pozwala zaoszczędzić do 40% kosztów logistycznych

dr inż. Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce
Wraz z poprawą koniunktury i rewolucyjnymi niemal zmianami w handlu, uruchomionymi przez upowszechnienie się Internetu, firmy zlecają operatorom coraz więcej zadań logistycznych.

czytaj więcej »

Większe powierzchnie magazynowe

Większe powierzchnie magazynowe

Michał Czarnecki, Vice President, Head of Leasing Prologis w Polsce
Zapotrzebowanie na coraz większą powierzchnię magazynową rośnie z roku na rok. O ile jeszcze kilka lat temu transakcje ok. 20 000 m2 były rzadkością, to dziś stały się praktycznie codziennością.

czytaj więcej »

Eurologistics Newsletter